ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,21. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

aktivita českých europoslanců

1. Zasadil jsem se např. za ochranu tradičních českých potravin, za nekrácení dotací pro české zemědělce a o záchranu prostředků ze strukturálních fondů určených do vzdělání, vědy a výzkumu a vážně ohrožených za doby úřadování ministra školství Dobeše. 2. Můj plat je stejný jako plat ostatních europoslan

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

byrokracie EU

 Tento návrh EK rozhodně nepodporuji, považuji ho za přehnaně byrokratický. Jedná se o příklad situace, kdy by EU měla nechat případnou aktivitu na členských států a zdržet se legislativních zásahů.

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

kontrola potravin

Některá konkrétní opatření jako velikost písma na obalech potravin a rozsah uplatňování povinnosti výživových označení na obalech považuji za přehnaná, obecně jsem ale příznivcem regulace v oblasti bezpečnosti potravin. Zákazník mám mít právo na dostupné a srozumitelné informace o potravinách, které kupuje. Účinnost této regulace závisí mimo ji

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

prezident ČR

Vztah k EU je jednou z mála oblastí, v nich vnímám nového prezidenta veskrze pozitivně. Po letech plivání jedovatých slin a bojkotu všeho, na čem se EU dohodla, zní z hradu konečně vůči EU rozumný a nepředpojatý hlas.

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

pomoc Kypru

Kyperská krize vede k tlakům na integraci eurozóny, např. v podobě bankovní unie. V současné situaci, kdy je eurozóna v potížích, je určitě problematické do ní vstupovat. Naopak je třeba pečlivě vážit, kdy je vhodný čas na vstup. Rozhodně není důvod tento krok nějak urychlovat. V EU neexistuje jednotný oficiální postup pro případ finančních p

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

Sám bych se k této iniciativě nepřipojil, ale považuji ji za legitimní. Její význam nepochybně není zanedbatelný.

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

Formulář bude dostupný až po vstupu nařízení v platnost, kdy dojde ke zřízení platformy pro online řešení spotřebitelských sporů, v jejímž rámci bude formulář k dispozici. Stížnost bude možno podat v českém jazyce. Na platformě (zjednodušeně webová tránka) bude uveden postup, komu se stížnost postupuje a kdo o ní bude rozhodovat.

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

O této iniciativě vím. Když jsem mluvil o "podobném kroku", měl jsem na mysli předložení legislativy na základě občanské iniciativy. Komise není povinna vyjít vstříc každé občanské iniciativě, v tomto konkrétním případě její postoj sdílím, jsem zastáncem vyvážené, nikoli přehnané, úpravy trasportu zvířat na jatka.

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

Projekt vnímám jako kontroverzní

Na projektu Indect se v současné době skutečně v EU pracuje, jeho cílem je napomoci policejním složkám odhalovat pachatele trestné činnosti v co nejrannějším stadiu, tedy např. již na základě podezřelého způsobu chování. Projekt vnímám jako kontroverzní a za klíčové považuji, aby využití softwaru, který má být jeho výsledkem, bylo omezeno skute

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

Názory občanů mají pro instituce EU nepochybně svou váhu

Názory občanů mají pro instituce EU nepochybně svou váhu. V rámci přípravy legislativních návrhů se každý může zapojit do veřejné konzultace a zaslat svůj názor Evropské komisi. Od loňského roku také platí institut evropské občanské iniciativy, který umožňuje na základě 1mil podpisů občanů EU vyzvat Komisi k předložení určité legislativy. Pokud

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

Nesdílím názor, že se jedná o prospěšný krok

Zatím se jedná o iniciativu, která nemá legislativní podobu. Nesdílím názor, že se jedná o prospěšný krok. Nutit zaměstnavatele, aby zaměstnávali nějakou skupinu obyvatelstva, je kontraproduktivní a nakonec se obrátí proti těm, kterým to mělo pomoci. Spíše je třeba mladé motivovat, aby si volili kvalifikaci, která má na trhu uplatnění a aby akt

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

Její význam spočívá především v povzbuzení hnutí bojujících proti totalitním či autoritářským režimům a v ocenění jejich úsilí. Zároveň připomíná nám Evropanům, že hodnoty jako demokracie, svoboda a právní stát nejsou samozřejmostí a že bychom si jich měli vážit a náležitě o ně pečovat.

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

Jsem zastáncem přísnějších protikuřáckých opatření

Jsem zastáncem zvětšení varovných nápisů na krabičkách cigaret, zavedení celoevropského zákazu prodeje cigaret mladistvým a tvrdých sankcí za porušení tohoto zákazu a zavedení celoevropského zákazu kouření v restauracích. Myslím, že šance je poměrně vysoká, neboť ochrana zdraví patří k prioritám Evropské komise i Evropského parlamentu. Důležité

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

Evropský soud rozhoduje na základě platného práva

Evropský soud rozhoduje na základě platného práva. Petice jako nástroj patří do politického prostředí, ale těžko může být podkladem pro rozhodnutí soudu. Ochrana zvířat při přepravě je často diskutovaným tématem v EU a orgány EU v této věci jistě mohou zaujmout přísnější stanovisko.

Jan Březina
Jan Březina odpověděl na dotaz

Vláda ČR a národní parlament

Dobrý den, tato role náleží zejména vládě ČR a národnímu parlamentu, neboť v jejich pravomoci je úprava právních poměrů tak, aby se předešlo škodám, které z rozsudku ESD mohou plynout. Jan Březina