ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7.2.2011 9:02:34

Jedná se o nejrychleji se zvyšující tok odpadů

Jedná se o nejrychleji se zvyšující tok odpadů

Za sběr a odvoz elektrických a elektronických odpadů nebudou odpovídat obce, ale nově výrobci a spotřebitelé.

Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení, kterou schválil Evropský parlament, řeší velmi aktuální problém. "Jedná se o nejrychleji se zvyšující tok odpadů. Nedostatečné zajištění řádného sběru, zpracování, využití a odstraňování odpadů  z elektrických a elektronických zařízení je nevyhnutelně spojeno s negativními dopady na životní prostředí i zdraví obyvatel", uvádí k tomu europoslanec Jan Březina, podle kterého dnes cca 65% elektronických zařízení, která byla uvedena na trh, byla následně opět sebrána, ale pouze 33% odpadu z těchto zařízení je oficiálně hlášeno, sbíráno a zpracováno podle požadavků směrnice.

"V souvislosti s odpadem z elektrických a elektronických zařízení rovněž vyvstává problém ztráty cenných a strategicky důležitých surovin naléhavý zejména  v kontextu globalizované ekonomiky", upozorňuje Březina. "Směrnice nově stanoví závazné sběrné cíle ve výši 65 až 85% elektrických a elektronických výrobků uváděných na trh v závislosti na druhu výrobku", uvádí Březina, podle kterého se jedná o objektivní vyjádření.

"Zásadní změnou oproti dnešnímu stavu je hrazení nákladů spojených se sběrem, zpracováním, využitím a odstraňováním odpadů z elektronických zařízení podle principu "znečišťovatel platí". Za znečišťovatele se přitom považují výrobci, prodejci i spotřebitelé. Podle mého názoru by náklady na sběr a odvoz odpadu od domovních dveří včetně nákladů na sběrná místa měly nést tak jako dosud obce. Považuji takové řešení za praktičtější i logičtější z pohledu veřejného zájmu, v jehož jménu se sběr a odvoz odpadu nepochybně provádí", zmiňuje svou výhradu Březina.

"Zároveň nevidím problém v tom, aby výrobci měli možnost informovat kupující při prodeji nových výrobků o nákladech na sběr, zpracování a odstraňování následného odpadu. Považuji za prospěšné, aby byli spotřebitelé o těchto nákladech informováni a tím vedeni k ekologicky šetrnému chování", uzavírá Březina.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama