Jaroslav Doubrava

  • S.cz
  • Ústí nad Labem
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20. 3. 2019 21:32:00

Máme-li omezit fosilní zdroje, neobejdeme se bez jaderné energie

Máme-li omezit fosilní zdroje, neobejdeme se bez jaderné energie

Projev na 7. schůzi Senátu 20. března 2019 k sdělení Evropské komise – Čistá planeta pro všechny

 Já vám děkuji, pane předsedající.

Já bych utekl od mlíček v plastových kelímcích a vrátil se také trošku k té zpravodajské zprávě několika poznámkami.

Ono totiž při spekulacích s dopady na odtávání pevninských ledovců, to je druhá strana onoho sdělení, na vzestup hladiny světových moří a oceánů je zcela ignorován tzv. postglaciální efekt, který vyvolá odlehčení konkrétních litosférických deset, roztopení pevninského ledovce, tedy v Grónsku a v Antarktidě, vzestup těchto litosférických desek či jejich částí a zvýšení jejich nadmořské výšky. Přepočet objemu množství zatopené vody z ledovců na plošný vzestup hladin, bez zohlednění vertikálních pohybů odlehčených litosférických desek, je prostě pitomost a ignorantství. Tady jsem se trošku přiblížil k rétorice našeho pana předsedy.

Klimatické změny a především nedostatek vody v některých regionech vedly v minulosti v předindustriální éře mnohokrát k úpadku civilizací a stěhování národů, je to zcela reálný jev, takže by nás nyní neměl zase tak překvapovat. Oproti minulosti je nás ale bohužel podstatně víc, přírodní zdroje jsou z důvodu jejich enormní exploatace více zranitelné. Navíc demografická exploze v některých regionech, mám na mysli především Afriku a podobně, vede zcela logicky k vyčerpání místních zdrojů, a to zcela bez ohledu na klimatickou změnu. Pakliže EU je zodpovědná za 10 % světových emisí skleníkových plynů, zase odkazuji na stranu 4 sdělení, a sebemrskačsky a sebevražedně sníží jejich produkci na nulu či na téměř nulovou hladinu, co uděláme s těmi zbývajícími 90 %? Jak chceme dobrovolně přinutit ostatní regiony, jak ekonomicky vyspělé a tudíž i gramotné, ale i tzv. třetí svět, který má před sebou jenom vidinu rychlého dosažení životní úrovně a výdobytků běžných ve vyspělých zemích, aby se ubíraly stejnou cestou, která dle představ Komise měla vést v polovině tohoto století k vyrovnané bilanci mezi zdroji a propady skleníkových plynů.

Na přítomnosti a existenci CO2 v atmosféře, v dostatečném množství, je ale, jak víme, závislý i život na zemi. Bez tohoto plynu nebude probíhat fotosyntéza, nebude vegetace a nebude ani život.

Aby bylo dosaženo plánovaných cílů, vzroste výroba na podíl elektrické energie na celkové poptávce a spotřebě energií, zase odkazuji na stranu 9 sdělení, v energetických mixech bude ubývat využívání fosilních zdrojů, uhlí a plyn, bude nárůst v podílu tzv. solární OZE, tedy solární energie, větrné energie, energie biomasy a podobně. Solární a větrná energie jsou bohužel nestabilní zdroje ohrožující při větších výkyvech bezpečnost distribučních sítí. Energie z biomasy má také své limity a je závislá na CO2, čím méně CO2 v atmosféře, tím nižší intenzita fotosyntézy a tím méně biomasy a naopak.

Máme-li omezit fosilní zdroje, neobejdeme se bez jaderné energie. Budoucnost energetiky je možná ve využití vodíku, ale k takovýmto bezpečným a dostatečně kapacitním instalacím je ještě hodně dlouhá doba. LPG i CNG, to jsou slepé uličky vývoje energetiky.

V podmínkách ČR bychom měli vsadit na jadernou energetiku, smysluplné pěstování a využívání biomasy, s fotovoltaikou máme špatné zkušenosti, smysl má podporovat pouze dobré instalace na objektech, pro masivnější využití větrné energie nejsou u nás podmínky.

V uplynulých letech jsme se dopustili řady chyb. Jednou z nich byl i útlum železniční nákladní dopravy a její přechod na silniční, zase odkazuji na stranu 11 sdělení. Musíme se vrátit zpět, na přepravu vhodných produktů a zboží na železnice a vodní cesty, jejichž rozvoji bychom měli též věnovat dostatečnou pozornost.

A nakonec mi dovolte, geologická historie země je úzce spjata s klimatickou historií země. Studium sedimentů včetně těch recentních, tak jednoznačně prokázalo, že v historie země hluboko v předindustriální éře se mnohokrát opakovalo, že při vysokých koncentracích skleníkových plynů v atmosféře panovaly velice nízké globální teploty a naopak, nízké koncentrace skleníkových plynů současně s vysokými globálními teplotami. Neexistuje tedy přímá korelace mezi koncentracemi skleníkových plynů a globálními teplotami. Klima ovlivňuje celá řada faktorů, koncentrace skleníkových plynů v atmosféře jsou sice jedním z nich.

Neznáme-li funkci a vliv těch ostatních, tak samozřejmě ve vzájemné součinnosti je snaha ovlivňovat jednostrannými opatřeními, kroky globální klima bláhovější a nebezpečnější, než byly snahy poroučet větru, dešti v relativně nedávných časech.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama