Jiří Čunek

ANO křesťanským hodnotám
  • KDU-ČSL
  • Vsetín
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18. 7. 2018 16:38:00

Kdo chce namítnout podjatost, může způsobit podezření, že o podjatost jde

Kdo chce namítnout podjatost, může způsobit podezření, že o podjatost jde

Projev na 16. schůzi Senátu 18. července 2018 ke změnám v zákonu o správním řádu.

Pane předsedo, pane hejtmane, vážené senátorky, vážení senátoři. Rád bych pro ty, kteří v této duální zprávě nepracovali nebo tolik nežijí, tak upřesním jednu věc. Novela je z našeho pohledu zásadní, všichni hejtmani, kteří probírali a pověřili pana kolegu hejtmana Netolického, aby s tímto návrhem Pardubický kraj přišel, s tím souhlasí. A myslím si, že to není úplně ta kosmetická záležitost. Dokonce souhlasím s předřečníkem senátorem Martínkem v tom, že soudy sice mohou jinak, ale teď to budou mít o hodně těžší. Teď ta situace je taková, znám ji dobře, protože mně se několikrát týkala, že mohla padnout ze strany a také padla několikrát námitka, že vzhledem k tomu, že starosta, v jehož obvodu, na jehož úřadu je stavební úřad, tak řekl, že cesta je velmi potřebná, kterou tady staví, a že občané už ji chtějí 50 let, tak toto stačilo na to, aby vyjádřili námitku podjatosti, protože on na tom má zájem, a samozřejmě se tím musel zabývat nadřízený orgán, to znamená v tu chvíli se řízení přerušuje, jde celá věc k nadřízenému orgánu, což je stavební úřad krajský. Ten z obavy už z některých rozsudků, které padly, předává tuto záležitost ministerstvu a teď jsme zhruba v jenom roce zdržení stavby. Ministerstvo někdy také z určité obavy řekne, ať můžete stavět, ať nejsou žádné problémy, tak to dá do jiného kraje. A ty problémy nejsou tak malé, protože když to dá do jiného kraje, tak každý kraj dostává a každý stavební úřad dostává ne podle počtu výkonů, které skutečně udělá, to není norma za kus, ale dostává stále stejný příspěvek, to znamená, že to nabourává finanční situaci a situaci samozřejmě zdržení na stavebních úřadech, živnostenských atd., protože jiný pověřený úřad, tedy jiný kraj, musí zpracovat dokumentaci a teď si vezměte, že jsou některé stavby, které skutečně blokují jednoho pracovníka toho stavebního úřadu na celý rok, jsou to velké stavby. Takže oni za své peníze, aniž by dostali nějaké jiné peníze, musí tady tyto záležitosti zpracovat. Takže ona ta věc není tak úplně jednoduchá, jde i do finančních záležitostí, samozřejmě nejproblematičtější jsou přímé náklady jednotlivých investorů. Na Vsetíně, když jsem ještě byl starostou a jednu stavbu jsem takto v tomto smyslu preferoval, že ji Vsetín potřebuje a v tu chvíli jsem se stal hejtmanem, tak díky tři čtvrtě ročnímu zpoždění na podjatost stavba bude stát dohromady město i toho soukromého investora zhruba o 15 – 20 mil. víc. A to nikoho nezajímá. Důvody, proč podjatost ohlásili, zcela jistě nebyly v rovině, vůbec se tam neprokázalo, že by by starosta či hejtman do materie zasahoval.

A pak je tady jiná věc, na kterou chci upozornit, a co zákon způsobí, že on přenáší svým způsobem - dle mého názoru, protože už jsme o tom jednali mnohokrát, a to bych jaksi spíš chtěl dovysvětlit, stanovisko zpravodaje kolegy Dienstbiera. Způsobuje, že teď ten, kdo chce namítnout podjatost, a já jsem přesvědčen, že by měla, a musí být možnost namítnout podjatost, protože se může stát, že některý starosta, místostarosta atd., může způsobit svým chováním důvodné podezření, že o podjatost jde. Oni to musí nějakým způsobe specifikovat.

Teď nemusí specifikovat nic. Řekne, že tu stavbu chtěl a proto je podjatý, a řeší se to. Dnes musí podle mého názoru, pardon, po schválení tohoto zákona, jakože věřím, že bude schválen, musí ti, kteří chtějí namítnout podjatost, specifikovat jasné důvody, to znamená jak zasahoval do řízení, jak ovlivňoval řízení na úřadě, že obcházel například dotčené osoby, narušoval proces zákonného rozhodnutí státní správy apod. Tam jsem přesvědčen, že určitě, když k tomu dojde, tak podjatost je důvodná, určitě zůstává v našem právním řádu. A když takhle bude specifikována a pokud se takový případ najde, nemůže žádný nadřízený správní orgán říct, s ohledem na to, že on nemůže být z principu podjatý, tak podjatost nebude konstatovat. To by určitě konstatoval už i nadřízený krajský úřad, příslušný odbor, když by tam takové důvody hodné zřetele byly. Ale doposud z praxe, když jsme se dívali na portfolio námitek podjatosti z největší, tak tam právě žádná taková věc nebyla. Stačilo jenom, že vyjádřil vůli, že ten zákon chce.

Já obavu odpůrců této změny, které jsem u nás ani nezaznamenal, ale spíš ve veřejnosti, že tady by podjatost tímto měla být smetena za stolu, to není, ale naopak lehkost namítnout podjatost každému jen proto, že sedí na daném místě a příslušnou věc či stavbu chce a podporuje, bude odstraněna.

Závěrem chci říci, že také podporuji tento návrh a děkuji panu hejtmanovi, že ho předložil.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout