Karla Maříková

  • SPD
  • Karlovarský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

20. 8. 2019 16:29:02 - Díťa

Proč třicet let po revoluci nemůžeme sdělovat svobodné názory ?

Tímto postupem nás naopak ženou k undergroung novinářům, kde se opravdu objevují nepřijatelné názory. Tak to bylo za minulého zřízení, tak je to i teď a je to hloupost.

Odpověď

1. 9. 2019 10:09:35 - Karla Maříková
Dobrý den,
Svoboda projevu (též svoboda slova) je svoboda vyjadřovat se bez cenzury a bez omezení. 

Svoboda projevu či svoboda vyjadřování jsou zakotveny v mezinárodních a regionálních úmluvách o lidských práv. Toto právo je deklarováno v Článku 19 Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, Článku 10 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základnich svobod , Článku 13 Americké úmluvy o lidksých právech  a Článku 9 Africké charty lidských práv a práv národů. 

Svobodu projevu lze najít již v časných dokumentech týkajících se lidských práv, jako je například britská Magna charta libertatum (1215) nebo Deklarace práv člověka a občana, klíčový dokument Velké francouzské revoluce.V rámci českého právního řádu je svoboda projevu (spolu s dalšími svobodami) zaručena Článkem 17 Listiny základních práv a svobod. Článek zaručuje svobodu projevu a právo na informace, nepřípustnost cenzury, právo vyjadřovat názory libovolným způsobem a svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.Cenzuru a omezování jim nepohodlných názorů často provádějí zastánci politické korektnosti. Základní formou politicky korektní cenzury je autocenzura, proto si díky monopolu v masmédiích západního světa vynucuje pocit morální nadřazenosti. Nástrojem politické korektnosti je nedat prostor jiným než politicky korektním prohlášením a odlišné názory označit jako homofobní, rasistické, fašistické či sexistické a jejich nositele veřejně hanobit, vyhodit z práce či dokonce za jejich názory zavřít do vězení.

Pokud budeme tomuto ustupovat, pak docílíme toho, že se vrátíme do dob, kdy se budeme bát cokoliv říct nebo napsat. Samozřejmě neschvaluji jakékoliv vyzývání k násilí, ale v dnešní době jsme zašli už tak daleko, že si budeme v rámci politické koreknosti bát i objendat černou kávu. Zákon o šíření nenávisti je v současné době zneužíván v rámci politického boje.


Krásný zbytek dne

Karla Maříková