ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.03.2012 10:27:00

Zachovejme koordinovanou preventivní péči o těhotné a novorozence

Zachovejme koordinovanou preventivní péči o těhotné a novorozence

Stávající způsob organizace péče o těhotnou a novorozence, řízený lékaři primární péče, je plně vyhovující a přináší vynikající výsledky.

Porodní asistentka i dětská sestra jsou členy týmu, který ale musí koordinovat lékař, jenž nese odpovědnost za péči. Každá těhotná i matka má svobodnou volbu lékaře.

Česká republika dosahuje vynikajících výsledků nejen v kojenecké úmrtnosti, ale v celé perinatální péči, tedy v péči o těhotné ženy, rodičky a novorozence. To je výsledkem správné organizace zdravotní péče v této oblasti, s velkým důrazem na prevenci. Stávající systém jistě může být vylepšován. Nezbytnou podmínkou k tomu je řádná odborná diskuse, jíž se účastní především příslušné odborné společnosti. Cílem zlepšení se však v žádném případě nesmí stát pouze úspory. Na prvním místě je kvalita a bezpečnost péče jak o ženu, tak o dítě.    Koordinátorem péče je lékař    Porodní asistentky a dětské sestry vždy byly a zůstanou součástí odborného týmu, který o těhotnou, rodičku a novorozence pečuje. Péče však musí být vždy koordinována, v případě těhotenství kvalifikovaným ženským lékařem, který je součástí systému primární péče. V rámci péče o těhotnou mohou kvalifikované porodní asistentky převzít zodpovědnost za některé úkony. 
  Každá těhotná žena, stejně jako každý novorozenec a kojenec, je zařazena do dispenzární péče. Dispenzární péče je součástí prevence a představuje soustavné sledování zdravotního stavu s cílem včas odhalit případné problémy a komplikace. Prevence je zásadní součástí kvalitní zdravotní péče a musí být koordinována kvalifikovaným lékařem. Porodní asistentky nemohou převzít celkovou odpovědnost za dispenzarizaci těhotných. Ve stejné filozofii by potom preventivní prohlídky novorozenců a kojenců mohly namísto lékařů provádět dětské sestry.    Kýžené úspory nenastanou    Je pravda, že v některých zemích o těhotné ženy, podobně jako o kojence, pečují nelékaři. Podobně v některých zemích neexistuje primární péče o děti. O děti se tam stará praktický lékař pro dospělé a dětský lékař funguje pouze pro nemocné děti jako specialista. Tento stav však není výhodou. Je důsledkem nedostatku lékařů a příčinou horší dostupnosti lékařské péče. Český systém primární péče a prevence je kvalitní, je vzorem pro mnoho zemí, a proto jej musíme zachovat a rozvíjet. Díky naší organizaci péče o těhotnou a novorozence jsme se zařadili mezi pět zemí na světě s nejnižší kojeneckou úmrtností. 
  Diskutovaný přesun péče o těhotné do rukou porodních asistentek hrozí zhoršením kvality a bezpečnosti zdravotní péče, narušením fungujícího systému prevence a kýžené úspory nepřinese. V rámci svobodné volby má každá těhotná žena plné právo zvolit si péči, jakou žádá, a zdravotnické zařízení, ve kterém ji bude čerpat. Všechny těhotné budou dále navštěvovat své ženské lékaře. Péče porodních asistentek, pokud by nebyly součástí týmu ženského lékaře, by byla čerpána navíc, vedle péče ženských lékařů, a představovala by tak pro zdravotní pojištění náklady navíc.    Kvalitní, levný a plně vyhovující systém    Veřejné zdravotní pojištění by mělo hradit výkony, které mohou provádět i nelékařští zdravotničtí pracovníci, tedy porodní asistentky a dětské sestry. Tyto výkony musí být definovány v rámci dohodovacího řízení a zařazeny do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Úhrada výkonů poskytovaných samostatně pracujícími nelékaři by měla být vázána na indikaci lékaře, podobně jako je tomu u výkonů domácí péče. Návštěvní služba v případě zdravé těhotné ženy by měla být zařazena do nadstandardní péče a neměla by být hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Správným řešením je zachování stávajícího kvalitního, levného a plně vyhovujícího systému preventivní péče o těhotnou ženu a dítě. Porodní asistentka stejně jako dětská sestra jsou plnohodnotnými členy týmu. Porodní asistentky a dětské sestry mohou převzít odpovědnost za některé výkony, ale ne za celou preventivní péči. Odpovědnost za koordinaci preventivní péče nese ženský lékař a praktický lékař pro děti a dorost.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama