MUDr. Pavel Plzák

  • ANO 2011
  • Královéhradecký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,51. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

15.11.2016 19:46:32 - Lannister

Váš boj proti svobodě slova

Dobrý den,

mám na Vás dotaz: Proč se snažíte potlačit svobodu slova tím, že předkládáte návrh zákona, který ukládá až jeden rok vězení za uražení veřejného činitele (v tomto případě prezidenta)? Tento návrh zákona je nedostatečně odůvodněn, pouze se odvolává na to, že v jiných Evropských zemích tento typ zákona existuje.

Nemáte na své straně žádné kvalitní argumenty a přesto se snažíte prosadit zákon, který by výrazně omezil svobodu slovu každého občana České Republiky. Vážíte si evropských liberálních hodnot a svobody projevu? Protože podle všeho to vypadá, že ne.

Odpověď

28.11.2016 19:01:20 - MUDr. Pavel Plzák

Byl jsem tázán, proč jsem se připojil svým podpisem k návrhu rozšíření §327 trestního zákoníku o postih za hanobení prezidenta republiky. Bylo mi vytýkáno, že se tím omezuje svoboda slova a vracíme se do totalitních poměrů. Naopak, podobné ustanovení mají v trestních zákonících i jiné státy Evropy, v Německu je dokonce stíhatelné i hanobení jiné hlavy státu, nežli Německa, a snad by si nikdo netroufl tvrdit, že Německo není demokratická země. Sazba za hanobení spolkového prezidenta se stanoví v § 90 německého trestního zákoníku na 3 měsíce až 5 let. Dále si myslím, že vážnost prezidentského úřadu v naší zemi byla posílena tím, že je volen všelidovou volbou a ne zákulisními machinacemi v Parlamentu, všichni víme, jaké pozadí měly volby předcházející. Osobně mi jako člověku, který je hrdý na symboly naší země, vadí, že lze beztrestně ukrást a rozstříhat standartu prezidenta republiky. Co se týče svobody slova, doporučil bych všem, kteří se jí zaklínají, aby se stejnou vehemencí zapláli a počali bojovat s paragrafem , který přikládám.


1.     Díl 5


2.     § 355


§ 355Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob


(1) Kdo veřejně hanobí

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) nejméně se dvěma osobami, nebo

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.


V těchto případech si nemůžete být jist, zda můžete někoho označit, že je cikán, namísto použití výrazu rom, aby to nebylo považováno za hanění. Přitom výraz „rom „ znamená v romštině

„ člověk „ , takže romové jsme vlastně všichni. Rovněž si nejsem jist, zda nebudu ohrožen odnětím svobody na 3 roky, pokud budu na nějaké besedě hovořit o černoších a ne o afroameričanech. Přitom mě osobně vůbec nevadí, když mě někdo označí za bělocha. No a v kontrastu s tímto můžete v souvislosti s prezidentským úřadem používat veřejně výrazy, jaké vás napadnou. Pokud bude výše uvedený paragraf vyňat z trestního zákoníku, stáhnu svůj podpis pod návrhem novely zákona.