MUDr. Raduan Nwelati

  • ODS
  • Mladá Boleslav
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.11.2021 16:05:00

Výstavba odpadové bioplynové stanice odstartovala

Výstavba odpadové bioplynové stanice odstartovala

V pondělí 15. listopadu slavnostně odstartovala stavba odpadové bioplynové stanice, která je součástí rozsáhlého projektu areálu ekologického využití odpadů v Mladé Boleslavi.

Stavba se rodí na okraji průmyslové zóny Plazy a jde o součást připravovaného celistvého projektu EVO_luce, který má ambici stát se jedním z největších a nejmodernějších infrastrukturálních center ekologického využití odpadu v České republice. „Jsem rád, že se nám konečně podařilo tento pro Mladou Boleslav důležitý projekt zahájit a máme tak před sebou první krok, který umožní ekologickou likvidaci a využití odpadů v našem městě,“ uvedl primátor Raduan Nwelati. Spolu s ním se slavnostního zahájení stavby zúčastnili i náměstci Jiří Bouška, Miroslava Kašpárková a Robin Povšík.

Přípravy projektu na výstavbu areálu ekologického využití odpadu v Mladé Boleslavi začaly před téměř deseti lety. Realizovaná bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů bude součástí provozu, který má za cíl do budoucna komplexně řešit využití všech složek komunálních odpadů včetně směsného komunálního odpadu z domácností i firem v celém regionu Mladoboleslavska včetně produkovaného odpadu společností ŠKODA AUTO. 
„Celý projekt a vlastně i samotná společnost Compag Mladá Boleslav je ukázkovým modelem spolupráce na bázi PPP modelu, tedy spolupráce města se soukromým investorem,“ uvádí jednatel společnosti Radek Lizec a doplňuje, že jde o hmatatelný příklad naplňování cílů GREEN DEAL z pohledu využití obnovitelných zdrojů energie k zajištění udržitelného života v Evropě. 
„Bioplynová stanice má ročně zpracovat 25 000 tun biologicky rozložitelných odpadů. Vznikne tak přibližně 2 500 000 m3 bioplynu za rok. Část bioplynu bude využita v kogenerační jednotce, která zásobuje technologii elektrickou a tepelnou energií. Zbytek bude upraven na biometan, který bude po natlakování využíván v čerpací stanici bioCNG pro zásobování plynových autobusů městské hromadné dopravy. Přebytky biometanu budou vtláčeny do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn, čímž jako obnovitelný zdroj energie přispějí k omezení produkce CO2,“ upřesnil Lukáš Urban, zástupce dodavatelské společnosti Syner.   
Výstavbou této první fáze vznikne bioplynová stanice, která bude schopna zpracovat veškeré biologicky rozložitelné odpady. V prvotní fázi bude využívat odpady jako jsou zbytky jídel ze školních jídelen a domovů důchodců, zbytky z restauračních zařízení, ale i prošlé potraviny, které již nejsou vhodné k lidské spotřebě. Díky zařazení vhodné technologie dokáže odseparovat i nežádoucí příměsi, jako jsou obaly potravin ze supermarketů. 
Po dobudování mechanické části bude zařízení zpracovávat i vytříděnou biologickou složku z komunálních odpadů. Po zvážení vjede vozidlo do uzavřené haly, kde odpad vyloží do příjmového sila. Ze sila odpad projde šnekovou dopravou do třídící linky. Zde bude rozdrcen nožovým drtičem a smísen s technologickou vodou v pulperu. Následně budou odděleny obalové materiály a dále pak inertní frakce, jako je písek, kameny nebo sklo. 
Z třídicí linky bude biokaše čerpána do pasterizace, která zajistí hygienizaci vstupního materiálu. Ten bude dočasně udržován v nádržích, následně přečerpán do tzv. fermentorů, kde se za pomoci mikroorganismů rozkládá na bioplyn.


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama