Marcel Chládek

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,18. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.05.2015 17:23:00

Profesoři budou jmenováni minimálně dvakrát do roka

Profesoři budou jmenováni minimálně dvakrát do roka

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. 5. 2015.

Dovolte mi, abych úvodem uvedl novelu vysokoškolského zákona, která probíhá debatou již několik let a pracovalo na této novele i mnoho mých předchůdců. Já jsem na práci svých předchůdců v této oblasti navázal, protože si myslím, že tam byl dobrý základ, a dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval svým předchůdcům včetně pana poslance Fialy, kteří tam odvedli opravdu velký kus práce, na kterou jsme mohli navázat i s jednotlivými rektory.

Tato novela byla opravdu precizována za účasti obou reprezentací, ať je to Rada vysokých škol nebo Česká konference rektorů. Podílelo se na ní velké množství odborníků a zcela jednoznačně to svými usneseními podporuje jak česká konference rektorů, tak Rada vysokých škol.

Vláda tento návrh schválila 30. března 2015, a nyní dovolte, abych se ve svém krátkém vystoupení zastavil aspoň u nejdůležitějších změn. První z těchto změn je nový systém zajišťování hodnocení a kvality vysokých škol, s tím že se rozděluje na vnitřní a vnější hodnocení kvality, vnitřní zůstane na úrovni vysoké školy, s tím že v rámci své samosprávy bude dodržovat právní předpis, který stanoví pouze nezbytný rámec.

Pak bude vnější hodnocení kvality, které bude provádět nově vzniklý Národní akreditační úřad pro vysoké školství, a na to bude navazovat nový systém akreditací. Zákon stanovuje pravidla akreditace studijních programů a zavádí systém institucionální akreditace, která bude udělována na dobu deseti let.

Další významnou změnou je samotné vytvoření Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy, vytvoření podmínek pro jeho nezávislé odborné působení a rozhodování v rámci akreditací. V čele bude stát předseda s dvěma místopředsedy a výkonným orgánem bude akreditační rada, která bude složena z patnácti členů.

Další významnou změnou je stanovení podmínek pro poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, úprava postavení a působení zahraničních vysokých škol a jejich poboček, které doposud zákonem nebylo upraveno.

Další bod velmi významný je odmítání vysokoškolských diplomů a titulů tipu docent. Samozřejmě se týká nařízení o vyslovení neplatnosti vykonané zkoušky. Řízení bude v působnosti příslušného rektora.

Dále novela zpřesňuje proces pravidel při jmenování profesorů, tím že budou jmenováni minimálně dvakrát do roka, a dále precizuje celý proces, za jakých podmínek se bude vrátit návrh vědecké či umělecké radě konkrétní vysoké školy, která tento návrh předkládá. Je tu zřízena celá nová pracovní pozice mimořádného profesora, která bude spojena s konkrétní institucí, a tento mimořádný profesor nebude muset splňovat podmínky pro docenta a profesora.

Dále se oblast tohoto zákona zabývá i zvýšením sociálních stipendií. Součástí tohoto návrhu je zvýšení sociálních stipendií, vyplácených vysokou školou, a to zvýšeno z částky 1620 Kč na 2100 měsíčně.

Dále tento návrh již dělá řadu drobných úprav a změn, zavádění registru řízení žádostí, registru uměleckých výstupů vysokých škol a studijních programů, a všechny změny, které byly nastaveny, byly nastaveny pro lepší proces celého systému vysokého školství.

V závěru mi dovolte vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona, tak aby prošel do druhého čtení. Zároveň tady říkám i příslib, že v rámci druhého čtení budou předloženy výboru i návrhy jednotlivých prováděcích vyhlášek, s tím abychom mohli diskutovat nejenom nad zákonem, ale i nad prováděcími vyhláškami.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama