Martin Herman, MPA

  • ANO 2011
  • Kolín
  • kontrolní výbor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,66. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.04.2019 10:54:04

Kolínské fórum

Kolínské fórum

V Kolíně se dalo spontánně dohromady názorové fórum, které sdružuje občany napříč politickým spektrem. Zveřejnilo i svoji vizi občana, resp. manifest. Nemá ambice být politickou stranou, chce jen přispět k lepšímu a svobodnějšímu životu ve městě.

Manifest Kolínského Fóra pro město Kolín

1) Politická reprezentace města Kolína spravuje město, které patří nám všem. Rada města je naši kolínskou vládou voličů koaličních stran (Změna pro Kolín, Kolíňáci, Volba pro město), ale i voličů opozice a nevoličů. Proto pokládáme za samozřejmost, že každý občan města může vyjádřit svůj názor na politická rozhodnutí rady a zastupitelstva. Každý občan může také vyjádřit kritiku a za tuto kritiku nesmí být perzekuován, zastrašován nebo zesměšňován (ani v oficiálních, ale ani v soukromých komunikačních prostředcích), a to ani zaměstnanec Městského úřadu Kolín.

2) Občany města vznesené kritické podněty a odlišné názory bude politická reprezentace přijímat s vědomím, že pestrost názorů je základem demokracie. Reakcí na odlišné názory a kritiku bude racionální vysvětlení a vyargumentované zdůvodnění postoje či rozhodnutí politiků, nikoliv kriminalizace nebo veřejné pohanění názorového oponenta a jeho rodiny.

3) Politika je službou veřejnosti, nám občanům. Naši zastupitelé rozhodují jen díky našim hlasům. Každý podnět nebo dotaz je nutné respektovat jako součást mandátu, které politikům dáváme. Všichni zastupitelé proto na slušně a věcně položené otázky občanů odpoví, a to stejným způsobem, tedy slušně a věcně.

4) Ve městě se za posledních několik let objevilo mnoho problémů, které by měly být předmětem veřejné diskuse. Témata diskusí mohou navrhovat všichni občané a vedení města Kolína bude pravidelně umožňovat konání veřejných diskusních fór na aktuální témata, o jejichž řešení občané stojí.

5) Je nutné zapojit do rozhodování všechny občany, například formou skutečně participativního rozpočtu, kdy zastupitelstvo vyčlení určité procento z rozpočtu města na realizaci nápadů, vzešlých od veřejnosti. Participativním rozpočtem není jen hlasování o realizaci předvybraných návrhů vedení politické reprezentace.

6) Zcela nezbytné je převzetí odpovědnosti města za městské záležitosti a služby. Zadávání zakázek nestačí, je třeba vyvíjet vlastní aktivitu a nepředstírat přenos odpovědnosti na dodavatele. Například městské sociální služby jsou výrazně poddimenzované ve prospěch třetích subjektů.

7) Politici, spravující město Kolín, mají zvládnout realizaci transparentních výběrových řízení. Několik stále se opakujících dodavatelů s minimální nebo žádnou ekonomickou stabilitou není zárukou toho nejlepšího řešení pro občany města Kolína.

8) Všechny odborné záležitosti města patří do rukou odborníků, nikoliv politiků. Je zapotřebí, aby expertní znalosti, vzdělání a zkušenosti byly tou nejvyšší kvalifikací. Tou naopak nemůže být podlézavost a stranická příslušnost.

9) Město Kolín se musí stát opět vyhledávaným kulturním a společenským centrem. K dosažení toho cíle je třeba, aby tradiční akce, například Kmochův Kolín, organizovali odborníci a znalci podobných aktivit, nikoliv ti, z jejichž působení vzniká městu ostuda. Propagaci města by měly převzít kvalifikované osobnosti, aby nedocházelo k nedopatřením a omylům, které naopak město poškozují. Nevyužitou šancí je rovněž odkaz kolínské židovské obce, který považujeme za velmi významný pro historii města Kolín.

10) Kolín je svojí polohou, historií a množstvím významných osobností od středověku do 20. století vhodným místem pro realizaci zajímavých a moderních projektů pro 21. století. Vybudování arboreta, muzea Františka Kmocha nebo zápis některých památek na seznam kulturního dědictví UNESCO by mělo být ambiciózním projektem politiků. Bez podobných nápadů bude město brzy za zbytkem státu společensky zaostávat.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama