Mgr. Jiří Zemánek

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

22.04.2016 22:09:48 - pavel malý

gratuluji pane poslanče, od roku 2013

již běží 2 volební období, kdy vás občané z Olomoucka posadili do parlamentních lavic. Během tohoto mnoholetého působení na vás nebyl vznesen ani jeden dotaz. Tak alespoň ode mne. Kolik je v rozpočtu v letošním a příštím roce počítáno na neziskové organizace a jak se vyvíjí vývojová řada v této oblasti?

Odpověď

02.05.2016 16:33:49 - Mgr. Jiří Zemánek

Vážený pane, Malý.


Pro úplnost je třeba hned v úvodu zmínit, že na dotaci ze státního rozpočtu neexistuje právní nárok.  O jejím poskytnutí konkrétní neziskové organizaci na konkrétní projekt rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce. O zařazení do dotačního programu rozhoduje ta instituce, do jejíž působnosti spadá účel, na který je státní podpora žádána. Dotaci či návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu může poskytnout ústřední orgán státní správy, úřad práce, Akademie věd, Grantová agentura nebo organizační složka státu určena zvláštním zákonem. To na vysvětlenou. Konkrétně v roce 2014 bylo ze státního  rozpočtu  poskytnuto  8  929  dotací  ve  výši  více jak 7,5 miliard korun původně sledovaným  právním  formám   (nadačním subjektům,  spolkům  a   pobočným  spolkům,  obecně prospěšným společnostem a účelovým zařízením církví) a dalších 1 651 dotací ve výši 1 736,4 milionů korun nově   sledovaným   právním   formám   (ústavům,   školským   právnickým   osobám   a   zájmovým sdružením právnických osob). Tradičně bývá v úrovni jednotlivých ministerstev nejvíce finančních prostředků rozdělováno prostřednictvím kapitol státního rozpočtu pro ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ministerstvo práce a sociálních věcí. Objem poskytnutých dotací pro neziskový sektor se rok od roku navyšuje. Jen pro představu - před dvěma lety se v případě rezortu MŠMTV jednalo o rozdělení více jak tří miliard dvě stě milionů korun. V roce 2015 se tato suma zvedla na necelých pět miliard. MPSV před dvěma lety uvolnilo bez mála tři miliardy korun, vloni se tato částka dle předpokladu zvedla o zhruba půl miliardy korun.