ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

31. 1. 2011 12:48:00

Počet nekvalifikovaných učitelů snížíme o 3000

Počet nekvalifikovaných učitelů snížíme o 3000

Více než 3000 pedagogických pracovníků v celé ČR bude moci v průběhu let 2011 - 2014 získat odbornou kvalifikaci nebo si ji zvýšit, popř. rozšířit v projektech operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (OP VK).

Na vysokých školách budou v rámci projektu otevřena studia v oblasti pedagogických věd a studia k rozšíření odborné kvalifikace. Dále budou otevřena studia k výkonu specializovaných činností pro koordinátory ICT a pro specializovanou činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených.

Pro přijaté uchazeče z předem vytipovaných krajů budou tyto kurzy buď zcela zdarma, nebo dojde k výraznému snížení úhrady obvykle požadované za studium. To je možné díky podpoře těchto projektů z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, a to v průběhu trvání projektu a při řádném plnění studijních povinností.

Zájemci se mohou na tyto kurzy hlásit již nyní. Projekty budou realizovány vysokými školami a vzdělávacími institucemi vždy v několika krajích podle spádovosti. Přihlášky do vzdělávacích kurzů je možné zasílat v nejbližší době. Přehled možného zapojení zájemců z jednotlivých krajů, způsob přihlašování a další informace jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vzdelavani-pedagogu.

K podpoře jsou určeny projekty, které vzdělávací programy zkvalitňují, inovují, umožňují studium distanční formou a přinášejí vyšší kvalitu.

Podpora zvyšování a rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků je odpovědí na zjištění České školní inspekce, že se celková míra nekvalifikovanosti učitelů v regionálním školství dlouhodobě pohybuje kolem 13 %.

Někteří učitelé si potřebují rozšířit své vzdělání tak, aby mohli ve škole vykonávat specializované funkce: například aby mohli pracovat jako koordinátoři ICT, kteří vedou ostatní učitele k práci s výpočetní technikou při výuce. V poslední době se také setkáváme s problémem, že školy mají zájem integrovat žáky se zrakovým postižením, ale chybějí jim pedagogičtí pracovníci - specialisté - v práci se zrakově postiženými žáky.

Pro všechny tyto skupiny nekvalifikovaných pedagogických pracovníků se v roce 2011 otevírají vzdělávací kurzy. Projekty budou podpořeny celkovou částkou ve výši 83 mil. Kč.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama