ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,37. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

08.03.2012 1:29:13 - Bajo

Zvýšení kvality vysokoškolského studia

Vážený pane ministře,
nejprve mi dovolte vyjádřit poděkování za vaši snahu nějakým způsobem zlepšit úroveň kvality vzdělávání v ČR.

Momentálně máte v plánu prosadit zavedení školného pro státní vysoké školy a pravděpodobně i omezit dotace pro tyto školy, kvůli snížení počtu studentů vysokých škol a zkvalitnění tak vysokoškolského vzdělání v ČR. Naprosto chápu tuto vaši snahu o zkvalitnění vzdělání vysokoškolských studentů, avšak rád bych poukázal na to, že to již není problém pouze vysokých škol, nýbrž i škol středních a základních.

Opravdu základním kamenem úrazu jsou již základní školy, jejichž kvalita přípravy mnohdy naprosto neodpovídá potřebné kvalitě pro studium na dalších středních školách. Nechci tím však říci, že by se měla náročnost výuky na základních školách zvýšit, ale pouze poukázat na první z několika na sebe navazujících problémů dnešního školství.

Dalším problémem a to zřejmě jedním z těch největších je kvalita výuky středních škol. Studenti nejsou dostatečně připravováni a od toho je odvozena nutnost otevírání mnoha různých, mnohdy i naprosto nepotřebných oborů na vysokých školách. Nechci tím však říct, že studenti těchto škol na tom nemají žádnou část viny a veškeré příčiny jsou u pedagogů. Vše je vzájemně mezi sebou propleteno. Avšak tím prvotním problémem na středních školách je nedostatečně kvalitní pedagogický sbor. Mnohdy se dvě různé střední školy neliší tím, že jedna škola má nadané studenty a ta druhá v podstatě jen flákače a lenochy, ale právě tím, jak kvalitní výuka je na škole. Při nekvalitní výuce nemají studenti zájem o udržování pozornosti v daném předmětu/oboru a proto tak vznikají obrovské rozdíly mezi středoškolskými studenty a dochází tak k následnému vytváření oborů na vysokých školách, které jsou upřímně mnohdy jen proto, aby méně vzdělaný student vystudoval vysokou školu. Tohle všechno má také za následek, že spousta studentů není ochotna se více vzdělávat s dodatkem, že na nějakou vysokou školu jejich úroveň vědomostí bude jistě stačit. A to je důvodem, proč vysoké školy přijmají tak velký počet studentů. Mezi tím obrovským počtem nových studentů mají mnohem větší šanci na nalezení nadaného studenta, jež se doposud třeba neprojevil, kvůli například obecnému zaměření střední školy.

A jsme u jádra problému, co se týče velkého množství vysokoškolských studentů. Pokud chcete zlepšit úroveň kvality vysokoškolských studentů a vysokých škol, nemyslím si, že je zavedení školného ten pravý způsob. Chápu, že na vysoké školy jdou obrovské sumy peněz od daňových poplatníků a mnohdy pro studenty jež nemají zájem o vzdělání, nýbrž pouze o absolvování vysokoškolského studia a vyhnutí se tak o pár let pracovním povinnostem. Pokud se zavede školné na státních vysokých školách, bude to mít jistě za výsledek onen požadovaný efekt a to snížení počtu studentů vysokých škol, nikoliv však zkvalitnění vzdělání, ba právě naopak, myslím, že to kvalitu vysokoškolského vzdělání ještě o něco sníží.

Rád bych se tedy zeptal, zda neuvažujete spíše o kompletní změně českého školství a to jak pro vysokoškolské, tak středoškolské a základní vzdělání? Mám tím namysli například vytvoření nového vzdělávacího programu pro základní školy, jednotné pro všechny základní školy, jednotné základní vzdělávací požadavky pro všechny střední školy. Pokud se zlepší kvalita studentů středních škol, jistě se zlepší i kvalita vysokoškolského studia a dovede tak vysoké školy k soutěživosti mezi studenty různých vysokých škol, jak zamýšlíte v souvislosti právě se zavedením školného.

Je mi jasné, že myšlenka vytvoření takového vzdělávacího systému je spíše utopistická, avšak věřte, že studentů, pedagogů a dalších osob podporujících úroveň vzdělání v naší republice by se našlo mnoho ochotných pro spolupráci na vytvoření jednotných vzdělávacích programů .

V souvislosti s tímto, bych se také rád zeptal, zda neuvažujete o změně systému středních škol a to přesně řečeno gymnázií, kde si myslím, že by bylo z hlediska dalšího studia lepší variantou zachovat všeobecné vzdělání pouze pro první dva roky studia a poté rozčlenit studenty (dle jejich volby) do tří různých směrů vzdělání a to: Technického, Humanitního a Přírodního. Kde by studenti mohli mnohem dříve rozvíjet více své schopnosti do určitých oborů a do jisté míry by se tak předešlo studentům, kteří ve čtvrtém ročníku gymnázia nemají zdaleka rozhodnuto jakou vysokou školu chtějí vlastně studovat. Přeci jen, pokud je student právě studenten gymnázia, měl by mít schopnost lépe zhodnotit svůj zájem o určitý směr již mnohem dříve než v maturitním ročníku.


Omlouvám se za tento velmi rozsáhlý příspěvek, ale když je zde tato možnost, říkám si, proč toho nevyužít. Předem mnohokrát děkuji za případnou odpověď.

Odpověď

Tento dotaz čeká na zodpovězení.