ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,38. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Reformu a nutnost vysvětlujeme

Do 12. ledna nám mohli písemně posílat připomínky ke koncepci reformy financování regionálního školství, v současné době pořádáme postupně ve všech krajích ČR semináře, kde tuto reformu a její nutnost vysvětlujeme. To, co se o reformě dočítáte v médiích, je často velmi zkreslené. Navštivte stránky www.msmt.cz, kde s

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Sportovci se mohou her zúčastnit

Na konci února Mezinárodní paralympijský výbor s okamžitou platností zrušil suspendaci Českého paralympijského výboru. Právě suspendace mohla sportovcům zabránit v účasti. Nyní tedy handicapovaní sportovci ČR budou mít příležitost se Letních paralympijských her v Londýně  2012 zúčastnit.

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Člen EU, vyplývají práva a povinnosti

Například studentům z jednoho členského státu je umožněno studovat v jiném členském státu za stejných podmínek, za kterých v tomto státě studují domácí studenti. Zákon o vysokých školách nerozlišuje mezi občany států EU a třetích zemí, takže studium na veřejné vysoké škole v akreditovaném studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce ve standar

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

O převedení peněz neuvažujeme

Předně o převedení peněz pod MPSV neuvažujeme. Již nyní připravuje ministerstvo práce jeden projekt z našich peněz – celkově za 800 milionů korun a musím konstatovat, že s jeho přípravou má MPSV velké potíže.

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Datum spuštění reformy

Už nyní vám například mohu říct, že hodláme akceptovat tu nejčastější – datum spuštění reformy. Místo 1. ledna 2013 nyní uvažujeme o 1. září 2013.

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Školné je velmi citlivé téma

Je však třeba, aby se s ní pečlivě seznámili a nepracovali s desinformacemi. Na ministerstvu jsme připravili tiskovou konferenci, kde i pan náměstek prof. Wilhem vysvětlil zamýšlené změny.  Ministerstvo je otevřené diskusi a nacházejí se i kompromisy.  Za studenty jsem se vypravil do NTK a pan náměstek Wilhelm využil hned několika příleži

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Pracujeme na nápravných opatřeních

Jedná se o Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který má současné době pozastavenu jednu platbu za 1,2 miliardy korun. Tato platba byla pozastavena na základě auditu Evropské komise, který objevil chyby v zadávání veřejných zakázek i v systému kontroly. V současnosti pracujeme na nápravných opatřeních, představili jsme je Komisi a n

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Dobrý den, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP) je poradním orgánem vlády a jejími členy jsou zástupci věcně příslušných resortů – mimo jiné i ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. koordinuje v rámci ČR činnost v oblasti primární prevence. Jedná se činnost v oblasti – normot

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Nesmyslná byrokracie

Dobrý den, těch minusů je určitě víc, ale za největší považuji nesmyslnou byrokracii, která zatěžuje především učitele a ředitele škol. Nastavili ji už moji předchůdci a já jsem se snažil ji co nejvíce zmírnit.

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Projekty Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací

Dobrý den, posílení a rozvoj učňovského školství patří mezi moje priority. Podpořil jsem kraje v jejich snaze o optimalizaci sítě středních škol s tím, že chceme žákům, jejichž studijní výsledky neodpovídají úrovni středních škol, vytvořit co nejlepší podmínky pro výběr učebních oborů. Společně s Národním ústavem odborného vzdělávání už několik let

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Odpověď panu Martinovi

Datum zveřejnění termínu a místa konání zkoušek společné části pro podzimní (opravné) zkušební období je zákonem stanoven na 15. srpen. Do tohoto termínu bude pan Martin J. informován, na které škole a kdy přesně bude opravnou zkoušku skládat, termíny budou totiž voleny na základě počtu neúspěšných maturantů v tom kterém termínu. Obecně platí, že o

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Minimální laťka

Dobrý den, státní maturita nastavila minimální laťku toho, co musí žák na konci střední školy znát a umět. Na některých typech škol nastavením této laťky obtížnost maturit stoupla, což je v pořádku. Naším zájmem je zvýšit kvalitu vzdělávání. Pokud určité procento maturantů této laťky nedosáhne - předpokládáme, že to bude asi 20 procent - je potř

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Podmínky státních maturit jsem zdědil po svých předchůdcích

Podmínky státních maturit jsem zdědil po svých předchůdcích. Některé dílčí věci se nám podařilo změnit či upravit – žáci například během zkoušky mohou jíst a pít, mohou opustit učebnu před vypršením limitu (s tím, že se ale už nesmí vrátit), zadavatel nemusí vyžadovat po žákovi průkaz totožnosti, zjednodušili jsme oproti generálce zkušební dokument

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Dělám vše pro to, abych svému závazku dostál

Dobrý den, je to postoj pana premiéra, který jsem připraven akceptovat. Úspěšný průběh státních maturit je jedním z cílů, které jsem si po nástupu do své funkce vytýčil a dělám vše pro to, abych svému závazku dostál. Děkuji za podporu.

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

ÚOHS

Zjištění našeho odboru interního auditu jsme postoupili Úřadu na ochranu hospodářské soutěže k přezkoumání. Vyčkám zjištění antimonopolního úřadu a teprve podle něj budu dál postupovat. V tuto chvíli nechci negativně ovlivnit průběh státních maturit, které jsou pro mne prioritou.

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Věřím, že maturity dopadnou dobře

Ano, prohlásil jsem, že svoji kariéru ministra školství spojuji s úspěšným průběhem letošních státních maturit. Děláme všechno proto, aby se žádné závažné chyby neobjevily  a já věřím, že maturity dopadnou dobře.

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Primární prevence užívání všech typů drog dětmi a mladými lidmi

V protidrogové politice odpovídá MŠMT  především za primární prevenci užívání všech typů drog dětmi a mladými lidmi, kterou staví na výzkumem ověřených opatřeních a aktivitách (vychází zejména z dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, jíž je členem). Dále odpovídá za realizaci preventivních programů ve školách

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

Projekt NNO chce seznámit žáky s romskými dějinami

Dobrý den, k Vašemu dotazu lze říci následující:Pokud patří Romové mezi obyvatele tohoto státu, pak i jejich dějiny jsou součástí dějin této země. Tady je ale řeč o projektu, který připravují NNO a který počítá se seznamováním žáků škol s romskými dějinami formou vzdělávacích modulů. Do tohoto projektu je v pilotním ověřování zapojeno p

Mgr. Josef Dobeš
Mgr. Josef Dobeš odpověděl na dotaz

K úniku nedošlo

„Tak předně – k žádnému úniku státní maturity z češtiny rozhodně nedošlo. To je jen mediální bublina. Na internetu se objevily pracovní listy určené ředitelům a učitelům středních škol, které jim mají sloužit jako pomocník při vytváření otázek u ústní části zkoušky z českého jazyka. Žáci se podle nich mohou připravovat, ale jaké otázky nakonec u ús