Mgr. Ladislav Chlupáč

  • ODS
  • Litoměřice
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,41. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.05.2024 9:14:00

Zamezit nesmyslným zákazům ve výstavbě i hrozícímu znehodnocování území

Zamezit nesmyslným zákazům ve výstavbě i hrozícímu znehodnocování území

Senátorky a senátoři se během 24. schůze Senátu zabývají trestním zákoníkem a s tím související redefinicí znásilnění, ale i návrhem zákona o hromadném občanském soudním řízení nebo návrhem zákona o sociálních službách.

 Na programu je i důležitý návrh usnesení Senátu k aktivním záplavovým zónám z pera senátora Ladislava Chlupáče (ODS), jenž se touto problematikou zabývá dlouhodobě.

„Vyhláška by bez naší novelizace přinesla například nesmyslný zákaz rozšiřování jakýchkoli staveb, přístaveb rodinných domů, ale paradoxně i výstavbu domů výše do patra. Předkládané usnesení navrhuje doporučení ministerstvu, aby zohlednilo každé specifické území individuálně – kudy řeka přímo proudí, tam aby se nestavělo. Tam, kde lidé po staletí prožívají povodně, přesně vědí, kde se tato území nacházejí,“ přiblížil předkladatel usnesení Ladislav Chlupáč, senátor a člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Právě senátor Chlupáč má i osobní zkušenost: „Agendu řeším i díky zkušenostem, kdy jsem jako starosta řešil následky povodní v roce 2002 a v dalších letech vedl povodňové štáby. Konkrétně můj obvod se nachází v Polabské nížině, kde je rovina a tím zákonitě i větší rozliv. Území by bez novely bylo naprosto paralyzováno. Pozemky zakoupené za účelem výstavby by byly znehodnoceny, stejně tak různé podnikatelské záměry a obcím dokonce i územní plány. To nelze připustit.“

Senátor během přípravy usnesení vycházel rovněž ze čtyř stovek připomínek, které k vyhlášce přišly od zástupců veřejnosti, úřadů i dalších institucí, ale i jednání s premiérem a ministry. „Opakovaně jsme v senátní Komisi pro rozvoj venkova upozorňovali na mnoho věcí, které se této vyhlášky bezprostředně týkají. Upozorňovali jsme na rozdílnost řek a toků, i na rozdíly v jejich rozlivu. Snažili jsme se navrhnout rozumné řešení, které se týká právě novelizace této vyhlášky. A našli jsme naprostou shodu napříč dotčenými subjekty,“ dodal Ladislav Chlupáč.

Součástí usnesení je i doporučení k vydání pokynu Ministerstva životního prostředí, aby do doby, než dojde k platnosti nové vyhlášky, zastavilo vydávání dalších opatření obecné povahy. „Úředníci si dobře uvědomují, že se jedná o špatnou vyhlášku. Nemohou v řízeních jednat v rozporu svého přesvědčení,“ dodal senátor Chlupáč.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama