Mgr. Milena Johnová

  • PRAHA SOBĚ
  • Hlavní město Praha
  • krajská radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,37. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

05.01.2021 7:33:00

Covidu navzdory

Covidu navzdory

Komentář na facebookovém profilu k úspěchům roku 2020

 Z pandemického jara se stal covidový podzim a vzápětí téměř celý rok. Druhou vlnu bez upozornění střídá vlna třetí - možná o něco silnější - za nepravidelného a přitom neustálého taktování vládních opatření. Ale i ve špatných časech se daří posouvat dobré věci. Za to patří velký dík všem kolegům a spolupracovníkům, bez jejichž nasazení a odhodlání by nic z toho nebylo možné. Těším se na další etapu naší společné cesty v roce 2021!

Dokončujeme komplexní rekonstrukci Městské nemocnice následné péče, dovybavili jsme ji přístroji a nábytkem, zkvalitňujeme a doplňujeme další odbornosti a připravujeme nástavbu dvou pater.

Zavedli jsme roli koordinátorky paliativní péče, která od podzimu pracuje na realizaci nové městské koncepce paliativní péče. Připravili jsme nové projekty pro posílení paliativní péče v domovech pro seniory, domácí paliativní péče a zahájili jsme jednání s pojišťovnami o rozšíření kapacit této péče.

Konečně se začaly zhmotňovat plány na nové sídlo záchranky, pokračujeme v zajištění špičkového vybavení, rozjeli jsme přípravu rekonstrukce velmi důležitého výjezdového stanoviště záchranné zdravotnické služby v ulici 28. pluku a ve spolupráci s radním Honzou Chabrem dojednali se státem majetkovou směnu, která rekonstrukci umožní, pokračujeme v rekonstrukcích dalších stanovišť v ulicích Argentinská a Nádražní a jednáme o dalších výjezdových stanovištích v lokalitách Na Slupi a Na Františku.

Pro systémové zlepšení koordinace péče pro křehké seniory, kteří žijí doma, jsme získali projektovou podporu a zájem městských částí; nadto jsme zajistili prostředky na transformaci pečovatelské služby v příštích dvou letech.

Navýšení cenových hladin o 20 % umožnilo stabilizovat financování sociálních služeb a toto navýšení se podařilo udržet i přes nutnost škrtů v rozpočtu na příští rok.

Zvýšili jsme kapacity pečovatelské služby, respitní péče o seniory, posílili víkendový provoz denních stacionářů a center denních služeb, a navýšili desítky tisíc hodin osobní asistence, i kapacity rané péče, nebo multidisciplinární podpory v bydlení pro rodiny s dětmi.

Kromě terénní podpory v domácím prostředí posilujeme také kapacity pobytových služeb a dbáme na to, aby nové domovy pro seniory, chráněné bydlení nebo odlehčovací pobytové služby co nejvíce odpovídaly komunitním principům péče. Realizujeme tři městské projekty výstavby bydlení s péčí v domovech pro křehké seniory. Krom toho jsme připravili program investiční podpory pro městské části, v jehož rámci jsme ve spolupráci s radním pro bydlení Adamem Zábranským podpořili první tři obecní projekty částkou 121,9 mil Kč. Další čtyři projekty jsou v procesu schvalování.

Připravili jsme a spustili pilotní program bydlení s intenzivní podporou pro osm mladých dospělých s autismem, kteří jsou tzv. neumístitelní v pobytové péči, a zavedli jsme pozici krajské koordinátorky péče pro osoby s autismem, která pomáhá rodinám s nastavením vhodné péče.

Pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, pro které Praha dosud nenabízela vlastně žádné odlehčovací služby, jsme zajistili objekty a prostředky na rekonstrukci i budoucí provozovatele. Budujeme takto síť pěti nových služeb a jako u všeho, závodíme s časem.

Přesunuli jsme sociální služby Domova Svojšice z nevyhovujícího objektu barokního zámku do bezpečnějších prostor a prvních 23 lidí se vrátilo zpět do Prahy s podporou komunitních služeb.

Zmapovali jsme situaci všech dětí se zdravotním znevýhodněním v ústavní péči s cílem nabídky řešení v rodinném prostředí. Pracujeme na tom, aby pražské děti nemusely žít v ústavních zařízeních mimo hlavní město. V říjnu jsme proto otevřeli první komunitní byt, který umožní čtyřem dětem z kojeneckého ústavu důstojný život v rodném městě a další dva podobné byty jsou ve fázi příprav.

Spustili jsme transformaci Dětského domova Charlotty Masarykové na moderní centrum služeb pro rodinu a dítě.

Ve spolupráci s radním Honzou Chabrem modernizujeme a posilujeme krizové ubytování pro oběti domácího násilí, zejména ty s dětmi.

Připravili jsme dlouhodobou kampaň na nábor pěstounů. Vedle toho připravujeme balíček podpory pro pěstouny, včetně odměn a příspěvku na profesní rozvoj. Připravili jsme koncepci rozvoje prorodinné politiky do roku 2022.

Dokončujeme spuštění Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy, jehož součástí bude pět programů podpory, včetně podpory nezávislého života nebo podpory bydlení. Zkušební verzi podpory bydlení realizujeme ve spolupráci s radním Adamem Zábranským a Výborem dobré vůle; pomáháme tím sociálně slabým lidem udržet si bydlení.

Ve spolupráci s Adamem Zábranským také pokračujeme v řešení bytové nouze pražských dětí žijících na ubytovně a v azylových domech, moje gesce zajišťuje služby podpory v bydlení. Ke konci tohoto roku se pomohlo (nebo pomáhá) 35 domácnostem.

V těchto dnech finišujeme s přípravou vlastní městské nábytkové banky.

Ve službách pro osoby bez přístřeší se daří zlepšovat spolupráci mezi různými specializacemi, jako jsou adiktologické služby nebo služby pro lidi s duševním onemocněním. Při jarní koronavirové vlně, kdy bylo ubytováno 450 lidí v nouzových ubytovnách a hostelech, měli tito pracovníci klíčovou roli při stabilizaci velké části těchto lidí. Zajistili jsme otevření denního centra pro ženy bez domova na Palmovce a připravujeme nové služby, včetně služeb bydlení s péčí pro tuto cílovou skupinu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama