Mgr. Miroslav Červenka

1. místopředseda hnutí Trikolora Ústeckého kraje
  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,72. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.11.2022 12:08:56

Výzva z pod pódia

Výzva z pod pódia

Přátelé, bratři a sestry, političtí praktici, máme za sebou rok a několik málo dnů od chvíle, kdy ve volbách propadlo více jak milion hlasů a k vládní moci se díky tomu dostalo zatím to nejhorší, co nás mohlo postihnout.

 

Přátelé, bratři a sestry, političtí praktici, máme za sebou rok a několik málo dnů od chvíle, kdy ve volbách propadlo více jak milion hlasů a k vládní moci se díky tomu dostalo zatím to nejhorší, co nás mohlo postihnout. A nalijme si čistého vína, jestli se něco na naší straně politického spektra nezmění, pro naši vlast velice neúspěšný rok bude pokračovat dalšími lety.

Je evidentní, že masové demonstrace, které ve svém počátku představovaly přece jenom blikotající světélko jakés takés naděje, do této chvíle žádný praktický efekt kromě sílícího propojení mnoha lidí, kteří se do té doby neznali, nepřinesly a naděje na to, že bude-li postupováno stejným způsobem jako dosud přinesou, je malá. Nepotřebujeme pouze odborníky na jednotlivé oblasti a výborné řečníky, neméně důležití jsou schopní političtí praktici, kteří dokáží transformovat vůli mas z náměstí a pochodů ve smysluplnou dohodu zajišťující číselně vyjádřitelný úspěch – porážku stran Pětikoalice ve volbách.

Od první velké demonstrace uběhly již více než 2 měsíce a místo jakýchkoli výstupů, které by dávaly naději na změnu poměrů jsme s výjimkou spolupráce SPD s Trikolorou v komunálních volbách v opoziční části politického spektra svědky spíše pokračující nevraživosti opozičních jednotlivých subjektů vůči sobě navzájem, která je přímo protikladná poselství z náměstí, na kterých zástupci těch samých subjektů a nezávislé osobnosti často hovoří o potřebě koordinovaného postupu. Jsem přesvědčen, že tudy cesta ke změně poměrů v naší zemi nevede.

Možná nejsem dostatečně informován o všech probíhajících jednáních, ale ze stávajícího stavu vyvozuji, že se dosud nenašla žádná jako minimum většinou akceptovaná autorita, která by předložila alespoň náznak vize společného postupu, který by daný stav posunul z bodu 0, na kterém již více jak dva měsíce přešlapujeme, směrem k nějaké perspektivní dohodě. Právě z tohoto důvodu vzniká má výzva. Jejím cílem je, aby se opoziční subjekty při snaze porazit ony vládní pohnuly z místa a začaly se domlouvat na konkrétní spolupráci v konkrétních termínech, protože málo platné, bez čísel z voleb nejde nic změnit.

Ideově má výzva vychází ze slov Petra Bystroně na demonstraci 28.9. o tom, že v těchto dnech neleží základní dělicí čára napříč politickým spektrem mezi pravicí a levicí, ale mezi silami, které za své primární poslání považují služby občanům své země, a těmi, pro které je základem jejich politické činnosti podpora globální agendy.

Přicházím dle mého s unikátním návrhem, co by měli všechny opoziční politické subjekty učinit, aby se z nich staly strany vládní. Nemám samozřejmě patent na jediné správné řešení, rád bych ale aby v případě, že jednotlivé strany odmítnou moje nebo dalších lidí podobné návrhy/rady, zveřejnily lépe argumentované řešení. Přivítám také připomínky k návrhům, diskuse o nich má potenciál posunout opozici k současné vládě na kvalitativně novou úroveň. Vstřícnost ke kolegům z opoziční subkultury by přitom spolu se schopností přinášet návrhy řešení měla být rovněž jedním ze základních kritérií při výběru lidí vhodných k zastupování opozice.

Přitom čas kvapí, již v lednu nás čekají velice důležité volby prezidenta republiky, při kterých mohou znovu „propadnuté hlasy“, byť třeba dané neúčastí v některém z kol, sehrát opět velkou roli a výsledek nás již brzo může bolet daleko více, než si v tuto chvíli umíme představit. Globální moc, která opět nasadila do volby prezidenta ČR několik svých figur, myslí s velkým časovým předstihem a my se musíme minimálně pokusit tento její náskok zmenšit.

Mým úhlem pohledu se jeví jako nejpřijatelnější kandidát z těch, kteří mají šanci uspět,  i přes uvědomění si všech jeho nedostatků, lídr nejsilnější české strany Andrej Babiš. Jako bonus pro něj kromě jeho politických zkušeností a transparentnosti hovoří také to, že nepředstavuje takové nebezpečí pro svobodu slova jako kandidáti spojení s Pětikoalicí, která činí praktické kroky směřující k jejímu omezení.

Chápu přitom, že pro mnoho opozičních subjektů a osobností je Andrej Babiš z mnoha rozumných důvodů zlem srovnatelným s kandidáty loutek plutokratů a jeho volba pro ně může představovat jen o malinko menší zlo než volba Pavla, Nerudové, Fischera, Hilšera a dalších. Jejich volbu ale vnímám jako ještě horší variantu, zejména z toho důvodu, že jsou organickou součástí onoho čistočistého ZLA, které je nyní u moci. Vezměte, prosím, v potaz veškeré souvislosti především při rozhodování se, koho volit či nevolit, před druhým kolem. Hlas každého jednoho z nás rozhodne o míře suverenity naší země a stavu svobody a demokracie v ní. Jsem přesvědčen, že se nacházíme v obdobě pozdního podzimu 1989 a znovu se rozhoduje o tom, zda ČR bude pokračovat jako právní stát garantující občanům základní svobody, nebo se vydá cestou sílící totality ubírající svobodu a ohýbající základné demokratické procesy.

Máme to pořád ještě alespoň z části ve svých rukou, a proto opoziční subjekty vyzývám k následujícím konkrétním krokům. Vycházím přitom z přesvědčení, že na straně opozice není prostor pro více jak 3, maximálně 4 subjekty, a přitom jsou dvě místa aktuálně obsazena ANO a SPD a nic se na tom v nejbližší době nezmění:

-          ANO – rozumím tomu, že jste v situaci hnutí, které nepotřebuje nutně kvůli dosažení příznivého výsledku spolupracovat s nikým. Uvažujte, prosím, ale o změně image strany jednoho muže, na kterou má globální moc z opozičních uskupení stále patrný vliv. Preferujte tudíž více spolupráci s kýmkoli, kdo hájí v prvé řadě občany ČR, svobodu slova a demokratické  standardy než se subjekty, které očividně hájí v prvé řadě cizí zájmy včetně vnitřní opozice a osobností uvnitř koaličních stran.

 Buďte vstřícní k potenciálním návrhům na spolupráci s menšími subjekty a nezávislými osobnostmi, budete-li jimi v následujícím půlroce osloveni. Dejte do konce června 2023 veřejně informaci, jak jste v daném směru postupovali.

-          SPD – pokračujte ve spolupráci s Trikolorou, ukazuje cestu také ostatním. Myslíte-li svá slova o potřebě spojování vlasteneckých subjektů kvůli nepropadnutí hlasů upřímně, netlačte přehnaně na pilu svých stranických zájmů, nevyžadujte urychlené sjednocení pod vaší vlajkou a stejně jako ANO buďte vstřícní k potenciálním návrhům na spolupráci s menšími subjekty a nezávislými osobnostmi, budete-li jimi v následujícím půlroce osloveni. Dohodněte se ve volbách do evropského parlamentu, senátu a krajských volbách, které proběhnou před volbami parlamentními v r. 2024, s menšími vlastenecky orientovanými stranami, hnutími a nezávislými osobnostmi na poskytnutí míst v TOP 10 na vašich kandidátkách na základě poměrného zastoupení  k jejich výsledkům v předchozích všech typech voleb a preferencím. Kandidátku do parlamentních voleb 2025 sestavte na základě vyhodnocení zkušeností z voleb proběhlých v roce 2024. Dejte do konce června 2023 veřejně informaci, jak jste v jednáních o přípravě voleb konaných v r. 2024 pokročili v jednáních s Trikolorou, případně dalšími, co všechno konkrétního pro to, aby ve volbách do PSPČR 2025 udělala SPD.

-          Přísaha – po mém soudu vaše případná samostatná kandidatura v jakýchkoli dalších volbách ubere hlasy silnějším opozičním stranám a je nanejvýše pravděpodobné, že právě hlasy vašich voličů budou ve finále přerozděleny vítězům voleb. Oslovte silnější opoziční subjekty s nabídkou spolupráce. Souběžně jednejte také s menšími uskupeními o variantním řešení v případě, že byste byli silnějšími hnutími odmítnuti nebo s nimi nedošlo k dohodě. Dejte do konce června 2023 veřejně informaci, jak jste v jednáních o přípravě voleb konaných v r. 2024 pokročili.

-          ČSSD – vyzývám vedení strany, členy a voliče, aby si ujasnili, zda stojí na straně občanů ČR, nebo hájí zájmy globální oligarchie a dali toto jasně najevo. Aktuálně se totiž zdá, že minimálně část vedení je velice váhavá se zásadovou kritikou vlády. Vyzývám vnitřní opozici ve straně, existuje-li, dejte najevo, že jasně preferujete zájmy občanů ĆR před zájmy nadnárodními, „evropskými“. Oslovte další levicové strany a osobnosti, zejména KSČM,  s nabídkou spolupráce ve volbách, které proběhnou v roce 2024, především v tématech voleb do evropského parlamentu by neměly být názorové rozpory nepřekonatelné. Dejte do konce června 2023 veřejně informaci, jak jste v jednáních o přípravě voleb konaných v r. 2024 pokročili.

-          KSČM – buďte směrem ke spolupráci zejména při přípravě blížících se voleb do evropského parlamentu iniciativní. Pokuste se o jednotnou kandidátku s dalšími levicovými subjekty a osobnostmi, nezatracujte ale ani jednání se subjekty pravicověji ukotvenými. V tématech spojených s volbami do evropského parlamentu máte nemalou shodu i se stranami, se kterými si vaši spolupráci ve volbách parlamentních umím v tuto chvíli jen těžko představit. Vaší devizou je Kateřina Konečná, bylo by chybou, kdyby svůj post europoslankyně neobhájila, k čemuž dle mého mínění při vaší samostatné kandidatuře dojde. Dejte do konce června 2023 veřejně informaci, jak jste v jednáních o přípravě voleb konaných v r. 2024 pokročili.

-          Trikolora – upozorňuji, že v tomto případě jsem jako funkcionář podjatý, byť se snažím v prvé řadě hledět na hlavní zájem opozičního celku, kterým je porážka Pětikoalice ve volbách. Pokračujte ve spolupráci s SPD, může být v mnoha směrech příkladem pro ostatní. Zároveň se opatrně odvážím doporučit souběžně probíhající oťukávání dalších možností pro případ, že by SPD nebyla ochotna odměnit volební vstřícnost Trikolory volitelnými místy na kandidátkách, a to jak ohledně spolupráce v rámci pravicověji ukotvených subjektů(Svobodní, PRO, nespokojená konzervativní část ODS), tak v rámci širších jednání alternativních uskupení a osobností. Dejte do konce června 2023 veřejně informaci, jak jste v jednáních o přípravě voleb konaných v r. 2024 pokročili.

-          PRO – nedávno proběhlé senátní a komunální volby nepotvrdily vaše předvolební ambice, že právě váš subjekt je relevantní variantou parlamentním opozičním stranám. Existuje proto reálné nebezpečí, že také hlasy pro PRO propadnou a budou přerozděleny. Odvážím se vám proto doporučit zvážení užší spolupráce minimálně s vám názorově blízkými stranami typu Trikolora, Svobodní, konzervativní opozice uvnitř ODS a menší pravicové subjekty+nezávislé osobnosti. Bez ní hrozí, že budete další přehnaně sebevědomou stranou v řadě, která v hrdém přesvědčení, že uspěje, bude pravděpodobně realizaci některých svých programových bodů spíše škodit než prospívat. Zamyslete se nad svým dosavadním fungováním a dejte do konce června 2023 veřejně informaci, zda jste se ohledně vnímání nutnosti spolupráce s dalšími opozičními stranami nějak posunuli, nebo nadále lpíte na představě o své výjimečnosti a perspektivní úspěšnosti.

-          Svobodní – pro vás platí víceméně to samé, co pro PRO s tím rozdílem, že je zřejmé, že počítáte s tím, že se samostatnou kandidaturou v blížících se volbách neuspějete, ale máte problém nalézt subjekt, se kterým byste byli ochotni spolupracovat, aniž by to poškodilo vaše renomé hard liberálně-konzervativní pravice. Možná tajně doufáte v rozštěpení ODS a potenciální vznik pravicového uskupení v tomto segmentu politického spektra. Budiž vám přáno, ale nedojde-li k tomu měli byste dle mého mínění zvažovat variantu kandidatury v rámci jiného subjektu vzniklého na základě dohody opozičních stran, nebo v nejbližších volbách nekandidovat vůbec a změnit se tak v svého druhu pravicový think tank, kterým do značné míry podstatnou měrou svého fungování již delší dobu jste a čekat na dobu vašim nepochybně skvělým myšlenkám příznivější.

-          Nezávislé osobnosti typu p. Vrábela, Havla, Wagnera, Blažka a další: hodláte-li se politicky angažovat, pokuste se domluvit s některými výše jmenovanými subjekty, nebo založte uskupení vlastní, v rámci kterého můžete s některými výše jmenovanými stranami jednat o případné užší spolupráci v rámci některých voleb v r. 2024. Počítejte však s tím, že není naší věci prospěšné, aby takovýchto subjektů bylo pro začátek více než dva a po číslech z voleb do evropského parlamentu se dá čekat, že smysluplný potenciál může mít pouze subjekt jeden, a to včetně uskupení vytvořených subjekty mimo opoziční TOP2, tedy ANO a SPD. Dejte do konce června 2023 veřejně informaci, jak jste v jednáních o přípravě voleb konaných v r. 2024 pokročili.

-          Menší subjektu typu Volný blok, Chcípl pes, Švýcarská demokracie, Manifest, ANS a další – vaši potenciální samostatnou kandidaturu v jakýchkoli dalších volbách lze vnímat výlučně jako věci programových hodnot, jimiž se pyšníte, škodící. Najděte si  ze subjektů vyjmenovaných výše vám nejbližší partnery a pokuste se s nimi domluvit spolupráci. Součet vašich výsledků ve volbách do PSPČR byl vyšší než 2%. Nezlobte se, ale začít odstraňovat zbytečně vyhozené hlasy je zapotřebí právě u vás. Dejte do konce června 2023 veřejně informaci, jaké konkrétní kroky jste ve věci jednání se silnějším subjekty podnikly a jakých výsledků dosáhly.

K této naší výzvě uvítám připomínky i pozměňující návrhy, v nejlepším případě pak lépe argumentovaný návrh postupu. Držme si všichni v opozici v této nelehké době palce, budeme to spolu se všemi občany ČR potřebovat.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama