Mgr. Petr Kořenek

  • ČSSD
  • Vsetín
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Polsko a Maďarsko

Dobrý den, Obě země vnímám jako země s demokratickým systémem. Prováděné reformy považuji za vnitřní věc příslušného státu a legitimně zvolené reprezentace. Přesto bych však byl velmi ostražitý. Jak z historie známe je zlo haleno do slibů a reforem prováděných ve prospěch občanů. Výsledek bývá však diametrálně odlišný. Myslím, že bychom se měli umě

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

volební systém

Dobrý den, v části s souhlasím s názorem. Žádný návrh novely příslušného zákona nebyl předložen, proto nebylo co podpořit a o čem diskutovat. Zdraví PK

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

stávka

Dobrý den, proti vyhlášení stávkové pohotovosti nic nenamítám, neboť je to právo zaručené ústavou. Vnímám to jako upozornění pro politiky a zejména ministra financí, aby splnil co slíbil. Nemůže to však být formou předvolebních slibů, ale naprosto reálně. Naopak jako učitel vnímám, že se pracovníci školství stáva

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Budoucnost po volbách

V politice se obávám pouze jedné věci. A to je potlačení plurality. V minulosti naše rodina i já osobně jsem pocítil jak to je, když někdo o Vás rozhoduje pro politické názory či původ.  Česká politika bude kopírovat evropské trendy. Jaká bude rozhodnou sami občané.  O sebe opravdu obavu nemám. Do politiky jsem nešel s cílem zajistit si b

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Povinné čipování

Cílem návrhu zákona je zajištění ochrany zdraví osob a zvířat a snížení administrativní náročnosti pro chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty možné. Když si pročtete celou úpravu, tak mi připadá smysluplná a prospěšná. Reaguje na praxi. Ovšem vycházím opravdu

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Není matematika přeceňována?

Dobrý den, asi se shodneme, neboť ani já osobně matematiku nepovažuji za nejdůležitější věc na světě. Ovšem je potřeba zdůraznit, že ani bez ní se žít v praktickém životě nedá. Nedovedu si představit např. zdravotní sestru, která nezná měrné jednotky a přitom připravuje injekce pro pacienty dle doporučení lékaře. Kaž

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Máte pravdu, ale...

Dobrý den, problém jsem se snažil vysvětlit ve svém vystoupení v PS. Není možné však vycházet z toho co se píše, ale ze skutečnosti. K vyšetření zda došlo k porušení zákona jsou kompetentní příslušné orgány. My jen chceme, aby nám koaličním poslancům ministr celou záležitost vysvětlil. Pokud je konání ministra v rozporu s práv

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Pozměňovací návrh

Dobrý den, můj návrh směřuje k jasnému vytýčení práv a povinností učitele. Na toto navazuje další část a to zpřesnění postupu ředitele školy při využívání výchovných opatření. Není primární snahou se zbavit žáka školy či školského zařízení, ale do řešení problémů zapojit i další orgány.  Osobně se nedomnívám, že b

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

komu tím prospějete

Dobrý den, děkuji za dotaz. Jak jistě víte, může instituce pouze to co ji dovoluje zákon.  Chceme-li dostat do školství peníze, musíme vytvořit prostor pro zákonný nárok. I tak může znít částečná odpověď, proč je potřeba dávat věci do zákona. Uznávám, že tempo provádění změn je intenzivní, ale spíš se ptám,

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Výuka ve škole

Dobrý den, do škol žádné doporučení nedošlo a ani nebylo odesláno. Uvedený pojem je uveden jen v příslušné tématické zprávě daného průřezového tématu, které je v RVP ZV zařazeno od jeho vzniku. Doporučení vychází z výsledku šetření ČŠI, které proběhlo na školách. Osobně nejsem pro zřizování zbytnělých funkcí, neboť za vzdělávání je odpo

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Není zapotřebí udělat ve straně čistku?

Dobrý den.děkuji za Váš dotaz. Možná Vás zklamu, ale na Vaše otázky můžu odpovědět pouze to, že každý občan by měl být a je odpovědný za své chování a jednání. Nejinak je tomu i u  zastupitelů, poslanců, senátorů, apod. Nepřísluší mi soudit jednání jiných. Osobně znám pouze pana poslance Stupčuka a pokud je mi známo, tak v rámci poslanecké

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

vzdělání

Dobrý den,   uvedený pořad jsem nesledoval, neboť jsem byl nemocen. To je důvod proč odpovídám opožděně. Nemyslím si, že učitelé nemají prestiž a odkazuji se na příslušné výzkumy. Samozřejmě za tuto náročnou práci je třeba učitele řádně zaplatit a zde se odkazuji na porovnání výše platů u vysokoškolsky vzdělané populace. Práce učit

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

dluh ČSSD

Dobrý den, stát se může cokoli. Jako člen a poslanec platím řádně příspěvky v řádu desítek tisíc korun. Další prostředky poskytuji na dary do školství a sociálních služeb. Rád bych si takto počínal i nadále. Vyjádření pana senátora nechci komentovat, neboť neznám historii. Jeho názor respektuji. Zdraví PK 

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Kvalifikovaná většina vs. demokracie

Dobrý den, rozhodnutí , které je spíše nepřijatelným diktátem a nesouhlasím s ním.  Odmítám, aby nám bylo cokoli vnucováno. Souhlasím s tím, že je potřeba pomoci při lidských tragédiích v oblasti konfliktů. Souhlasím se solidaritou a pomocí bližnímu. To co se odehrává  v oblasti migrace není rozhodně náhoda.  Co se kapesn

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

NWO

Dobrý den, má odpověď bude velmi stručná. Současný řád/pořádek  je důsledkem něčí politiky a ekonomických zájmů. Rozhodně se s tím neztotožňuji a považuji to naopak  za nepořádek a chaos, který bohužel  negativně ovlivní naši budoucnost. 

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

korupce ve sportu

Vážený pane, nejsem schopen odpovědět na věci, které osobně neznám. Nepatřím mezi lidi, kteří posuzují lidi a kauzy podle článků v tisku. Proto si počkám na výsledky vyšetřování k tomu oprávněných orgánů. Obecně mohu říci, že pokud by došlo k předávání úplatků v jakékoli podobě je to pro mne nepřijatelné. 

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Maturita

Dobrý den, maturita se jeví jako velký problém. Řekněme si však, že problém nevyvstal ze dne na den. Přílišná liberalizace systému a přesun na jednotlivé školy způsobil degradaci této zkoušky. Částečně za tuto situaci může i systém výkonového financování a honba za počtem žáků. Je logické, že na žáka gymnázia budou ve studiu vyšší požad

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

nový ministr školství

Dobrý den, pana bývalého ministra znám po odborné stránce a skutečně jsem přesvědčen, že byl dobrým ministrem a odborníkem, který dokázal komunikovat. Někdy mne zarazila rychlost a tempo, kdy je potřeba věci dotahovat do zdárného konce, ale pravdou je, že školství potřebuje jasná řešení nahromaděných problémů. Co se týká osobních vztahů na MŠM

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

Růžička

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz, ale nejsem informován o žádné kauze. Obecně pokud nějaký problém existuje je povinen ho řešit ten, kdo disponuje příslušnými kompetencemi. S pozdravem PK

Mgr. Petr Kořenek
Mgr. Petr Kořenek odpověděl na dotaz

inkluze ve školství

Dobrý den, k výrokům prezidenta se nebudu vyjadřovat.  Osobně jsem se na integrací, inkluzi podílel jako učitel, vychovatel i ředitel školy a myslím, že naše škole je hodnocena velmi pozitivně. Podařilo se jí i získat titul "Férové školy".  Není to zásadní problém, pokud je vytvořeno zázemí a to jak personální, tak materiá