Mgr. Petra Bártová

místopředsedkyně České Suverenity, právnička
  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,26. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.03.2014 9:27:40

Porozvodová péče o děti

Porozvodová péče o děti

ČESKÁ SUVERENITA podporuje péči obou rodičů

 Rodina je základ státu. Bohužel mnoho manželství se rozvádí, mnoho rodin je neúplných. Nejvíce tím trpí děti. Do konce loňského roku se porozvodová péče o děti řídila zákonem o rodině č. 94/1963 Sb., od 01.01.2014 zákonem číslo 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, kam byl zákon o rodině logicky implementován, i vzhledem k současné úpravě společného jmění manželů a společného nájmu bytu. Příčiny rozvratu u rozvodu manželů se zkoumají a zjišťují, nicméně to nemá žádnou souvislost s úpravou poměrů k nezletilému dítěti po dobu po rozvodu. Toto řízení je oddělené od řízení o rozvodu, manželství nemůže být rozvedeno dříve, než jsou upraveny tyto poměry.

Soud svěřuje dítě do péče jednoho z rodičů, do společné, popřípadě do střídavé péče. Musí být splněn předpoklad, že tato výchova je v zájmu dítěte a jeho potřeby jsou lépe zajištěny. Důležitá je stabilita výchovného prostředí. Značný význam má pro dítě styk s větším okruhem blízkých příbuzných.

Bohužel v naší uspěchané době děti stále více trpí nepřítomností rodičů. Např. otcova nepřítomnost zraňuje a poškozuje i dcery, ale syny doslova ničí, bez modelů chování se mužskou roli nenaučí, jak dokazují psychologické výzkumy. Nedostatek mužů v životě chlapců je v naší společnosti velkým problémem. U dcer mají otcové velký vliv na formování sebedůvěry. Dívky se ve vztahu s otcem učí sociálnímu chování k příslušníkům druhého pohlaví. Muži se z rodin vytrácejí. 1/3 otců se do jednoho roku od rozvodu ze života svých dětí úplně ztratí.


ČESKÁ SUVERENITA zastává názor, že oba rodiče mají pro dítě důležitou a nezastupitelnou roli.


Současná soudní praxe je taková, že pokud se rodiče nedohodnou, je přizván soudní psycholog , většinou se nehledí na kvalitu a zkušenosti s dětskou psychologií, ale na to, kdo má zrovna čas. Efektivnější pro všechny zúčastněné by bylo , kdyby byl u soudu zastoupen stálý psycholog, tak jako v současné době mediátor, který by již měl určitou praxi a zkušenosti s dětskou psychologií. Pohlíželo by se na skutečné zájmy dítěte. Tato problematika není tak úplně o právu, ale ve značné míře o empatii a komplexním posouzení celé rodinné situace.

Všechny strany se ve svých programech zabývají vymahatelností výživného, což je jistě ne zanedbatelná složka, leckdy až existenční u rodičů samoživitelů, ale ne jediná celého problému. Je to až důsledek, ne cesta v pokřiveném hodnotovém systému společnosti. Jestli rozhodnutí o svěření bylo správné a citlivé, se leckdy pozná až v dospělosti dítěte, pokud z něj vyroste sebevědomý člověk, který se v budoucnu dovede postarat o sebe a o své blízké.

Jaké jsou a budou naše děti, taková bude celá společnost. Není nic důležitějšího než vychovat zdravé a šťastné děti.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama