Mgr. Vladimír Puchalský

 • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,54. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.11.2014 13:20:54

Přerovští radní schválili plán, který chtějí do roku 2018 naplnit

Přerovští radní schválili plán, který chtějí do roku 2018 naplnit

Radní města Přerova schválili ve čtvrtek 20. listopadu Plán pro Přerov 2014 – 2018. Jde o programové prohlášení, v němž zástupci města deklarují, co chtějí v průběhu čtyř let v Přerově změnit, upravit, podpořit, prověřit či nově zavést.

„Náš plán, který je podrobný, jsme rozdělili do desíti částí. Prostor dostala samospráva, nastínili jsme naše strategie, slibujeme, že dohlédneme na efektivní hospodaření s městským majetkem, jedním z bodů je i doprava a veřejný prostor. Zaměřili jsme se ve svých vizích i na životní prostředí, městskou policii, samozřejmou součástí je i oblast vzdělávání a školství, neopomněli jsme ani vytyčit priority v kultuře, sportu a volnočasových aktivitách. Svou samostatnou část mají i místní části,“ uvedl primátor Vladimír Puchalský.

A co radní slibují? Třeba toto:

 • Zmapujeme takzvané brownfieldy v Přerově, zjistíme možnosti jejich oživení – a to ve vazbě na dobudování dálnice D1; budeme se rovněž zabývat možnou revizí platného územního plánu a navrhneme zřízení průmyslové zóny
 • Všemi dostupnými prostředky budeme vytvářet „tlak“ na stát a kraj při řešení dopravních problémů města, zejména dokončení dálnice D1 v obou úsecích Lipník – Přerov a Přerov – Říkovice
 • Prověříme pomocí specializované studie skutečný přínos „průpichu“ a na základě ní se budeme dále rozhodovat, zda a v jakém rozsahu budeme „průpich“ realizovat
 • Budeme pokračovat ve zpracování studie o možnosti zřízení dalších železničních zastávek v Přerově
 • Změníme systém organizace a řízení městské policie, zvýšíme počty strážníků městské policie v částech města, kde jsou potřební, zaměříme se i na její preventivní a výchovnou funkci
 • Oddělíme prevenci kriminality od městské policie, vytvoříme agendu městského preventisty kriminality a jeho asistentů, kteří budou garantovat řád a pořádek v tzv. vyloučených lokalitách i v místech se zvýšenou mírou porušování veřejného pořádku, např. v lokalitách, kde se vyskytují bezdomovci. V této věci budeme dbát na koordinaci a součinnost s Ministerstvem vnitra ČR, Policií ČR a dalšími státními orgány
 • Uspořádáme k otázce výstavby ZEVO (spalovny) na území města nejpozději do konce roku 2016 referendum – tomu bude předcházet objektivní informovanost o spalovnách a skládkách pevného odpadu, zajistíme odbornou veřejnou diskuzi
 • Prosadíme, aby v době smogových situací ve městě byla veřejná autobusová doprava provozována zdarma
 • Omezíme další zabírání zemědělské půdy a veřejné zeleně pro účely vzniku průmyslových zón; naopak podpoříme přestavby nevyužitých domů a areálů ve městě
 • Navrhneme program „Senioři co nejdéle v domácím prostředí“ - jako nejlevnější a nejlidštější způsob péče o seniory
 • Prověříme možnost, aby dohled v sociálně vyloučených lokalitách zajišťovali také romští asistenti prevence kriminality, romští domovníci a jejich asistenti
 • Navrhneme systém prostupného sociálního bydlení pod dohledem domovníků a s heslem: „Plať, dodržuj pořádek a budeš bydlet“
 • Zavedeme volitelnou výuku anglického jazyka již od 1. třídy
 • Prosadíme polytechnickou výuku a pěstitelské práce
 • Zodpovědně prověříme všechny možnosti přemístění městské knihovny, pro tento účel budeme hledat dotační prostředky, případně vytvoříme finanční rezervu
 • Zřídíme od 1. 2. 2015 v místních částech Přerova místní výbory
 • Zvýšíme finanční příspěvek, o kterém může rozhodovat místní výbor pro rok 2015, změníme systém financování místních částí od 1. 1. 2016.

Plán pro Přerov je k dispozici na www.prerov.eu.

Tisková zpráva magistrátu

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama