Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.07.2021 22:17:00

Musíme zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu

Musíme zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu

Projev na 14. schůzi Senátu dne 21. 7. 2021 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

 Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. K vyslovení souhlasu s ratifikací předkládám změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu přijatá na 33. zasedání generální konference UNESCO v Paříži v roce 2005 je mnohostrannou smlouvou, která pro ČR vstoupila v platnost v roce 2007. Účelem této úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Nedílnými součástmi úmluvy jsou Příloha I, tedy seznam zakázaných látek a metod, a Příloha II mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. Úmluva patří do kategorie smluv, k jejichž přijetí nebo přijetí jejích změn je podmíněno souhlasem Parlamentu ČR a ratifikací prezidentem republiky. Příloha I, Příloha II jsou nedílnou součástí této úmluvy a přijetí jejích změn vyžaduje dodržet stejný ústavně-právní postup.

V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod v oblasti sportu je Příloha I úmluvy aktualizována každoročně, její změny pro rok 2021 aktualizují a doplňují přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem. Průběžně dochází také k vyřazování některých látek a metod ze seznamu, pokud jejich zařazení na seznam nadále nesplňuje kritéria stanovená Světovou antidopingovou agenturou. Změny Přílohy II pro rok 2021 definují nebo zjednodušují pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům. Předložený materiál nemá žádné dopady na státní rozpočet, veřejné rozpočty a netýká se rovnosti postavení mužů a žen s ohledem na formální povahu materiálu, a v zájmu urychlení vnitrostátního schvalování se navrhuje, což byl vlastně návrh v PS, aby souhlasila s přijetím již v 1. čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu PS. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama