Milan Krajča

S lidmi pro lidi!
  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,32. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.12.2017 10:18:50

Vystoupení na mezinárodní konferenci k 100. výročí VŘSR

Vystoupení na mezinárodní konferenci k 100. výročí VŘSR

Úspěchy, kterých dosáhlo porevoluční sovětské Rusko a posléze Sovětský svaz na poli sociálních a politických práv a výdobytků pracujících zůstávají i po sto letech stále nerealizovaným cílem pro naprostou většinu obyvatel naší planety.

Dnešní 42. pražská teoreticko-politická konference je konána při příležitosti 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, které si společně s pokrokovými lidmi celého světa v těchto dnech oprávněně připomínáme. Velká říjnová socialistická revoluce byla událostí světového významu, která navždy vstoupila do dějin tím, že zahájila přechod od kapitalismu k socialismu. Ruští dělníci společně se svými spojenci, především chudými rolníky, se pod vedením bolševické strany Vladimíra Iljiče Lenina stali průkopníky v budování nové společnosti. Navzdory krvavé občanské válce i zahraničí vojenské intervenci se poprvé stala realitou společnost bez vykořisťovatelů a vykořisťovaných. 

Úspěchy, kterých dosáhlo porevoluční sovětské Rusko a posléze Sovětský svaz na poli sociálních a politických práv a výdobytků pracujících zůstávají i po sto letech stále nerealizovaným cílem pro naprostou většinu obyvatel naší planety. Klíčová role, kterou sehrál Sovětský svaz, jeho národy a Rudá armáda v zápase proti fašistickému barbarství nemohou být nikdy dostatečně oceněny. Zásadní příspěvek existence Sovětského svazu pro rozšíření socialismu do dalších zemí i pro národně-osvobozenecké zápasy proti kolonialismu a imperialismu je nepopiratelný. Po celou dobu své existence byla navíc sovětská moc bytostně spojena s politikou míru a aktivního odporu proti imperialistickým válkám.

I dnes, více než čtvrt století od rozpadu Svazu sovětských socialistických republik, svržení socialismu a kapitalistické restaurace, je Velká říjnová socialistická revoluce neskonalou inspirací pro všechny, kteří myslí zápas za lepší svět vážně. Zřetelně totiž ukazuje, že je možná budoucnost lidstva bez válek, vykořisťování a útlaku že touto budoucností je socialismus. V zápase za něj tkví odkaz velkých událostí, jež nyní slaví své stoleté výročí.

Jsem rád, že právě v zemi Velké říjnové socialistické revoluce, Rusku, jsem měl možnost strávit několik posledních týdnů a zúčastnit se tak řady aktivit věnovaných zmíněnému výročí. Především bych rád zmínil 19. světový festival mládeže a studentstva, který se mimo jiné nesl právě ve znamení 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce. Na festivalu, konaném v olympijském komplexu v Soči, bylo přítomno 12638 zahraničních účastníků ze 185 zemí světa, 12576 zástupců ruské mládeže a na 5 tisíc dobrovolníků. Heslo festivalu znělo: "Za mír, solidaritu a sociální spravedlnost, bojujeme proti imperialismu - Ctěme svou minulost, budujme budoucnost!" Hlavním partnerem festivalu byla tradičně Světová federace demokratické mládeže, jejíž členskou organizací u nás je Komunistický svaz mládeže, který byl také iniciátorem českého festivalového Národního přípravného výboru i festivalové delegace z České republiky.

Během festivalu proběhla řada konferencí a seminářů. Česká delegace se zúčastňovala hlavně těch, které byly předem naplánovány a schváleny v rámci mezinárodního přípravného procesu festivalu. Od českých delegátů zazněly v panelech příspěvky k aktuální situaci ve studentském hnutí, právům mládeže na sport a kulturu, o dějinách festivalového hnutí, jehož kořeny sahají k 1. festivalu uskutečněném před 70 lety u nás v Praze, vystoupení na konferenci o vědě a prostředí. V rámci festivalu byl uspořádán, stejně jako v minulosti, také Antiimperialistický tribunál, při kterém byly podány důkazy zločinů imperialismu, jako jsou agrese, kolonialismus, genocidy, terorismus, použití zbraní hromadného ničení, ekonomické války, atentáty nebo rozvracení suverénních států.

V průběhu festivalu se také za účasti 36 komunistických organizací mládeže uskutečnila konference věnovaná 100 letům Velké říjnové socialistické revoluce Na konferenci, na které vystoupil i představitel českého Komunistického svazu mládeže, byla přijata tisková zpráva, kde zúčastněné organizace prohlašují, že: "21. století bude stoletím nových socialistických revolucí. Přesně před 100 lety byly ledy byly prolomeny, cesta otevřena! Nyní je tato cesta před námi! Pusťme se po ní až po velké konečné vítězství socialismu a komunismu. Pokračujeme po cestě rudého Října. Posilujeme společný boj. Proletáři všech zemí spojte se!"

Světový festival mládeže a studentstva se konal na území Ruska již potřetí. Oproti předchozím dvěma festivalům, které se uskutečnily v době existence socialistického Sovětského svazu, se tentokrát konal v zemi restaurovaného kapitalismu. Tento fakt negativně poznamenal přípravu i průběh samotného festivalu. Ze strany současné ruské vládní moci byl silný a zřetelný tlak na depolitizaci festivalu a za potlačení jeho antiimperialistického charakteru. V průběhu festivalu byli mnozí delegáti (včetně těch z České republiky) terčem antikomunistických zákroků ruských represivních orgánů. Mnoha delegátům festivalu byla ruskou státní mocí znemožněna účast na festivalu i samotný vstup na území Ruské federace. Bez vědomí Světové federace demokratické mládeže a orgánů festivalového hnutí naopak ruská státní moc na festival pozvala velkou řadu lidí (mimo jiné i z České republiky), často reprezentující reakční politické proudy, které jsou v přímém rozporu s charakterem festivalu.

Ze strany Světové federace demokratické mládeže i Mezinárodního organizačního výboru festivalu byly tyto kroky, výrazně negativně poznamenávajícími celý festival, odsouzeny. Antiimperialistický charakter festivalu byl přes výše uvedené problémy uhájen. 19. světový festival mládeže a studentstva tak byl důležitým příspěvkem v zápase mladých lidí celého světa proti imperialismu, za budoucnost míru, solidarity a sociální spravedlnosti.

Festival, na němž jsem měl čest být společně se svými soudruhy přítomen, ale nebyl zdaleka jedinou aktivitou. Naši ruští soudruzi zorganizovali při příležitosti 100. jubilea Velké říjnové socialistické revoluce celou řadu akcí. Mezi nejvýznamnější z nich je možné určitě zařadit 19. mezinárodní schůzi komunistických a dělnických stran uspořádanou pod heslem: „100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce: Ideály komunistického hnutí oživují zápas proti imperialistickým válkám, za mír a socialismus,“ na kterém byla účastna, mezi 103 komunistickými a dělnickými stranami ze 77 zemí světa, také Komunistická strana Čech a Moravy.

Sám jsem měl možnost se řady akcí organizovaných v souvislosti se 100. výročím Velké říjnové socialistické revoluce zúčastnit a zároveň se osobně setkat s vrcholnými představiteli obou našich partnerských komunistických stran v Rusku – Gennadijem Zjuganovem z Komunistické strany Ruské federace a Viktorem Tyulkinem z Ruské komunistické dělnické strany. Jsem rád, že zde mohu dnes tlumočit srdečné bojovné pozdravy našich ruských soudruhů stejně jako jejich ujištění o zintenzivnění zápasu ruských komunistů proti již více než před čtvrt stoletím zahájené restauraci kapitalismu a protilidové vládě Dmitrije Medveděva a Vladimíra Putina, za návrat moci do rukou ruských pracujících, za novou socialistickou revoluci.

Závěrem mého vystoupení mi dovolte podotknout, že naše dnešní konference je jednou z mnoha akcí, které se v naší zemi v souvislosti se 100. výročím Velké říjnové socialistické revoluce konají. Komunistická strana Čech a Moravy jich na místní a regionální úrovni organizuje celou řadu. Na celostátní úrovni se však naše strana omezila více méně pouze na sepsání a projednání ne nepovedených tezí k uvedenému výročí, uspořádání menšího mezinárodního semináře k partikulárnímu tématu 100. výročí Dekretu o míru a na nedávno uveřejněný rozhovor Haló novin s předsedou Ústředního výboru naší strany, ve kterém byl však bohužel zpochybňován samotný socialistický charakter Velké říjnové socialistické revoluce.

Domnívám se, že uvedený přístup je chybou. Mimo jiné i proto, že se dnes scházíme v období, kdy naše strana prochází krizí, jejímž vyjádřením je i nebývala ztráta podpory, která s projevila v nedávných říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pro naší stranu znamenal zisk  7,76 % hlasů nejhorší volební výsledek od jejího vzniku v roce 1921 a ztrátu 347 944 voličů. Jsem přesvědčen, že tento výsledek, mající své hluboké kořeny, je důvodem nejen pro důslednou kritickou a sebekritickou analýzu naší práce, ale i pro zásadní změny v naší činnosti, ke kterým by měl přispět také 10. sjezd strany svolaný na jaro příštího roku. 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, poučení vyplývající z praxe Vladimíra Iljiče Lenina a ruských bolševiků a zkušenost vyplývající z budování socialismu v Sovětském svazu a dalších zemích nám mohou být nápomocny i při tomto nelehkém úkolu, stojícímu dnes před námi. 

Milan KRAJČA,

člen Ústředního výboru KSČM

(předneseno na 42. pražské teoreticko-politické konferenci na téma "O teorii a praxi komunistického hnutí," konané dne 11. listopadu 2017 v Praze)

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama