Milan Krajča

S lidmi pro lidi!
  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,33. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča vložil nový článek

Teze k 10. sjezdu KSČM

Socialismus nesmí být pouze deklaratorním cílem naší politiky, ale věc, o jejíž uskutečnění reálně usilujeme. Jen tak si zasloužíme být vnímáni jako síla přinášející skutečnou alternativu a reálné řešení problémů dneška.

Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča vložil nový článek

Sto let od dnů, které otřásly světem

I dnes, více než čtvrt století od rozpadu Svazu sovětských socialistických republik, svržení socialismu a kapitalistické restaurace, je Velká říjnová socialistická revoluce neskonalou inspirací pro všechny, kteří myslí zápas za lepší svět vážně.

Milan Krajča
Milan Krajča vložil nový článek

Lid Bolívara a Cháveze na kolena sražen nebude

Venezuelský lid, jdoucí ve šlépějích velkých bojovníků za jeho národní nezávislost a svobodu - Simóna Bolívara a Huga Cháveze – není zastrašen a na kolena se jen tak srazit nenechá. Ve svém spravedlivém zápase má i naši plnou podporu...

Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča vložil nový článek

Připravovanou dohodu TTIP je třeba odmítnout

Připravovaná smlouva TTIP i způsob, jakým je vyjednávána, je terčem oprávněné mezinárodní kritiky, vycházející mimo jiné od odborových svazů, spotřebitelských organizací a občanských hnutí.

Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča vložil nový článek

Diskusní vystoupení na IX. sjezdu KSČM

Jedná se tak, dle mého názoru, o velmi závažný dokument, ze kterého by jeden mohl snadno nabýt dojmu, že zde docházelo a dochází k obcházení usnesení Ústředního výboru KSČM z roku 2014 a k „odklánění“ milionových částek...

Milan Krajča
Milan Krajča vložil nový článek

Ze solidární návštěvy Syrské arabské republiky

V nedávné době jsem měl opět možnost navštívit Syrskou arabskou republiku, tentokrát v rámci delegace organizované Komunistickým svazem mládeže. Součástí programu návštěvy bylo setkání s představiteli syrské mládeže i se členy syrské vlády...

Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča vložil nový článek

Vystoupení na pražské mezinárodní konferenci KSČM

Míra snah o potlačení historické paměti, zatajování skutečností, manipulace s fakty přepisování dějin zde totiž dosáhla doposud jen málokdy vídané výše. Toto úsilí se přitom týká příčin, průběhu a výsledků II. světové války...

Milan Krajča
Milan Krajča
Milan Krajča