ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.07.2012 17:15:11

VZESTUP ČI PÁD NAŠEHO NÁRODA ? ? ?

VZESTUP ČI PÁD NAŠEHO NÁRODA ? ? ?

Zamyšlení neparlamentní strany NÁRODNÍ PROSPERITA (zatím ještě jen neparlamentní !) nad tím co našemu národu přinesl koloběh času od let devadesátých po dnešek i nad tím co mu vzal.

Náš český národ ve své minulosti zakusil nemálo strastiplných údobí, za nichž mu hrozil zánik. Překonávat tato období se většinou podařilo jen díky tomu, že  lid našich národů se dokázal proti společnému nepříteli pevně semknout , že si zachoval svoji národní hrdost a čest ! Náš národ, Češi, Moravané a Slezané, byl  pro mnohé naše mocnější sousedy nevyvratitelně odjakživa lákavým terčem. Snahy mnohých mocností po rozvrácení naší státnosti a rozvrácení soudržnosti našeho národa z historie naší země i Evropy nikdo nevymaže ! Obětí zločinecké zvůle jiných jsme se měli stát v minulém století jak za německé okupace, tak i za skryté okupace sovětské v časech oficiální komunistické totality.

 Ale tím to neskončilo ! V jiné formě to dál probíhalo i po listopadu 1989, kdy se v naší zemi chopili věcí veřejných údajní zachránci našeho národa, ochraňující zemi před dalším působením komunistických nomenklatur. Tito se pohotově ujali vlády nad naší zemí a začali tu oficiálně obnovovat demokratický řád. Ale jak čas a jejich skutky prokázaly, ze zachránců se nakonec vyklubali jenom mocichtiví vyžírkové a místo demokratického řádu  v naší zemi zavládl neřád bezohlednosti a chamtivosti. Moc spadla zcela do rukou doslovně zločinecké kliky, které na nějaké existenci "nějakého národa" pramálo záleží. Naše národy jsou nyní ohroženy nejen tím, že majetky naší země byly za vládní záštity z valné části rozkradeny a ty cennější pod cenou rozprodány. A bohužel dál je promrháváno i to málo co nám z něho ještě zbývá.

 To co se tu u nás za posledních 20 let odehrálo v nás vyvolává podezření, že  už od samého počátku byla rafinovaně a plánovitě narušována soudržnost našeho národa masivním mediálním tlakem, aby bylo dosaženo dokonalého rozpolcení a rozeštvání celé společnosti. V níž se dnes mladí se staví proti seniorům, zdraví proti nemocným, chudí proti bohatým atd. A naše národy jsou tak pomalu ukládány do hrobky historického zapomenutí. Téměř čtvrt století korupčních i jiných skandálů, zlodějin, zvůle, bezpráví, lží, diletantství a arogance státní  moci, pohrdání lidmi a soustavné pošlapávání lidských práv a důstojnosti lidí, to je dílo oněch "polistopadových zachránců" ! 

 Říkává se, že jedině zločinná moc umožňuje vydávat zločinné zákony, které umožňují beztrestné okrádání občanů. A co jiného že to dělala ta naše do  údajně demokratická politická elita ? Která naše národní hospodářství zavlekla do úpadku, do společnosti vnesla zhoubné zbožnění bezuzdého mamonářství a náš národ vrhla do situace ohrožující samotnou podstatu jeho existence !  Byl to snad úmyslné ? Máme se pro budoucno stát jenom bezvýznamnou anonymní součástí celoevropské amorální kořistnické žumpy ? Jenom jakýmisi novodobými evropskými bezdomovci ? Nebo ještě dokážem mezi sebou najít poctivé vlastence, kteří se dokáží aktivně vzepřít proti devastaci našeho národa ? Už by bylo načase ....... !

NÁRODNÍ PROSPERITA

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama