Ondřej Liška

  • Jihomoravský kraj
  • Výbor pro evropské záležitosti
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,94. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

27.12.2010 16:08:42

Kauza Drobil ukázala, jak se v Česku financují politické strany

Kauza Drobil ukázala, jak se v Česku financují politické strany

Strana zelených v minulosti opakovaně upozorňovala na problémy s korupcí v oblasti financování politických stran.

V minulém volebním období Poslanecké sněmovny předložili zelení osm bodů, které mohou přispět k větší transparentnosti hospodaření politických stran.

Aféry minulých let dokazují, jak je současný systém děravý - kauza milión za zákon, kdy byli představitelé TOP09 a KSČM ochotni ukrýt 1 milión korun ve svém "mimostranickém" účetnictví a pokrýt tak část své volební kampaně, nebo podivné rozdělování členských příspěvků v ČSSD mezi více lidí, aby nemuselo dojít ke zveřejnění jména skutečného dárce. V posledních týdnech nám ministr Drobil a jeho poradce Knetig ukázali další způsob. Aféra na Státním fondu životního prostředí potvrzuje, že černé financování politických stran se může pohybovat v řádech stovek miliónů korun a pouze náhoda a odvaha jednotlivců takové kauzy odhalí.

Zelení znovu připomínají svých osm bodů pro zprůhlednění financování politických stran a přidávají další dva. Uzákonění těchto protikorupčních opatření by velmi výrazně zkomplikovalo prát zkorumpovaným politikům přes politické strany desítky až stovky miliónů korun ročně.

1.) Zvláštní bankovní účet pro financování volebních kampaní. Příjmy a výdaje zvlášť pro každé volby (vzor: Velká Británie, Španělsko, Portugalsko).

(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

2.) Stanovení mezní hranice nákladů (stropu) na volební kampaně v závislosti na druhu voleb (vzor: Francie, Velké Británie, Portugalsko).

(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, případně novely jednotlivých volebních zákonů - zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.)

3.) Vyhotovení předběžné a závěrečné zprávy o volebních nákladech a předložení těchto zpráv MF ČR. Zprávy budou veřejně přístupné na internetu (vzor: Slovensko, Portugalsko).
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

4.) Všechny finanční zdroje stran nad určitý limit (5000 eur) přijímat pouze bezhotovostní cestou s identifikací jejich původu.

(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

5.) Účetnictví stran překontrolovat jednou ročně nezávislým auditorem vylosovaným MF ČR ze seznamu Komory auditorů ČR. Jeho závěry budou zveřejněny na internetu.
(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

6.) Zveřejňování výročních zpráv stran na internetu a transparentní projednání výročních zpráv formou správního řízení např. před NKÚ. Výroční zprávy by měly obsahovat jasnější a podrobnější informace.

(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

7.) Podřízení politických stran jako povinných subjektů zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

8.) Zprůhlednění hospodaření obchodních společností, které mohou být založeny politickými stranami dle § 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Požadavky na zprůhlednění financování politických stran uvedené v bodech 4, 5, 6 a 7 musí platit bezezbytku i pro obchodní společnosti zřizované stranami. Ideální by bylo takové obchodní společnosti úplně zakázat a jejich činnost převést přímo pod politickou stranu.

(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, případně novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

9.) Zveřejňovat všechny dary ve výročních zprávách a na internetu.

(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

10.) Omezit zákonem výši členského příspěvku maximálně na 5 000 Kč.

(novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

„Valnou většinu opatření lze zavést novelou zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Některá opatření mohou strany uplatňovat dobrovolně, jako to dělá Strana zelených. Je zarážející, že na webových stránkách většiny stran se nedozvíte, jaké má strana dárce nebo jak financuje svůj stranický časopis," říká předseda Strany zelených Ondřej Liška.

„Před několika týdny jsem měl možnost popsat zástupcům skupiny států GRECO Rady Evropy, jaký je stav v oblasti financování politických stran v ČR. Delegace se zajímala o konkrétní nedokonalosti dnešního stavu a například o možnost praní špinavých peněz přes politické strany. Jsem velmi zvědav, jak dopadne Česká republika v jarním hodnocení Rady Evropy právě v této oblasti. Parlamentní strany by měly přestat populisticky hovořit pouze o škrtech ve financování stran a zaměřit se na skutečné problémy - na praní špinavých peněz v politických stranách. Je ovšem otázka, jestli to je v zájmu současných politických špiček," dodává hlavní manažer zelených Tomáš Průša.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama