Ondřej Profant

  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,71. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.04.2021 16:38:00

Pravým důvodem je alibismus plynoucí z resortismu

Pravým důvodem je alibismus plynoucí z resortismu

Projev na 95. schůzi Poslanecké sněmovny dne 1. 4. 2021 k vládnímu návrhu stavebního zákona.

Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážená veřejnosti, ještě než představím svoje pozměňovací návrhy, tak dovolte mi říct, ještě upozornit na pravý problém, proč se nám nedaří mít nějaké elegantní stavební řízení. Takové, které opravdu bude sloužit občanům, občané budou spokojeni, pokud si zažádám třeba o barák, tak mi úředníci pomohou a na konci budou spokojeni všichni. Pravým důvodem je alibismus plynoucí z resortismu. Problém je, že naše veřejná správa nevystupuje jako jeden celek, který se snaží problémy řešit. Namísto toho se každá dílčí část alibisticky schovává v rámci ohrádky své kompetence. Důsledkem je, že se neřeší problémy věcně, nýbrž byrokraticky. No, asi to všichni známe, ale ono je opravdu na to potřeba upozornit, že mnohdy je problém i v rámci jednoho úřadu zvednout telefon a dohodnout se na tom, kde se věc zasekla, jak ji posunout dál.

Mohlo by se zdát, že jeden centrální úřad toto vyřeší. Avšak takovou zkušenost s velkými centrálními úřady nemáme. Dovolil bych si zmínit např. Generální finanční ředitelství a jeho rozdílnou rozhodovací praxi v různých krajích apod. Pokud nebude vůle toto odstranit, tak žádná formální změna nám nepomůže. Můžeme si narýsovat jakýkoli libovolný proces, jakýkoli zákon, ale pokud tam bude strašit resortismus a ne snaha vyřešit věcné problémy, tak to neurychlíme.

A teď již k těm pozměňovacím návrhům, které předkládám. První je sněmovní dokument 8038, kde v rámci § 131 odst. 1 písm. b) navrhuji redukovat frázi "veškeré kroky" na "kroky", bez toho "veškeré". Jedná se o případ, kdy nelze záměr uskutečnit bez předchozího vydání územně plánovací dokumentace. Z původního znění by mohlo být vyvozeno, že se zavazují zastupitelstva, což je však v hrubém rozporu s autonomií těchto orgánů, konkrétně principem volného výkonu mandátu, kdy je každý člen zastupitelstva nebo rady povinen vykonávat svůj mandát osobně a není přitom vázán žádnými příkazy. A tento závazek nelze zajistit ani vymáhat.

Touto frází, tím "veškeré" kroky bychom toto jenom zmátli a mohlo by dojít právě k takovým úvahám, které by byly až v rozporu s jinými zákony, jak tady říkám.

Můj druhý pozměňovací návrh řeší podobnou věc, je to sněmovní dokument 8039, jedná se o zrušení pravidla, že obec je vázána plánovací smlouvou, nebude ve správních nebo soudních řízeních uplatňovat svá práva. To znamená opět, i když uzavřu plánovací smlouvu, nemůžu se přece vzdát práva plynoucího - jakoby svých práv, to znamená, jako obec samozřejmě musím hájit zájmy občanů, zvlášť pokud je ta plánovací smlouva nějaká stará, situace se změnila a podobně, tak přece nemůžu být vázán k tomu, že nemůžu řešit problémy soudní cestou, pokud je situace na to zralá. Tohle prostě nejde, je to v rozporu se Základní listinou práv a svobod, s právem na soudní ochranu atd.

Myslím si, že obě dvě tyto věci jsou jasné. Jedná se o jakési formulační nedorozumění, kde autor se rozepsal do příliš široké šíře a jenom by to zavedlo nějaké vnitřní rozpory v našem právním řádu, které by nakonec byly judikaturami soudů rozhodnuty, ale vyvolalo by to zbytečnou právní nejistotu.

Pak tu mám pozměňovací návrh 8040. Tento pozměňovací návrh se týká náhrady za změnu v území, tedy případu, kdy je majiteli snížena cena pozemku. V návrhu je, že náhrada se nevyplatí, pokud majitel podá námitku, avšak podle mě to opět nelze. Tato náhrada není nějaký bonus, ale náhrada skutečně vzniklé škody. To znamená, nemůžeme prostě tady říkat, že ta škoda nevznikla.

Dalším pozměňovacím návrhem je můj pozměňovací návrh 8041, který se týká řešení rozporu mezi orgánem územně samosprávného celku, to znamená zastupitelstvem nebo radou a dotčeným orgánem z režimu správního řádu na klasický režim soudu, protože ze správního řádu bychom si tady moc nepomohli, protože nejbližší jmenovatel by byla vláda a spory by řešila vláda, což asi není účelem, spíš tady tomu nebyla věnována dostatečná pozornost.

Mým předposledním návrhem je návrh 8042, kde navrhuji, aby se nespojovala činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace a jeho zpracovatele. Je naopak vhodné, aby zpracovatel územně plánovací dokumentace byl na pořizovateli nezávislý a nedocházelo tak ke střetu zájmů.

Můj poslední pozměňovací návrh je 8043, který hovoří o stanovení - jednotný datový standard pro digitální zpracování objektu v územně plánovací dokumentaci. To je opravdu důležité, týká se to v Praze metropolitního plánu, který je plně digitalizovaný a byl by velký problém podle současného znění ho schválit. Takže tady prosím, abychom nebránili digitalizaci. Já chápu, že se to třeba netýká mnohých území v České republice, že prostě dneska nemají technické prostředky na to, zpracovat si to plně digitálně, ale jsou zde územně správní celky, které opravdu mají územně plánovací dokumentaci plně digitálně, a neohrožujme to, prosím.

Děkuji za podporu všech pozměňovacích návrhů. Všechny jsou ještě výrazně podrobněji zdůvodněny přímo v tom sněmovním dokumentu, takže kdybyste tápali, tak tam je všechno popsáno zcela přesně. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama