PaedDr. Milada Halíková

  • Havířov
  • zastupitelka města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,84. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

PaedDr. Milada Halíková
PaedDr. Milada Halíková odpověděl na dotaz

Odpověď na dotaz

Je smutnou skutečností, že po roce 1990 byla zrušena řada středních odborných učilišť a postupně se téměř vytratila některá řemesla. Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků různých profesí se již na pracovním trhu projevuje. V poslední době jsou mnohé učňovské obory znovu otevírány a najdou se i firmy, které je opět začínají podporovat. Myslím, že

PaedDr. Milada Halíková
PaedDr. Milada Halíková odpověděl na dotaz

Zákon o českém jazyku v minulosti PS odmítla

Také mě trápí, jak málo si mnozí váží mateřského jazyka a jak ledabyle s ním zacházejí . A to žel i ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, v písemném i mluveném projevu. Zákon o českém jazyku v minulosti PS odmítla. Skupina poslanců na toto téma zahájila opět konzultace.Souhlasím s Vámi, že čtení a pochopení obsahu čteného je základ pro dal

PaedDr. Milada Halíková
PaedDr. Milada Halíková odpověděl na dotaz

Pro základní školy by měly platit jednotné osnovy

Vzhledem ke své profesi (učitelka, ředitelka ZŠ) a zkušenostem jsem přesvědčena, že pro základní školy by měly platit jednotné osnovy pro daný předmět a ročník. Současná praxe vzdělávání podle ŠVP způsobuje dětem, které mění školu např. kvůli stěhování rodičů za prací, značné problémy. Základní vzdělání u nás bylo na dobré úrovni a určitě by pr

PaedDr. Milada Halíková
PaedDr. Milada Halíková odpověděl na dotaz

odpověď na dotaz

Víme, že koalice na všech úrovních včetně vládní se setavují až podle výsledků voleb. Jsem přesvědčena, že negativní vymezování se dlouho před volbami může být i pro stranu, která je považována za vítěze voleb v roce 2014, kontraproduktivní.

PaeDr. Milada Halíková
PaeDr. Milada Halíková odpověděl na dotaz

Se školným na VŠ nesouhlasím

Se školným na VŠ nesouhlasím. Náklady na studium dětí jsou již dnes pro řadu rodin s nižšími a průměrnými příjmy vysoké a zavedení školného by zřejmě vedlo k tomu, že by si studim mnoho mladých lidí nemohlo dovolit.Vláda měla - viz Programové prohlášení - vzdělanost mezi svými prioritami, Dosud předkládané a schválené rozpočty tomu však ne