Petr Orel

  • SZ
  • Nový Jičín
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,9. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.02.2019 22:00:00

Problematika výskytu vlků v ČR

Problematika výskytu vlků v ČR

V úterý 5. 2. 2019 jsem se zúčastnil semináře na téma výskytu vlků v ČR, který uspořádal Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR, a patří mu za to mé poděkování.

„Vlci se objevili před několika lety, přišli z Německa a Polska, občas je jejich výskyt také doložen v Beskydech, tam jde o jedince pocházející ze Slovenska. V současné době se předpokládá výskyt asi 10 smeček. Jednání byly přítomny všechny zainteresované strany, zástupci státní i dobrovolné ochrany přírody, vědecké obce, chovatelé ovcí i myslivecká veřejnost, kterou reprezentoval jednatel Českomoravské myslivecké jednoty.

Vlk vzbuzuje poměrně velké emoce a to jak pozitivní, tak ty negativní a bude velmi obtížné najít přijatelný konsenzus. Obě strany si musí naslouchat, nejít do rozhovorů s tím, že „jenom já mám pravdu“.

Samozřejmě patřím k tomu táboru, kterým vlk v naší kulturní krajině chyběl, chyběl jako vrcholový predátor, jako šelma, která může pozitivně ovlivnit nadměrné stavy spárkaté zvěře, především pak zvěře vysoké (jelen evropský, jelen sika, daněk) a zvěře černé, tedy divokých prasat. Stavy této zvěře jsou místy zcela extrémní a jsou zaznamenávány škody na lesních a zemědělských kulturách v řádu miliard korun.

Oproti tomu škody spáchané vlkem na hospodářských zvířatech, především ovcích, jsou v tomto porovnání zcela marginální. To ovšem neznamená, že není důvod vyjít chovatelům vstříc. Je nutno hledat všechny možné cesty k eliminaci škod (zabezpečení zvířat na noc, mobilní košáry, pastevečtí psi) a najít operativní režim úhrady případných škod chovatelům ze strany státu.

Je potřeba připomenout, že jak naše, tak i evropská legislativa vlka chrání. Je také bezpodmínečně nutné se vlku a jeho chování v naší krajině věnovat na vědecké bázi, realizovat podrobný monitoring a to včetně telemetrie odpovídajícího vzorku vlků, a následně vyhodnocovat všechny poznatky.

Nelze však sklouzávat ke strašení syndromem „Červené karkulky“, či dávat veřejnosti zcela zavádějící informace o etologii vlků, či chování další zvěře v jeho teritoriu, tak jak prezentoval právě zástupce ČMMJ. Čeká nás dlouhá a trnitá cesta, ale doufám, že přítomnost vlka v naší krajině dostane zelenou a tomu dle svých možností hodlám být nápomocen. Někomu stačí vidět tuto nádhernou šelmu v přírodovědných dokumentárních filmech, mi ne.“

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout