Petr Orel

  • SZ
  • Nový Jičín
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,47. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel vložil nový článek

Chráněná území nás bezesporu nezachrání

Projev na 27. schůzi Senátu dne 14. 10. 2020, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života.

Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel vložil nový článek

Politická reprezentace nedělá dost pro ochranu klimatu

Senát podpořil úsilí Evropské komise, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální, tedy snížila rozdíl mezi vyprodukovanými a spotřebovanými skleníkovými plyny na nulu. Naopak odmítl snahy vlády European Green Deal oslabit.

Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel odpověděl na dotaz

Politická korektnost

Vážený pane Černochu,nestěžuji si pana Kuberu, nýbrž na některé jeho výroky, které jsou pro danou příležitost dle mého soudu přinejmenším nevhodné. Polarizace společnosti není tak markantní jak ji nastiňujete, ani nelze tak jednoduše rozdělit společnost na dva tábory v těchto ohledech. Proto se zdráhám to jakkoli komentovat, stejně jako výrok o vol

Petr Orel
Petr Orel byl položen dotaz

Politická korektnost

Proč si stěžujete na pana Kuberu? Celkem běžně se u památek obětí nacismu připomíná že nesmíme na historii zapomínat a m...

Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel vložil nový článek

Problematika výskytu vlků v ČR

V úterý 5. 2. 2019 jsem se zúčastnil semináře na téma výskytu vlků v ČR, který uspořádal Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR, a patří mu za to mé poděkování.

Petr Orel
Petr Orel
Petr Orel odpověděl na dotaz

Proč ohrožujete bezpečnost ČR?

Vážený pane, smyslem našeho podání k Ústavnímu soudu (ÚS)  bylo napravit zjevný nesoulad schvalovaného zákona s naší Ústavou a mezinárodními pravidly, kterými jsme vázáni. Že nejde o bezpečnostní riziko pro ČR potvrdil  svým  usnesením právě i ÚS v Brně.