ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.07.2011 12:09:55

Ocenění bojovníků proti totalitě je naším mravním závazkem

Ocenění bojovníků proti totalitě je naším mravním závazkem

Máme možnost splatit jeden velký dluh. Máme možnost splatit dluh statečným ženám a mužům, kteří bojovali ve válce s komunismem. Ve válce, kterou totalitní režim vedl proti vlastním občanům.

Ve válce, v níž odbojáři nemohli počítat s podporou žádné vlády a žádné armády, ani s ochranou Ženevské dohody.

Ano, válka s komunismem byla vleklá, oficiálně nevyhlášená a neměla legální oporu. Měla však legitimitu. Legitimitu, kterou dává každé svobodné lidské bytosti charta základních práv a svobod v případě, kdy veškerá legální moc je v rukách tyranů. Kdy vláda, zákonodárný sbor, soudy, policie, armáda, úřady, nejen nebrání lidská práva, ale samy je aktivně porušují. Pak je každý svobodný občan oprávněn povstat proti oné legální, avšak nelegitimní moci a bojovat proti ní třeba i se zbraní v ruce.

Bojovníci ve válce s komunismem nemohli tak jako legionáři a odbojáři v první a druhé světové válce počítat s účinnou podporou velmocí. Nedočkali se okamžiku, ve který mnozí z nich, přinejmenším v 50. letech doufali. Okamžiku, kdy země svobodného světa v otevřené konfrontaci zničí komunistickou totalitu stejně, jako předtím byla zničena totalita fašistická. To však nečiní boj oněch statečných mužů a žen s komunistickým režimem o nic méně hodný ocenění. Ocenění, které je konečně zrovnoprávní s příslušníky prvního a druhého odboje.

Toto ocenění protikomunistickým odbojářům zatím ještě stále dlužíme. Jak jsem řekl, máme konečně možnost tento dvacetiletý dluh smazat. A chci ti jasně říci, že zákon o protikomunistickém odboji není postaven na úzce ideologických základech. Vždyť do boje s komunismem se zapojili lidé z nejrůznějších skupin a nejrůznějších názorů. Liberálové, konzervativci, křesťanští i sociální demokraté. Představitelé církví, laici i lidé bez vyznání. Bohatí i chudí. Intelektuálové, podnikatelé, dělníci, sedláci. Toto není ideologický, ale široce občanský zákon. Naopak, odpor vůči němu je veden z ostře ideologických, extrémně levicových pozic.

Nemíním zde přesvědčovat o podpoře pro tento zákon komunistické senátory. Pokládal bych to za pokryteckou snahu, protože samozřejmě rozumím tomu, proč pro ně musí být nepřijatelný. Avšak velice mi záleží na hlasech senátorů zvolených za ČSSD.

Jsem přesvědčen, že sociální demokraté nemají důvod hlasovat proti zákonu, který kromě jiných oceňuje i jejich bojovníky s komunismem. Podporou tomuto zákonu, dámy a pánové senátoři z ČSSD, můžete znovu potvrdit, že sociální demokrat nerovná se Zdeněk Fierlinger, ale Bohumil Laušman. Můžete znovu potvrdit, že nenavazujete na stalinisty, ale na jejich stranické odpůrce. Na Václava Majera, Václava Holuba, Viléma Bernarda, Vladimíra Görnera, Rudolfa Bechyně, Vojtěcha Dundra, Ivana Dérera, Alfréda Meissnera, Vojtu Beneše a další.

Koneckonců, sociální demokracie byla ve své většině nekomunistická. A za to ji také stihl kolektivní trest. I vy, dámy a pánové z ČSSD jste následovníci bojovníků proti komunismu. Věřím, že spolu můžeme nalézt společnou řeč. Věřím, že nezopakujete své odmítavé gesto. Pokud podpoříte zákon, který oceňuje protikomunistické bojovníky - a to daleko spíše morálně, než hmotně - nebude vám to zapomenuto. Nebude vám to zapomenuto současnou generací. Ani generací našich dětí a vnuků. Nezapomenou vám to ani vaši předchůdci, kteří trpěli v bolševických lágrech.

Jsem přesvědčen, že zákon o třetím odboji má být standardní součástí svobodné společnosti. Jsem přesvědčen, že ocenění bojovníků proti komunistické totalitě je naším mravním závazkem a povinností. Jsem přesvědčen, že zákon, který zde předkládám je dobrý a potřebný. A že k jeho přijetí je nejvyšší čas. Může se případně stát, že bude ještě o nějakou dobu pozdržen. Ale nemůže být zastaven. V dnešní době má totiž protikomunistický odboj nejen legitimitu, má i dostatečnou legální podporu. My ten dluh statečným ženám a mužům, bojovníkům s komunistickou totalitou, splatíme v každém případě.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama