PhDr. Daniel Korte

  • TOP 09
  • Hlavní město Praha
  • Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,07. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7. 6. 2017 17:18:00

Propadl jsem hlubokému trudu, rmutu a zoufalství

Propadl jsem hlubokému trudu, rmutu a zoufalství

Projev na 57. schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. 6. 2017 k návrhu zákona o ochraně utajovaných informací

 Dámy a pánové,

byv určen zpravodajem tohoto tisku, přečetl jsem si ho podruhé, přečetl jsem ho podruhé, přečetl jsem ho posedmé a propadl jsem hlubokému trudu, rmutu a zoufalství. Proto musím učinit osobní prohlášení:

Za prvé, já jsem do politiky nechtěl. Za druhé. Za to, že tady jsem, může Kalousek. Proč onen trud, rmut a zoufalství. Ten text je, jak říkal navrhovatel, jednoduchý. Ano, je to jeden odstavec zvíci jednoho rozvitého souvětí a jedné věty, ale je zřejmé, že ten text psal buď nějaký stroj, anebo mimozemšťan. Prosím, posuďte sami:

Na zpracování a přenos utajované informace zpracovávané v elektronickém systému spisové služby, který je součástí informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi a splňuje požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, s výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění podmínek certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití vylučuje zvláštní povaha působnosti původce, se použijí odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou části věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud jde o překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně. V ostatních případech se ustanovení této hlavy na zpracování a přenos utajovaných informací v informačních systémech a kryptografických prostředcích nepoužijí.

Předpokládám, že všem je jasné, o čem budete hlasovat. V zoufalství nejvyšším jsem se obrátil s prosbou o konzultaci na naši zdejší parlamentní legislativu, jakož i ministra vnitra, jenž není předkladatelem, autorem této novely, a byl jsem ujištěn, že tento text opravdu má splnit deklarovaný cíl, tj. umožnit vkládání utajovaných informací do elektronického systému spisové služby. Ano, bylo mi potvrzeno, že napsané je to strašlivě, ale oni takhle legislativci píší.

Já tedy si myslím, že zákony mají být psány pro lidi, aby jim lidé rozuměli, ale toto je prosím nějaký argot. Pokud nevíte, co je to argot, je to mluva určité skupiny, většinou jde o kriminální prostředí, jejímž cílem je obsah oné mluvy zakrýt a utajit před nezasvěcenými. A já si vám v této souvislosti dovolím přečíst pár slov:

Je tedy ku prospěchu, aby zákonů bylo co nejméně, dále aby byly co nejspravedlivější a co nejvíce přínosné k obecnému užitku a kromě toho co nejvíce známé lidu. Proto se ve starých dobách veřejně vystavovaly na tabulích a bílé desce, aby je měli všichni před očima. Je hanebné, že někteří užívají zákonů jako sítí, totiž že jednají tak, aby do nich co nejvíce lidí zapletli, přičemž nedbají o stát, ale jakoby číhají na kořist. A posléze musejí být zákony sepsány jasnými a co nejméně nesrozumitelnými slovy, aby nebylo příliš zapotřebí onoho nejziskuchtivějšího druhu lidí, kteří se nazývají právní poradci a advokáti. Zajisté bylo kdysi toto povolání charakteristické pro nejpřednější muže a přinášelo velmi mnoho důstojnosti a co nejméně zisku. Ale nyní i tyto povolání pokazil zisk, který nakazí všechno.

Dámy a pánové, to jsou 500 let stará slova Erasma Rotterdamského, která napsal ve svém nejdůležitějším politologickém díle O výchově křesťanského vladaře. Ale člověk je nepoučitelný a vidíme, že to je marné, je to marné, je to marné.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout