ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

7. 3. 2018 14:11:00

440 projektů - to je vlastně práce zadarmo

440 projektů - to je vlastně práce zadarmo

Projev na 7. schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. 3. 2018 k volbě členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, na začátku přijměte moji omluvu nepřítomnosti na minulém jednání. Byl jsem na jednání ministrů kultury v Sofii, takže jsem se v uvozovkách "neflákal" a samozřejmě rád se nyní zapojím do diskuse. Možná jsme mohli ten bod přesunou předem, abychom té mojí nepřítomnosti předešli. Já bych chtěl velmi stručně, protože tady hlasujete o spoustě různých výborů, přece jen představit to kulturní cosi jak bylo jednou v jednom blogu označeno, což je tedy Státní fond kultury. Ten Státní fond kultury byl zřízen zákonem už v roce 1992, byl to zákon číslo 239 a ten smysl tohoto zákona byl, aby se financovaly kulturní projekty, které by byly a mohly být financovány mimorozpočtovými prostředky, tedy mimo rozpočty, v podstatě tak jako všechny fondy. Fond je v současné chvíli samostatnou právnickou osobou, je zapsán v Obchodním rejstříku a je spravován Ministerstvem kultury. Statutárním orgánem jsem já jak ministr kultury a rozdělování finančních prostředků z těch fondů, které mají k dispozici, rozhoduje rada fondu. A její členové jsou právě voleni vámi, Poslaneckou sněmovnou.

Jenom bych stručně řekl, nebudu se zabývat historií, možná jste cosi zaslechli o Lotynce a musím říci, že v tuto chvíli všechny závazky a všechny problémy, které Státní fond kultury měl, jsou zažehnány. V podstatě od roku 2012 už pracuje naplno, bez problémů, saturován různými zdroji, které jsou pronájmy. Máme pronájmy z domu U Hybernů, dům U Černé Matky Boží a Národní dům na Vinohradech. Dále máme velký zdroj reklamy z České televize. Na ČT 2, na Dvojce podle zákona o České televizi z roku 1991, ve znění pozdějších předpisů a potom jsou to takzvané odúmrtě, to znamená jsou to příjmy, autorská práva od těch autorů, zemřelých autorů, kteří nemají dědice.

Rozpočet na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 65 milionů. Jenom možná pro zajímavost, z těch pronájmů je to 32 milionů, nedaňové příjmy, to jsou ty odúmrtě 4,5 milionu, Česká televize 26,5 milionu. A výdaje jsou počítány ve výši 57 480 000 korun.

Z toho na kulturní projekty rozdělujeme 28 mil. a asi je důležité říci, že ještě máme - dům U Hybernů je pronajat společnosti, která tam provozuje to známé muzikálové divadlo. Ten pronájem, který je ročně ve výši 13, 5 mil., se započítává - je to jakoby zápočet za investice, které dali do rekonstrukce toho domu U Hybernů. Ještě chybí splatit asi 40 mil., takže během tří let všechny peníze z těch pronájmů budou již ve fondu. Čili v tom rozpočtu, ve výdajích, vedle těch 28 mil. jsou ještě kapitálové výdaje na nějaké opravy - třeba domu na Vinohradech - ve výši 15, 4 mil., energie 1, 6 mil., opravy a udržování 7 mil., služby 2, 5 mil.

Ten fond je docela funkční a využívaný různými kulturními subjekty. V roce 2017 bylo přijato 440 projektů a z toho 414 jich bylo podpořeno. Ta nejvyšší dotace je 150 tis., průměrná dotace je 60 tis., nejnižší 10 tis. Čili jsou to částky spíš na takové ty menší projekty, které podporují zejména regionální kulturu a to úplně ve všech uměleckých oborech. Proto také členové rady se skládají z odborníků z nejrůznějších uměleckých oborů. Statut rady nedává přesně klíč, jak mají být jednotlivé obory rozděleny, ale v zásadě se těch 13 členů dělí do pěti oborů uměleckých kulturních a jedna skupina - dva členové jsou tam zařazeni jako ekonomové, ti, kteří rozumí rozpočtům.

Chtěl bych říci, že členové rady - jednak tedy to, co už tady bylo řečeno - volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrhy podává ministr kultury, což dnes máme před sebou. Členství v radě je veřejnou funkcí a chtěl bych zdůraznit, že je čestné, není honorováno a je nezastupitelné. Já osobně považuji tuto záležitost za nepříliš dobrou. Všechno, co je zadarmo a není honorováno, je trochu podezřelé. Navíc musím říci, že členové rady - a máte ta jména před sebou - jsou velmi úctyhodní a velmi zasloužilí členové kulturní obce a mně připadá opravdu nefér a nesprávné, že jejich práce - a vemte si 440 projektů, to je tedy velká síla - je vlastně práce zadarmo. Dokonce jim prý nemůžeme proplatit ani cestu, což je úplně neuvěřitelné. Ale mají u nás dobrý oběd v závodní jídelně.

Ještě bych chtěl říci, že to členství v radě je samozřejmě neslučitelné s funkcí - to je krásně vyjmenováno - prezidenta, poslance, předsedy, místopředsedy vlády, a tak dále, a tak dále. Ale je to funkční období tříleté a funkční období stávající rady končí 31. března 2018 a proto dnes musíme volit.

Já jsem dostal, respektive Ministerstvo kultury dostalo z různých kulturních institucí návrhy na 24 kandidátů. Ty máte před sebou. Já bych chtěl říct, že opravdu, jak jsem si pročítal životopisy těchto kandidátů, jsou to osobnosti významné, výrazné, které v kultuře mají opravdu zkušenosti. Byl bych velmi rád, kdyby všichni mohli být členy té rady, proto pro mě bylo velmi obtížné doporučit vám 13 jmen. Já jsem to udělal, ale samozřejmě je vaším plným právem, abyste se eventuálně rozhodli jinak. Mám připravené životopisy, jsem připraven k některým členům, pokud se budete ptát, dát vám informace.

Ještě stručně ty obory. Jsou to divadlo, literatura, hudba klasická a alternativní - tam jsem navrhl tři členy, protože přece jenom těch hudebních a to jak alternativních, tak nealternativních hudebních projektů je velká část - výtvarné umění, architektura, muzejnictví a ten šestý obor, jak jsem říkal, je ekonomie ostatní. Máte tedy před sebou třináct jmen. Já vám přeji šťastnou volbu a jsem připraven zodpovědět jakékoliv dotazy. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama