PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA

  • KSČM
  • Plzeňský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.02.2013 10:30:19

Podprůměrné hodnocení nesourodé koalice v Plzni

Podprůměrné hodnocení nesourodé koalice v Plzni

...

Více již než dva roky uběhly od voleb do obecních zastupitelstev.  V Plzni těsně poražená sociální demokracie tehdy k všeobecnému překvapení přijala politicky velice nevýhodnou nabídku na vytvoření velké koalice s občanskými demokraty, čímž rázem přišla o možnost "vlastního" primátora a musela se spokojit s menšinovým zastoupením v devítičlenné radě města.     K utěšení mnohých nespokojenců, nejen z řad ČSSD, měla začít platit jakási koaliční klauzule znamenající, že v případě čistě stranického hlasování v radě, tedy v konečném modrooranžovém poměru 5:4 v neprospěch ČSSD, by se mělo vždy formálně odehrát smírčí řízení. Tomu tak však doposud nebylo a ODS si silou nejen svých radních, ale potažmo i všech koaličních zastupitelů, dělá v Plzni v zásadních otázkách stále to, co sama potřebuje. A to nejen ke škodě levicových voličů, ale i ke škodě většiny obyvatel města. Ať se jedná o progresivní zdražování, rozprodej lukrativního majetku či např. nevhodnému směřování městských investic.    Již samotný politický start koalice předznamenal nedemokratický způsob obsazování postů v odborných komisích rady města, případně správních a dozorčích radách ve firmách s městskou majetkovou účastí. Zmíněných komisí bylo zřízeno 18 a čítají dohromady asi 250 členů. Drtivě byly obsazeny nominanty ODS, ČSSD a TOP 09, přičemž se na tomto místě o nutné odbornosti mnohých dosazených komisionářů raději ani rozepisovat nebudu. Jde mi spíše o to, že uvedené politické subjekty si sami sobě „demokraticky“ přidělili kolem 230 honorovaných postů. Komunistům byla za jejich 10% volební podporu „velkoryse“ přidělena 4 místa, Občané.cz, kteří disponovali volebním ziskem obdobným jako komunisté, své 4 mandáty raději, možná trochu unáhleně a „uraženě“ odmítli. Primátor Baxa to v tisku okomentoval tak, že: „4 nabídnutá místa straně Občané.cz byla výrazem především toho, že jsou pro ODS nejméně přijatelnou stranou v zastupitelstvu“.      Ve správních a dozorčích radách došlo personálně jen k nepatrným obměnám. ODS si pragmaticky přidržela svého neformálního bosse na postu šéfa Plzeňské teplárenské a. s., sociálním demokratům recipročně připadla pozice předsedy představenstva druhé nejvýznamnější městské firmy PMDP, kterou musela ODS naopak po delším čase uvolnit. Z několika doplnění rad městských společností členy TOP 09 bych zmínil především dosazení Tomáše Jílka do dozorčí rady teplárny. Od té doby tvrdá, ale především jen rétoricky prodávaná, kritika vedení firmy ze strany TOP 09 prakticky ustala. Pravá volba pro Plzeň si své zastoupení v radách, které v dosaženém poměru zcela neodpovídá volebnímu výsledku dvou zastupitelských mandátů, udržela (Duchek-PMDP, Syka-PT, Podlipný-BIC). Komunistům byl podíl na řízení a kontrole městských firem zcela znemožněn.    Klientelistické „tanečky“, týkající se obsazování rozličných významných postů, se odehrávaly v průběhu první poloviny volebního období v Plzni i v oblastech veřejného a společenského života. Jedním z takových nejkřiklavějších případů byla anabáze s výběrem nového ředitele Divadla JKT. Podle výběrové komise nejprve „žádný z uchazečů „požadovanou vizi dalšího rozvoje“ nenabídl, aby po četných lobbysticko - politických eskapádách ve prospěch Jana Buriana tento svůj post opět obhájil. Ke jmenování Buriana ředitelem došlo i přes fakt, že skupina umělců DJKT sepsala otevřený dopis radním, kde žádala, aby bylo respektováno původní rozhodnutí výběrové komise, což byl požadavek poměrně oprávněný.     Koalice připustila i neefektivní kumulace významných politických funkcí, kdy např. městská radní pro školství vykonává současně funkci místostarosty na MO Plzeň 2. Přitom v roce 2006 bylo prosazeno zejména díky ODS, aby byli všichni členové Rady města Plzně uvolněni ze své pracovní činnosti, a to jen pro výkon zastupitelské funkce, neboť „je prý jasné, že se jedná o zodpovědné a časově velice náročné posty.“ (Pozn. Neuvolněná pozice místostarosty na Slovanech by měla obnášet 20 tis. Kč/měs. za jeden den práce v týdnu, plat člena rady na městské radnici činí asi 60 tis. Kč/měs.)      První významný podnikatelský atak na městský majetek čekal pravo-levou koalici v březnu 2011. Tehdy zaujal pokusem o vyvedení lukrativní městské firmy Plzeňské Teplárenské a.s. z majetkového portfolia města miliardář Daniel Křetínský. Prostřednictvím Hospodářských novin vyjádřil touhu odkoupit firmu či její část konstatováním, že: „si uvědomuje krizovou situaci v Plzni a chtěl by teplárnu zachránit i za cenu vlastních ekonomických ztrát.“ Předseda správní rady PT, technický náměstek primátora, ale i generální ředitel firmy, začali horečně zpracovávat analýzu pro zastupitele, jak by se s teplárnou mělo postupovat dál. Naštěstí pro občany města tento sofistikovaný, avšak lehce průhledný a ne zcela nepřipravený, pokus nevyšel.       Péče o městský bytový fond a jeho ochrana i v těchto dvou letech stále pokulhávaly. Domy, dříve výstavné, nyní zcela zanedbané, některé až vybydlené, se prodávaly a prodávají ve velkém, často i za cenu sníženou a při dnešní situaci na trhu s nemovitostmi pro město velice nevýhodnou. Objektivně je však nutno podotknout, že péče a údržba bytového fondu města jsou v Plzni podfinancovány již po řadu let a to především díky odlišným prioritám v hospodaření předchozích politických reprezentací.   Odlišné přístupy koalice k různým sociálním skupinám svých občanům lze charakterizovat především přiléhavými srovnáními. Tak zatímco „teplárna“ darovala svému jedinému akcionáři Plzni v roce 2011 výzdobu vánočního stromku na Náměstí Republiky za více jak 800 tisíc Kč, chudí a potřební zde dostali zimní potravinovou výpomoc pouze v poloviční výši. Stromek potom prý vyhrál jakousi soutěž krásy mezi velkými městy, ale ve stejném zimním období umrzli v Plzni minimálně tři lidé (1.2. - Borský park, 3.2. - bývalý DK Inwest, 4.2. - Čermákova ul.). Stejně tak je možno se podivovat nad tím, jak si nechá „teplárna“ zpracovat dlouhodobě spřízněnou firmou Drakon pouhých 250 ks své výroční zprávy za neuvěřitelného půl milionu korun a současně nechá koaliční radou města odsouhlasit zdražení tepla občanům od počátku roku 2013 o 15%.     Ostatně proces všeobecného zdražování prostupuje, na rozdíl od „sladkých“ předvolebních slibů, celou první polovinou koaličního vládnutí. Došlo nejen ke zdražení nájmů městských bytů, o 16,5% u bytů standardních a o 24,2% u bytů nižší kvality, ale i k zvýšení ceny vodného a stočného ve městě (nárůst: 2011 – 34%, 2012 – 24%, 2013 – o 4,45 Kč/m3). Mnohem více si připlatí lidé za cestování městskou hromadnou dopravou, kde stouplo roční předplatné o 13% a jednotlivé jízdné dokonce o 50%. V tomto případě došlo navíc k odebrání možnosti bezplatné přepravy držitelům zlaté Jánského plakety, udělované za čestné, tj. bezplatné dárcovství krve, přičemž ze zpoplatnění těchto zasloužilých lidí se získá pouhých 1,57 mil. Kč. Zvýšení ceny vstupu zasáhlo nejen městský bazén, kdy se platí za každý 1,5 hodinový úsek o 10,-- Kč více, ale i zimní stadion kdy o 100% podražila pro dospělé i děti cena volného bruslení. Ušetřeni před zvýšenými výdaji nebudou nově ani řidiči, neboť ve městě došlo k masivnímu rozšíření placených zón na úkor bezplatného parkování. Apod.     Zastupitelé byli v polovině volebního období postaveni i před řešení některých, velice podivných a nevýhodných, smluv pro město, jichž se objevilo několik. Nejproblematičtější se jevila nejspíše smlouva PMDP s advokátní kanceláří Volopich – Tomšíček, která byla uzavřena do roku 2013.  Aktuální vedení městské firmy dlouhodobě odmítalo obsah tohoto obchodního ujednání Kontrolnímu výboru ZMP předložit. Následně bylo zjištěno, že dopravní podniky přeprodávaly výše uvedené advokátní kanceláři tisícikorunovou sankci, udělenou každému zadrženému černému pasažérovi, jenž do určité doby svoji pokutu nezaplatil. Advokáti dluh obratem prodávali firmě Marsa Limited na Panenské ostrovy a sami potom pro tohoto " nového nabyvatele" dluh od černého pasažéra vymáhali a mnohatisícovou odměnu si za to u dlužníka účtovali stejně jako exekutor. Právník Daniel Volopich, manžel modelky Andrey Verešové, nechtěl však sdělit výši svého zisku a tajemně dodal: "Cena je srovnatelná s podmínkami, za nichž pohledávky prodává pražský dopravní podnik."      Velice nešetrně bylo koaličně naloženo s oprávněným požadavkem občanů Plzně na vymýcení hazardu a patologického gamblerství ve městě. Nejprve byla sice v dubnu loňského roku s halasem přijata vyhláška regulující hazard, jenže ta obsahovala dlouhý seznam heren, kde se bude moci tento druh „podnikání“ provozovat i nadále. O osm měsíců později ale i tato norma fakticky padla. Důvodem byla prý finanční nedostatečnost rozpočtů městských obvodů, které jsou na příjmu těchto „špinavých peněz“ prý částečně konstruovány. Opětovně byly tedy herny povoleny, nejvíce v počtu 28. v nejlidnatějším městském obvodě Plzeň 1. Perličkou je, že usnesení opětovně podporující herny bylo zastupiteli přijato až na druhý pokus, neboť první hlasování propadlo neschválením o jeden hlas, po čemž následovalo fingované jednání politických klubů až do té doby, než dorazil jeden z doposud nepřítomných členů radniční koalice. Zamítavé hlasování se prohlásilo za „zmatečné“ a herny se schválily.     K dalším závažným zjištěním a překvapením loňského roku patřilo veřejné vyjádření bývalé náměstkyně primátora a nynější šéfky společnosti EHMK 2015 o.p.s., že projekt „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ nemusí být finančně zabezpečen a tudíž by mohly nastat problémy s jeho realizací. Zůstává to s podivem, neboť celý tento projekt byl jedním z ústředních slibů ve volebních programech prakticky všech politických stran.  Za jeho průběh a realizaci je však vždy zodpovědná exekutivní složka politické moci, tedy zejména dlouhodobě v Plzni vládnoucí občanští demokraté.       Výčet všemožných závažných či méně závažných koaličních nezdarů, pochybení či nedodělků by mohl pokračovat. Domnívám se však, že k jakémusi hrubému postižení kvality koaliční spolupráce ODS a ČSSD v Plzni a jejímu dopadu na občany města již i v tomto rozsahu plně postačuje.      Co se týče zhodnocení úlohy pravicové ODS, tak od té se pronikavé zlepšení sociálních poměrů v Plzni, asi již empiricky, čekat příliš nedalo. Dlouholetá a často minimálně omezovaná dominance ve městě učinila, nejen podle mého názoru, z této politické strany sice efektivní nástroj k obohacování elit a jejich vybraných příslušníků, avšak mnohdy bez ohledu na ostatní občany. Postavení plzeňské odnože nejsilnější vládní strany plně vystihl v části svého citátu bývalý partajní předseda Mirek Topolánek, který mj. na adresu ODS pravil: „..loď se potápí a na palubě se stále tančí“.      Bilancování levicového koaličního partnera, tedy sociálních demokratů, je o poznání složitější a bohužel nevyznívá o mnoho lépe. Přestože nelze nevidět v řadách ČSSD mnoho odborníků a současně schopných lidí zůstává faktem, že z předvolebních slibů hovořících o stabilizaci cen nebo o dalším nezdražování, nezbylo prakticky nic. Stejně tak z požadavku posílení vlivu socialistů při strategických rozhodováních o dalším směrování města. Část občanů Plzně, která setrvale početně roste, stále více oprávněně vyčítá ČSSD nevídanou a nepochopitelnou vstřícnost a pokoru vůči ekonomickým, ale i politickým požadavkům ODS.  K občanské kritice se dokonce přidal i hejtman Plzeňského kraje, současně předseda sociálních demokratů v tomto regionu, který pro tisk uvedl: „Než vládnout takhle, bylo by lepší koaliční smlouvu ODS vypovědět....sedět tam a být spokojení s tím, že máme funkce, je málo...pokud ČSSD na radnici nedomluví konkrétní věci a ty se nezačnou plnit, měla by odejít do opozice nebo začít vyjednávat s jinými politickými stranami o spolupráci“.      Ano, hejtman má skutečně v tomto ohledu pravdu, od sociální demokracie se vskutku čekalo více, ale vězme a doufejme, že všem dnům volebního období není zdaleka ještě konec!
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama