PhDr. Josef Skála, CSc.

historik, publicista a editor revue Střípky ze světa
  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,22. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

16.07.2021 17:19:45 - PetrMih

Opakovaně šokující obsah "Náš restart"

Dobrý den. Váš profil ukazuje na tuto stránku, čím se vytváří dojem, že je hlavní co se týká Platformy restart KSČM. Neustále se zde opakují články nemající souvislost se snahou být aktivní v KSČM. Hlavně v oblasti onemocnění COVID-19, což je odborné téma nesouvisející s rekonstrukcí strany. Články typu Covid pas rovná se Hitlerův árijský Ahnenpaß nebo všichni očkovaní do 2 let zemřou jsou šokující a nejsou přijatelné. Víte o tomto problému? Neodcizil snad tuto doménu jakýsi aktivista, který si tam dává svůj obsah?

Odpověď

23.07.2021 18:16:25 - PhDr. Josef Skála, CSc.
Upřímné díky za upozornění. S neméně upřímnou omluvou za pozdní reakci v poloprázdninovém režimu. Osobně tento web nespravuji a také sledovat stačím jen s přestávkami. Web není standardně řízenou prezentací celé skupiny, usilující o restart strany i širší levicové opozice. Je spíš jakýmsi terminálem stanovisek a hlasů účastníků tohoto procesu, kteří pociťují potřebu si svůj pohled nenechat jen pro sebe. A také externích materiálů z médií a kybeprostoru, tou či onou měrou vyznívajících na podporu daného cíle. Co je zveřejněno, tak rozhodně není výsledkem jakýchkoli kolektivních rozhodnutí. I to je mimochodem ilustrací toho, že nejsme "frakcí" s hierarchickou strukturou, ale spíš volným seskupením lidí, kteří hledají cestu k nápravě všeho, s čím se nechtějí smířit.
Na webu se tak objevují jak příspěvky, které by standardním hlasováním bezpochyby prošly, tak takové, které by vyvolaly bouřlivé diskuse i spory mezi námi samotnými. Je to i případ nejedné převzaté stati, komentáře či audiovizuálního sdělení ke žhavému tématu těchto dní, týdnů a měsíců, pro něž se ujala zkratka "koronakrize". Tedy tématu, kterému nelze upřít ani řadu nezodpovězených otázek, a to nikoli pouze k bagatelním detailům. Jak podobné otázky, tak dokonce i alternativní interpretace se přitom hromadí i ze zdrojů, jimž lze jen stěží upřít navýsost humanistické krédo i špičkové profesionální zázemí. 

Sám se kategorickým soudům k těmto otázkám striktně vyhýbám, a to i navzdory častým výzvám, abych je neváhal vyslovit. Už proto, že jsem v daném oboru laik a fušovat do řemesla odborníkům je mi cizí. Za správnou volbu však nepovažuji ani autocenzuru, požadovanou "výrobci souhlasu", harašících teď i trestními paragrafy. Dát slovo i alternativním pohledům, zvlášť od specialistů kalibru Roberta Kennedyho, doktory Pekové a desítek dalších je podle mne naprosto legitimní. Minimálně tak dlouho, než budou na stole zcela jednoznačné a nezpochybnitelné důkazy, že ve všech předmětných aspektech, budících i značný veřejný zájem a obavy, platí opravdu jen to, o čem nás ujišťují tuzemská i "spojenecká" moc. 

Takový přístup se dosud osvědčil pokaždé, kdy bylo na pořadu téma, magnetizující i rentiérské zájmy psychopatů a aroganci moci, která jim říká pane. Můžete vyloučit, že se právě jim podřizuje i leccos z toho, co je předmětem restrikcí i faktických příkazů z posledního více než roku? Tím méně lze už dnes uzavřít i otázku, nakolik dané téma je či není součástí agendy, již skutečně radikální levice smí odkládat ad acta. Pozornost, zaměřená k ní, by však logicky neměla zastiňovat jiné žhavé problémy. Natož aby zavdávala podnět k dojmu, že ta či ona polemická stanoviska ke "koronakrizi", přejímaná z jiných zdrojů, jsou naší vlastní kategorickou pozicí, ne-li snad i hlavní prioritou. Tak tomu rozhodně není. A také web, nesoucí jméno levicové iniciativy, by tak možná měl opravdu pečlivěji dbát na přístup, který tak nežádoucí dojem spolehlivě vyloučí.    
Můj vlastní názor je notoricky znám. Parketou skutečné levice jsou především sociálně-ekonomické, ergo i politické souvislosti a důsledky všeho, co se odehrává kolem "koronakrize". A tedy rozhodný boj proti demagogii, která na Covid-19 svádí i ekonomickou krizi, jež byla na spadnutí už dávno před prvými signály o nové nákaze. Skutečně marxistická analýza jejích příčin - a koncepce demokratického východiska, které zkříží cestu další intrikánské habaďůře ke škodě lidí, co krizi neměli čím zavinit. Tento "Great Reset" nás přitom hrozí "přesadit" do ještě mnohem nepřijatelnějších poměrů i úměrně tomu, nakolik lidi omámí svým výkladem všeho, co souvisí (či leckdy ani nesouvisí) s dřív neznámou nákazou.