ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,45. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

19. 8. 2014 13:08:42 - Qwasimodo

Máte nějaké řešení?

Podle údajů MPSV je v ČR ohroženo ztrátou bydlení až 100 000 domácností. Z platné magistrátní koncepce řešení bezdomovectví plyne, že v Praze přibudou každý den tři bezdomovci.

Odpověď

24. 8. 2014 17:07:51 - RESTART 2014
Sociální problematika bezdomovectví resp. sociálně vyloučené skupiny těch, kteří pozbyli možnost  bydlení, práce apod.  a schopnost svou situaci sami řešit, je typickou ukázkou toho, jak celostátně neřešený problém má dopad na hlavní město Prahu.

Restart nabízí řešení ve dvou polohách:
1) systémové - celostátní: legislativní iniciativou přispět ke změně příslušných zákonů tak, aby tato problematika byla řešena okamžitě v momentě a na místě vzniku problému - včetně rozpočtového posílení rozpočtů měst s cílenou částkou na řešení bezdomovectví v kraji - obci. Podkladem musí být sociologicko demografická studie příčin a geografickému rozložení vzniku bezdomovectví a následného posunu k hl.m.Praze.
2) v Praze: důsledný režim plnění občanských povinností hlášení pobytu, tedy získání přehledu o osobách odkázaných na ulici a jejich posledním pobytu . Nabídka krátkodobých prací, systém krátkodobého ubytování  v kritických podmínkách, ale důraz na povinnosti "domovských" obcí. Vyhláška o zákazu žebrání, konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a pod - jejich důsledné dodržování a možnost institutu zakázaného města v případě chronického narušování platných předpisů. Jedná se tedy jednak o systémový pokus řešení obecné problematiky, jednak konkrétní kroky vycházející z občanské rovnosti - pomoci ale jen v případě dodržování zákonnosti, neboť práva i povinnosti platí pro všechny. V případě narušení platí rovněž sankce pro všechny.