RNDr. Pavel Poc

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14.05.2015 10:54:59 - Růžičková

kvóty pro uprchlíky

Jestli se mýlím, tak mě prosím opravte. EU jedná o povinných kvótách, konečné slovo ale budou mít vlády jednotlivých členských států. EU připraví nějakou resoluci a vlády ji pak budou odhlasovávat. Mám pravdu? Jak dlouho to může trvat? A myslíte si, že se státy domluví? Pak by mě zajímal váš názor na nejen na kvóty, ale i na řešení problému. Děkuji

Odpověď

17.06.2015 16:02:05 - RNDr. Pavel Poc
Nemýlíte. Rozhodování o azylová a imigrační politice je věcí Evropské rady. Evropská komise připravuje návrhy pro jednání Rady (evropskou Radu tvoří pramiéři nebo hlavy členských států). Evropský parlament má pouze konzultativní roli kterou uplatňuje pomocí rezolucí, bohužel zcela nezávazných.   Současná situace vznikla tím, že členské státy problém po léta ignorují. Evropský Parlament urguje řešení problému s ilegální imigrací co si pamatuji. Itálie i Řecko volají o pomoc už od roku 2009. V podstatě se stále jedná o uplatnění článku 78 Smlouvy o fungování Evropské unie. V něm se totiž říká, že pokud se některé členské státy ocitnou ve stavu nouze, který způsobí náhlý příliv příslušníků ze třetích zemí, může Rada (tedy členské státy) po konzultaci s Evropským parlamentem na návrh Komise přijmout ve prospěch těchto členských států dočasná opatření. Evropská komise tedy nyní připravila návrh opatření na pokyn Rady, tedy členských států. Jednou ze součástí je redistribuční klíč pro řešení aktuálního přetlaku žadatělů o azyl v Itálii a Řecku a to konkrétně pouze pro 40.000 migrantů ze Sýrie a Eritreje. Žádný návrh nějakých trvalých kvót na stole v tuto chvíli není.  Věřím, že pod tlakem současné krize už členské státy dlouho váhat nebudou. Řešení problémů s imigrací nebude snadné. Musí se skládat z robustní společné azylové politiky, nekompromisního uplatňování mechanismu navracení těch, kdo azyl nedostanou, společné politiky ochrany vnějších hranic zasahující proti ilegální migraci a především převaděčům, informačních a kontaktnich center v zemích ze kterých migranti přicházejí, aby se ti lidé včas dozvěděli, že nejpravděpodobnější výsledek pokusu o ilegální emigraci do EU bude jejich vrácení zpět. Součástí opatření ale musí být také silná rozvojová politika v zemích původu a další a další prvky. Za hlavní považuji to, že každá imigrační a azylová politika bude úspěšná jedině pokud bude společná a bude založena na solidaritě s hraničními zeměmi a silném financování potřebných nástrojů. Jestli si někdo představuje, že kterýkoli členský stát může sám odolat migračni vlně například ze Subsaharské Afriky, tak je blázen. To může Evropa řešit jedině společně.