RSDr. Vojtěch Mynář

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15. 5. 2013 11:30:09

Jaká je budoucnost pilotního projektu Sociální inkluze?

Jaká je budoucnost pilotního projektu Sociální inkluze?

článek

6. května přijela do Bruselu ostravská delegace, aby Evropské komisi prezentovala dosavadní výsledky pilotního projektu nazvaného Sociální inkluze. Kromě primátora Petra Kajnara, jeho náměstka pro sociální práci Martina Štěpánka a zástupců nevládního sektoru byli její součástí i oba ostravští europoslanci, Vojtěch Mynář, a Evžen Tošenovský. Delegační skupina se setkala mimo jiné i s komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Laszlo Ándorem, který se problematikou začleňování Romů do většinové společnosti zabývá na evropské úrovni.

Na území města Ostravy se nachází 14 lokalit, v nichž žije přes šest tisíc osob více či méně sociálně vyloučených z většinové společnosti. Statutární orgány i neziskové organizace se jim dlouhodobě snaží pomoci, pro dosažení trvalých výsledků je však nutné zajistit lepší koordinaci jednotlivých aktérů a kontinuitu podpory. "Jedině dlouhodobá a koncepční práce na tomto poli může přinést žádoucí a hlavně trvalý efekt – a mimo jiné zabránit eskalaci problémů, jaké dnes a denně zažívají severočeská města s významným podílem romského etnika," míní náměstek primátora Martin Štěpánek.

Ostravský projekt Sociální inkluze stojí na třech pilířích - zaměstnání, vzdělávání a bydlení - a funguje na sytému 'něco za něco'. Narozdíl od jiných projektů pracuje s rodinou jako celkem. Vše začíná uzavřením zvláštní sociální smlouvy, na základě které se rodině dostane kulturnějšího bydlení. Na druhou stranu ze smlouvy plynou i závazky: pro rodiče například návštěva rekvalifikačních kurzů a snaha při hledání zaměstnání, pro děti zase pilná (před)školní příprava, důraz je kladen také na kvalitní trávení volného času.  

Závažností situace si je velmi dobře vědom i Vojtěch Mynář, který jakožto bývalý  starost Radvanic, jedné ze zmíněných ostravských lokalit, v minulosti podobné problémy také často řešil. "Musíme si všichni uvědomit, že začleňování není pouze sociální záležitostí, ale především investicí do budoucna. Pokud je úspěšná, přináší pokles kriminality a odvodů ze státního rozpočtu na sociální dávky. Začlenění obyvatelé naopak do státní kasy prostřednictvím daní přispívají," zdůrazňuje.

Bez prvotních investic to však nepůjde. Pilotní fázi projektu, která přišla na 12 milionů korun, spolufinancovalo město a nevládní organizace ze získaných nadačních grantů. Přes dosavadní úspěchy je jeho budoucnost nejistá. Jistou naději představuje dotace z rozpočtu EU, která by mohla přijít prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Europoslanec Vojtěch Mynář je odhodlán na bruselské půdě pro další pokračování projektu podniknout maximum. Jednání o příštím programovacím období však zdaleka nejsou u konce. Klíčovou roli přitom budou v procesu hrát národní vlády, která s pomocí Bruselu rozvrhnou operační programy v jednotlivých členských státech EU. O osudu projektu se tedy nakonec bude rozhodovat na českých ministerstvech.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama