Radek Rozvoral

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • SPD
  • Středočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,77. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.09.2020 7:27:08

Vítáme aktivitu Rady ČT na zlepšení kontroly hospodaření České televize!

Vítáme aktivitu Rady ČT na zlepšení kontroly hospodaření České televize!

Lidé by měli mít k dispozici informace o financování České televize i o výši platů a odměn vrcholných manažerů, neboť se podílejí na financování ČT formou placení koncesionářských poplatků.

Naše hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že za působení generálního ředitele Dvořáka porušuje ČT definované úkoly, které jí jsou stanoveny v zákoně o České televizi. Jedná se především o neobjektivnost a nevyváženost zpravodajských pořadů, v nichž převládá preference informací, které podporují zájmy sluníčkářské Evropské unie. Jsme velmi rádi, že se tyto závažné okolnosti začaly projednávat i na jednání Rady České televize, konkrétně 26. srpna tohoto roku. Právě toto jednání Rady ČT bylo jedno z nejdelších v historii, neboť trvalo přes šest hodin a v rámci zpracovaného usnesení byl generální ředitel ČT Petr Dvořák vyzván, aby neprodleně vrátil do sekretariátu Rady originály manažerských smluv a všechny další smluvní dokumenty, které byly ze sekretariátu odneseny 12. června 2020. Nejednalo se pouze o aktuální dohodu o pracovních podmínkách mezi Petrem Dvořákem a ČT, ale i 15 starších smluv a jejich dodatků. Přitom Dvořákovu pracovní smlouvu spolupodepisoval i předseda Rady ČT, protože ta ze zákona určuje jeho odměnu, a je v ní uvedeno, že je podepisována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno náleží Radě.

Rada ČT projednala i materiály z dozorčí komise a navrhla odvolat všechny její členy pro dlouhodobé ignorování pokynů členů Rady ČT, pro špatnou a nekvalitní práci a pro ztrátu důvěry. Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ČT s právem nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů České televize. Na jednání někteří členové Rady vytýkali této komisi alibistické předstírání kontroly hospodaření ČT a též poukázali, že pětičlenná dozorčí komise pravidelně hlasuje pouze per rollam, nikoliv prezenčně při společném jednání, a že v uplynulých letech nenašla jediné pochybení u kontrolovaného subjektu.

Česká televize zastoupená generálním ředitelem Dvořákem již také začala s kampaní, spočívající ve zvýšení koncesionářských poplatků, a to ze současných 135 na 150 korun. Dvořák to zdůvodňuje tím, že ČT chybí finance na provoz, což je ale v přímém rozporu s milionovými odměnami, které za jeho působení směřovaly do kapes vrcholných manažerů, včetně generálního ředitele.

Hnutí SPD se zvýšením koncesionářských poplatků nesouhlasí a naopak prosazuje jejich zrušení, a proto prostřednictvím svých poslanců zpracovalo již v minulém roce novelu zákona, která by osvobodila skupinu lidí od koncesionářských poplatků za služby vysílání České televize a Českého rozhlasu. Konkrétně by se toto zrušení poplatku mělo týkat důchodců, samoživitelů a lidí s příjmy pod čtyřnásobkem životního minima. Dle našeho názoru v mnoha demokratických zemích na světě to funguje tak, že existuje státní televize, která je financována ze státního rozpočtu bez koncesionářských poplatků, což je zcela demokratické a v pořádku. Obdobný návrh změny zákona platí od začátku tohoto roku na Slovensku, kde nemusí koncesionářské poplatky platit senioři a příjemci dávek v hmotné nouzi.

Hnutí SPD výše popsané aktivity Rady ČT vítá a stále si stojí zatím, aby Česká televize i Český rozhlas byly státní příspěvkovou organizací s pevným rozpočtem pod kontrolou nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu, čímž by skončilo placení koncesionářských poplatků pro všechny občany.

Hnutí SPD má nové webové stránky: www.spd.cz
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama