arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • BPP
  • prezident České republiky
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,37. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.05.2024 9:15:00

Nejzásadnějším tématem je nyní rozpočtové určení daní krajů

Nejzásadnějším tématem je nyní rozpočtové určení daní krajů

Vystoupení prezidenta republiky na tiskovém brífinku při zakončení návštěvy Pardubického kraje

 Druhý den návštěvy Pardubického kraje jsme zahájili návštěvou rodinné farmy U svatého Jána, která byla alespoň pro mě důkazem toho, jak se i v malém dá hospodařit nejenom velice šetrně k přírodě, ale taky s úžasným vztahem k půdě. Na této farmě jsme potom pokračovali besedou s asociací soukromých zemědělců o aktuálních problémech zemědělství, které samozřejmě z jejich pohledu vypadají trochu jinak než z pohledu jiných organizací zastupujících zemědělce. Ale pro mě jsou dokreslením celého obrázku.

Ty hlavní problémy, které soukromí zemědělci, a především tedy na těch rodinných farmách, vidí, je zaprvé obava ze spekulativních nákupů půdy, kdy půda je nakupována investičními skupinami, často i ze zahraničí, bez jakéhokoliv vztahu k té půdě. Vlastně vznikají obrovské celky, na kterých se potom hospodaří různým, většinou nepříliš šetrným způsobem. Samozřejmě ten, kdo půdu vlastní, a sám na ní hospodaří, tak má k ní úplně jiný vztah než ten, kdo ji má pouze jako investici.

Další věc, o které jsme se bavili, je komplexnější pohled na zemědělství. Ne pouze na to, jaké jsou výnosy, a to ať už v živočišné nebo rostlinné výrobě, ale do jaké míry zemědělství řeší i další otázky, jako je šetrnost k přírodě, jako je zachování kvality půdy, jako je zadržování vody v krajině a jako je vztah k té půdě obecně. Věc, která se nedá úplně měřit, ale která samozřejmě dává potom základ tomu, jak k té půdě přistupujeme, a k naší přírodě vůbec.

Po besedě se zemědělci jsme přejeli do Žamberka do Muzea starých strojů a technologií, které bylo otevřeno poměrně nedávno. Pro mě to byla nejenom velice příjemná příležitost vidět množství strojů starých mnohdy i přes sto let, a přesto plně funkčních, ale zároveň to pro mě bylo velice inspirativní ukázkou, jak dobře může fungovat spolupráce mezi privátním a státním sektorem. V tomto případě privátní iniciativa několika nadšenců, jejich odhodlání podporovaná městem, podporovaná krajem, ale i evropskými penězi vytvořila něco, co výrazně přesahuje krajskou dimenzi, protože dědictví minulých generací zachovává pro ty současné i budoucí, a to nejenom z kraje.

Ze Žamberka jsme potom pokračovali do Králíků, kde jsme měli besedu se starosty regionu. Tam zazněla celá řada témat, která se objevují na průřezu celou republikou. Z těch nejzásadnějších, bych zdůraznil rozpočtové určení daní. Starostové vnímají velice citlivě debatu, která teď probíhá o rozpočtovém určení daní krajů, a vidí ji v jasné vazbě na rozpočtové určení daní pro obce. A všichni vnímají nutnost změny systému, ale velice neradi by, aby krajská reforma dopadla negativně na obce. Samozřejmě budou velice pozorně sledovat, jak dopadne to krajské kolo, a budou očekávat, že vzápětí po tom, co bude ukončena debata o krajském rozpočtovém určení daní, začne probíhat debata o tom obecním.

Další téma, které bylo z pohledu starostů velice urgentní, a tady bych opět řekl, že je to téma, které se objevuje téměř ve všech krajích, je obava z brzké platnosti stavebního zákona a z jeho nedostatečné připravenosti, ať už jde o metodiky, připravenost úředníků, ale nakonec i vybavení. Software, který by měl být pro ten náběh použit, stále ještě není funkční, nebyl představen a do platnosti zákona nebo do jeho vstupu v účinnost zbývá asi šest týdnů. Což samozřejmě z jejich pohledu vyvolává obavy, že budou stavební úřady do značné míry ve zmatku nebo možná i paralyzovány, a že může dojít i k poměrně výrazným ekonomickým škodám jak z národních, tak z evropských fondů.

Stejně tak jako v jiných krajích se projevují problémy s dostupností lékařů, především zubních lékařů, ale i praktických lékařů a pediatrů. Zdůraznili opět potřebu urychleného postupu ve vztahu k uznávání kvalifikací a zkoušek jazykových u lékařů a zdravotnického personálu z Ukrajiny, protože by v řadě míst a krajů mohl výrazně pomoci řešit nedostatek tohoto personálu. Ale není to určitě systémové řešení, bude potřeba na úrovni celého státu přijmout taková řešení, která zajistí dostupnost těchto lékařských odborností i v odlehlých krajích a regionech, protože není možné se smířit s faktem, že například zubařů bude dostatek ve velkých městech a mimo pojišťovny, ale v regionech a na pojišťovny v podstatě budou nedostupní.

Bavili jsme se také o problematice školství, vzdělávání, dopravy, nutnosti dokončení dopravní sítě, a to jak té silniční, tak železniční. V tomto ohledu myslím, že ta témata jsou průběžná pro celou naši zemi.

V Králíkách jsme ještě navštívili služebnu místní policie a já jsem této příležitosti využil k tomu, že jsem poděkoval Policii České republiky nejenom za organizaci všech těch čtrnácti krajských návštěv, protože organizačně to pro ni znamená velkou zátěž, a zatím svoji práci odvedli velice profesionálně, ale zároveň i za celou práci Policie České republiky, protože ve vztahu k množství akcí, které se dějí, ve vztahu k bezpečnostní situaci, jsem přesvědčen o tom, že svoji práci vykonávají opravdu příkladně.

Pokud jde o budoucnost, tak my teď v nadcházejících týdnech s ohledem na blížící se volby nebudeme dělat žádné další velké krajské návštěvy. Proběhne ještě krátká, jenom jednodenní návštěva ve dvou krajích, které jsem navštívil ještě před inaugurací, to znamená v Ústeckém a Karlovarském, abychom měli plnohodnotně všech čtrnáct krajů po inauguraci. Dále se potom budeme věnovat souhrnu a analýze všech témat, která se objevovala v průběhu těch čtrnácti návštěv, budeme organizovat k těmto tématům v průběhu letních měsíců několik kulatých stolů. K návštěvám v krajích, možná v trochu jiném formátu, se vrátíme až po volbách.

Tolik ke shrnutí dnešního dne.

Petr Pavel
prezident republiky

Kramářova chata, 22. května 2024

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama