doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

  • ČS
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16. 11. 2019 9:54:58

Rozhovor pro Regionální televizi o F. Čubovi

Rozhovor pro Regionální televizi o F. Čubovi

S red. Evou Stejskalovou o nové knize „Cesta františka Čuby z Březové k JZD Slušovice“, napsanou Karlem Nedbálkem a vydanou v nakladatelství Monument Slušovice 2019, kniha pojednává o fenoménu Františka Čuby, jeho vize, motivační faktory, ušlý zisk..

S Redaktorkou Evou Stejskalovou o nové knize „Cesta františka Čuby z Březové k JZD Slušovice“, napsanou Karlem Nedbálkem a vydanou v nakladatelství Monument Slušovice 2019, kniha pojednává o fenoménu Františka Čuby, jeho vize, motivační faktory a o hypotetickém ušlém zisku v souvislostí s likvidací JZD AK Slušovice.

Rozhovor si můžete přehrát na stránkách Regionální televize zde.

Pr    1.  Proč jste se vlastně rozhodl napsat knihu o Františku Čubovi – v čem byla jeho osobnost zajímavá, kromě toho, že byl strůjcem slušovického ekonomického zázraku, jak se o JZD Slušovice ještě za socialismu hovořilo? Z jakých materiálů jste při tom vycházel?

Slušovicích se zvláště od roku 1990 napsalo nesčetné množství článku. V letech 90-92 se o nich psalo v nějakých novinách prakticky každý den. Vše bylo ale pouze povrchní se snahou skandalizovat.

Osobnost doc. Čuby zaujme ve své komplexnosti, od manažerského řízení, přes schopnost převést manažerské zkušenosti od teoretických formulaci, k praktickým realizacím, od vnímání nutnosti provázat firmu s komplexním sociálním rozvojem regionu po pochopení nutnosti rozvoje zahraničních hospodářských – politických styků všemi směry. Spolupráci navázal s Vietnamem Čínou, Sovětským Svazem na Ukrajině, Egyptem, Řeckem, Itálii, Německem, Rakouskem, Francii Kanadou, Amerikou a Brazílii a dalšími zeměmi, kde úzce spolupracovali, měli JZD AK Slušovice vybudované závody, či afilace. Své řídicí pracovníky neustále tlačil a hodnotil k neustálými inovačními změnami.

V knížce jsem zúročil vlastní zkušenosti, neboť jsem v JZD AK Slušovice postupovat od funkce vedoucího střediska k vedoucímu provozu až jsem se stal ředitelem závodu a v neposlední řadě jsem byl generální ředitel druhé největší nástupnické organizace DAK START Trenčín. Po roku 1989 kdy řada lidí se od Františka Čuby odvrátila jsem se stala jeho blízkým spolupracovníkem a tvořili jsme řadu projektu.

Vycházel jsem při svém psaní ze stovek novinových článků, několika knih ale i z bádání v archivech a vzpomínek pamětníků, kteří s odstupem času promluvili i o zcela nových věcech, mimo jiné i v souvislosti s kontakty doc. Čuby na prezidenta USA, Trumpa.

Jako zdroje jsem použil informace syna Františka Čuby Rostislava Čubu a bývalého tiskovému mluvčího DAK MOVA Bratislava inženýra Milana Kristka, a v neposlední řadě jsem doc. Čubovi poskytl azyl kanceláře i čerpal jsem z archiv který v kanceláři zbyl.

2. Z jakého prostředí vycházel, co vystudoval a v čem tkvělo tajemství jeho manažerského úspěchu? Co stálo zatím, že se mu podařilo z upadajícího JZD vytvořit ekonomický gigant, který v té době v česku neměl obdoby? Dokonce družstvo navštívil (nebo měl navštívit) M. Gorbačov, také se kvůli tomu budovala do Slušovic nová cesta s parametry dálnice :-) Zlí jazykové tvrdí, že ho podporovali někteří komunističtí pohlaváři...

František Čuba pocházel z rodiny středního sedláka díky geograf a klimatickým podmínkám z nepříliš zemědělsky produktivní oblasti valašské obce Březová u Slušovic. F. Čuba se pochopitelně podílel na pracích na rodinném hospodářství a dál pokračoval ve studiu na střední zemědělské škole v Rožnově a Opavě a dále na VŠ zemědělské v Praze, kde svými studijními výsledky dosáhl červeného diplomu, což ukazuje, že na každou zkoušku se poctivě připravoval.

Jeho otec již za 1.republiky vytvořit družstvo RENETA, které by sdružilo místní zemědělce za účelem produkce a obchodu v oblasti ovocnářství. Tento družstevní systém na přirozeném základě mohl aplikovat i v nových podmínkách v období kolektivizace v r.49, kdy zveřejňuji dosud nepublikované okolnosti vzniku prvního JZD Březová na okrese vynuceného na Čubovi starším v souvislosti s tehdejšími popravami členů protikomunistické skupiny Hory hostýnské ze vsetínských Rajnochovic vedené jeho popraveným jmenovcem, Josefem Čubou.

Pro dosažení úspěchu František Čuba věděl, že osobní cesta musí protnout s příznivě nastaveným kontextem doby, a to u Čuby díky optimistickým, politicky uvolněným 60.letům při jeho nástupu do praxe nastalo.

Zároveň Čuba začal uplatňovat reformní prvky tržního hospodářství, pro něž zvláště družstevní forma podniku byla vhodným základem. Propagátorem tohoto systému řízení byl tehdejší místopředseda vlády, prof. Ota Šik, jehož činnost však byla likvidována okupací v r.68.

Čuba však v uplatňování reformních prvků nepřestal, a právě naopak je realizoval. Rozšířil okruh svých spolupracovníků z řad VŠ vzdělaných odborníků vyloučených za své reformní postoje z KSČ po r.68. Těmto lidem, kteří byli režimem odsouzeni již jen k výkonu méně kvalifikované práce, dal v podniku vysoké řídící funkce a umožnil jim uplatnit tvůrčí iniciativu, které přispělo k výjimečnosti družstva.

Vedoucí pracovníci družstva vyjížděli na pracovní cesty na kapitalistický západ za účelem sledování moderních výrobních trendů a nákupu nových technologií, plemen dobytka a rostlinné sadby. Díky tomu Slušovice získali své přední postavení v oboru. Inspirace z těchto cest ve spojení s tvůrčí, odideologizovanou atmosférou v družstvu byla důležitým prvkem rozvoje firmy

Stranické orgány proto v době normalizace byly hlavně rády, aby alespoň byly plněny výrobní ukazatele a ideové prvky příliš nekontrolovaly. Věhlasu Slušovic byl využit jako předvoj reforem v SSSR a nástup Gorbačovovy perestrojky. Zde se Komunistické straně začaly Slušovice hodit, jako ukázka dobrých výsledků reformního přístupu. Když měl v r.87 přijet do ČSSR Gorbačov, počítalo se s tím, že navštíví Slušovice. Generální Taj ÚV KSČ Husák, byl však dlouhodobě vůči Slušovicím nepřejícný, byl znám tím, že inicioval u nás řadu kontrol. Rozhodl proto, že na základě federálního přístupu, navštíví Gorbačov v ČR průmyslový podnik a zemědělský na Slovensku. Tím byly Slušovice Husákem vyšachovány.

V knize je kapitola zabývající se hysterickým   honem na Slušovice

3. Proč vlastně po revoluci družstvo upadlo a F. Čuba odešel do ústraní? Kdo stál za jeho likvidací? A kde vidíte ten hlavní odkaz F. Čuby? Jsou jeho metody řízení podle vás aplikovatelné i dnes v tržním prostředí?

Rozhodně nelze řídí, že oblast Slušovic upadlo. Pod politickým a mediálním tlakem očerňujícím zemědělská družstva, jako “socialistické molochy”, které jako, že likvidovaly sedláky, bylo ve Slušovicích nebráněno v souladu s novými společenskými trendy, privatizací jednotlivých provozů. To nebylo těžké, neboť již od poloviny 80. let díky nasazení osobních počítačů TNS na jednotlivé výrobní provozy, jichž bylo v družstvu asi 100, fungovali tyto jednotky jako samostatné podniky s vlastním účetnictvím a vlastní ekonomikou.

Bylo by trestuhodné nechat krvácet družstvo pod mediálním tlakem a nechat tak likvidovat moderní perspektivní závody, které s historickými reminiscencemi na kolektivizaci 50.let neměly nic společného.

nejvýznamnějších firem jde o SWS Software Slušovice, a největšího výrobce potrav plast. obalů v ČR Greiner Slušovice, významného výrobce mobilních obytných buněk firrmy Fagus Slušovice, Koma Vizovice, výrobce koupelnových van Teiko Spytihněv, odpadové kontejnery Monza Slušovice, výrobce krmných směsí –Biochem závod Slušovice, kapalná hnojiva Lhotsko, tvůrce účetního SW MRP, nebo, bankovní SW a SW pro sázky používaný při dostizích ve Slušovicích z těchto poznatků dosti čerpala firma Synot s se senátorem Ivo Valentou atd.

Všechny tyto podniky patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na okrese Zlín a udržují si vysokou inovativnost výroby. Všechny tyto podniky vznikly, jako projekty JZD Slušovice. Buď na teritoriálním, nebo personálním základě Jenom letmo jsem spočítal a do knihy tabulkově vložil a konsolidovaný ekonomický výkon, který by JZD AK Slušovice dosáhly v roce 2018 výkony kolem 50 miliard Kč. Hypotetický ušlý zisk likvidací Slušovic za nerealizované projekty, co již byly rozjety jako příklad uvedu biotechnologie, 16bitové jednodeskové počítače TNS HC 16, neudělení licence pro Moravskou banku, neumožnění se účastnit kuponové privatizace a další představují hypotetický ušlý zisk minimálně 120 miliard korun českých.

-           Mluvit o konkrétních lidech, kteří stáli za likvidací družstva je těžké. Je známý Projev o “Krajně temných slušovických žilkách”, které nenápadně prorůstají celým našim potravinářstvím z úst prezidenta Havla, přednesený paradoxně 21.8.1990, k výročí okupace, když spousta postižených osmašedesátníků získala azyl ve Slušovicích, a právě tam budovala reformní vize tržního hospodářství. Myslím, že je dost indicií, že byl Havel k tomuto projevu dotlačen lidmi, kteří byli vedeni osobní záští a strategickými kalkuly. Pozitivní zájem o Slušovice ze strany tehdejšího předsedy vlády JUDr. Pitharta a jeho návštěva Slušovic a setkání s doc Čubou. ukazují, že zdaleka ne všichni představitelé OF byli proti Slušovicích. Mnoho signatářů charty Michael Dymáček, Zdeněk Přikryl zůstali v kontaktu s doc. Čubou

Každý dnes vidí, že i přes likvidaci Slušovic, jako zemědělského konglomerátu, zemědělská velkovýroba je i tak v ČR zcela dominantní ale pod vedením jiných lidí, Jako příklad uvedu Agrofert. V myšlence a její oprávněném aplikování na současný ekonomický systém tedy problém nebyl, rozdíl je v tom, že dnes aglomerát vlastní jeden člověk a v případě JZD AK Slušovice by to vlastnilo a podílelo se na zisku 8000 družstevníků. Tím odpovídám na konec vaší otázky – Čubovy metody řízení, hlavní hráči zemědělského odvětví v ČR plně převzaly. Problém je v tom, že odkaz doc. Čuby byl nejenom v koncentraci a kombinátní provázanosti zemědělské výroby ale i v uplatnění družstevního podílu všech pracovníků na řídící iniciativě a podílu na zisku. Zároveň Slušovice uplatňovaly plnou zodpovědnost firmy za rozvoj regionu, v němž podnikají,

1)      Vice o knize na: http://www.motelgolf.cz/2019/10/22/vydani-nove-knihy/

1)      Velký článek v deníku AHA, ve víc jak 40 000 nákladu "Tajemství Čuby ze Slušovic: Velká lež kvůli Trumpovi"

        Aha! online

2) Rozhovor pro regionální televizi:

 Čím byla osobnost Františka Čuby zajímavá a výjimečná? Z jakého prostředí vycházel a co stálo za jeho úspěchem v JZD Slušovice? Jsou jeho řídící metody aplikovatelné i dnes? Hostem našeho rozhovoru je Karel Nedbálek, autor knihy o Františku Čubovi. 

Pamětník: Čuba v JZD Slušovice udělal z vyhozených komunistů náměstky a platil je líp než sebe...

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fregionalnitelevize.cz%2Fcz%2F2-regiony.html%3Fid%3D48154%26fbclid%3DIwAR3m98ZxWz5AQjo1dijJZwqqCa35qI13fU-cH0FNimMjNcdhup14CeTxvaE&h=AT2zc5_WUICYdGyxjzKP30KI8jgDqDDHybxsyLSumogN_6aQdiuN19mS_gxWGFGoRFPoY19X61Px2Nyyy4u7Istj5eYTqKnOiZPc1oXTAUOTQ5DoKcSvJvSSproEK3lKAY5CbIkNk4ojbB5qegZ9fH5Gr0-927lXlQ

4)      Rozhovor pro Česky rozhlas Zlín, Slušovický zázrak. Začátek na 15:23 hod.

https://www.parlamentnilisty.cz/…/Nova-kniha-Cesta-Frantisk…

5)      více obrazových info o křestu knihy:

http://www.motelgolf.cz/…/krest-knihy-cesta-frantiska-cuby…/


6) zájemce o knihu na : https://knihy.bazos.cz/inzerat/116649489/cesta-frantiska-cuby-z-brezove-k-jzd-slusovice.php

Ve Slušovicích v předvečer 17.11.2019

JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama