doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

  • ČSSD
  • Olomoucký kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21. 9. 2020 15:42:11

V čím zájmu Security Magazín zpochybňuje vedení diskuze o obranných otázkách?

V čím zájmu Security Magazín zpochybňuje vedení diskuze o obranných otázkách?

Komu vadí otevřená diskuse o podpoře obranného průmyslu? Proč Security Magazín zpochybňuje setkání významných osobností na půdě parlamentu?

S údivem jsem si přečetl útočný článek na Security Magazínu o odborném semináři v Poslanecké sněmovně, který pořádal náš Výbor pro obranu. Motivace autora k jeho napsání mi zůstává neznámá a samotný text vnímám jako naprosté nepochopení záměru svolaného semináře. A bohužel i jako redakční výsměch osobnostem českého obranného průmyslu, které se semináře z dobré vůle zúčastnili.
Toto nepochopení je pro mě ještě nesrozumitelnější vzhledem k tomu, že autorem článku je novinář publikující v médiu zabývajícím se profesionálně a do hloubky problematikou obranného průmyslu. Vždyť i novinář, který se nikdy v životě s obranným průmyslem nesetkal, by pochopil nesmyslnost otázky v titulku: „Uvidíme výsledky...?“

Prvním výsledkem, a to veskrze pozitivním, je přece samotné uspořádání semináře. Každý, kdo alespoň minimálně věnuje pozornost obrannému průmyslu, ví, jak potřebné takové setkání na půdě Poslanecké sněmovny bylo. A kdo jiný než právě výbor, jehož mám tu čest být místopředsedou, by měl vyvolat setkání, na kterém zástupci všech zúčastněných stran přednášejí svoje poznatky týkající se mimořádně významné a strategické problematiky?

Svolat seminář o budoucnosti domácího obranného průmyslu byl logický a nutný krok, který jsme společně s předsedkyní výboru, paní Černochovou, prodiskutovali a byl schválen napříč členy výboru. Stejně tak je logické, že se mezi pozvanými objevili zástupci nejvýznamnějších oborových organizací, klíčové osobnosti státní správy i zástupci všech, a to zdůrazňuji, všech důležitých společností českého obranného průmyslu.

Jestliže se autor článku v Security magazínu nad seminářem pošklebuje a zpochybňuje ho, pak se vysmívá úctyhodné práci všech lidí od dělníků přes vývojáře, techniky a další odborníky až po managementy společností, jako je Czechoslovak Group, Česká zbrojovka, či Omnipol. Mě může takový novinářský postoj nechat lhostejným, nemohu ale mluvit za ostatní a naprosto chápu roztrpčení, které článek Security magazínu vyvolal. Na některé související otázky může odpovědět jen sama redakce Security Magazínu, ta však ani na opakované výzvy nereagovala.

Seminář v Poslanecké sněmovně měl za cíl popsat současný stav českého obranného průmyslu a možnosti budoucího rozvoje ve stínu epidemie koronaviru. Tento úkol splnil, současně se stal reprezentativním setkáním, jaká jak pěvně věřím budou i nadále pokračovat. Jen doufám, že subjektivně vyhraněný názor autora výsměšného článku, pana Jakuba Samka, neovlivní ochotu představitelů ministerstva, asociací, komory a ostatních osobností českého obranného sektoru participovat i nadále na tvorbě úspěšné národní obranné strategie.

Zpochybňování události, jejímž hlavním cílem je pomoci rozvoji domácího hospodářství, není ku prospěchu žádné z firem českého obranného průmyslu. Stejně jako autor článku si tedy na závěr také já dovolím otázku: V čím zájmu Security magazín zpochybňuje snahu výboru pro obranu vést se všemi zúčastněnými stranami diskuzi o otázkách celonárodního významu?

Antonín Staněk
místopředseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama