doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

  • KSČM
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Pěkný podvečer pane docente.

 Příslovečné tunelování majetku státu, krajů, obcí, ale i firem a majetku a úspor občanů probíhalo v posledních třech desetiletích vždy v režii pravicových vládních koalic v čele s ODS Václavem Klausem počínaje přes Mirka Topolánka až po Petra Nečase. V řadě případů i s přímou účastí špiček ČSSD, které vyprodávaly do cizích rukou banky a umožn

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Účel světí prostředky

  Odpověď na to, co Vás trápí, a mé postoje k tomu  naleznete v mé knize Ve znamení kříže, která na sklonku roku 2018 vyšla v Ottově nakladatelství. Z ní alespoň pá úryvků: „Ne, vůbec nehodlám zpochybňovat, že po únoru 1948 nastala vyhrocená situace, kdy se státní mo

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Kniha

 Téma zcizení či privatizace národního majetku v případě velkých pivovarů, jako byl Prazdroj a pod., je nesporně zajímavé. V tom Vám dávám za pravdu. Zisky, které z nich dříve plynuly do státního rozpočtu, jak ukazuje příklad nezprivatizovaného a nevytunelovaného  úspěšného Budvaru, byly značné a dnes bohužel odplývají jinam. Obdobně tomu

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Kdo je nenažranej??

 Většina majetku, který římskokatolická církev užívala, jí od dob josefínských reforem nepatřila, byl jí jen státem jako majetek veřejný propůjčen do užívání. Značná část tohoto majetku pak byla církvím odňata podle pozemkové reformy započaté v období 1. republiky a dokončené v roce 1947. Po roce 1948 byly církve, jejich potřeby zabezpečovány

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Hlasování o důvěře

 Po zkušenostech s mnoha médii a se všemi dosavadními korupčními vládami, které tolerovaly nebo přímo podporovaly a spoluvytvářely systém zneužívání moci, korupce, klientelismu a nepostihované velké hospodářské kriminality a tunelování státu a obcí, je nutné uvažovat racionálně. Osobně jsem vždy proti tomuto klientelistickému systému vystupova

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Proti proudu času

Je v tom neuvěřitelný kus politické vychytralosti, když se na recepcích a pietních aktech dovolávají masarykovské tradice ti, kdo v roce 1992 republiku rozbili a kdo ve výkladu dějin cenzurují a v praxi likvidují dílo občanů i zakladatelů státu

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.