doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

  • KSČM
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,93. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Zklamání...

 Předseda KSČM kritický názor KSČM na vládu a na jednání pravicové opozice jasně ve Sněmovně vyjádřil. I to, že strany pravice čtyři měsíce před volbami hrají divadlo. Jaké racionální řešení pouhé čtyři měsíce před nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny by se nabízelo, pokud  by nešlo jen o frašku pravice v rámci předvolební kampan

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Kandidatura

V současné době vím pouze to, že už v příštích parlamentních volbách nebudu nikam kandidovat, a o kandidatuře na prezidenta jsem nikdy neuvažoval. Navíc si myslím, že kandidovat na takovou vysokou ústavní funkci by se mělo teprve poté, co se objeví patřičný počet návrhů. Nepatřím k těm, kteří by si o kandidaturu říkali a za každou cenu se sápali ně

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Proč Sověti nechtěli, aby nás osvobodili Američani?

To, že válka pro Čechoslováky skončila 9. května 1945 osvobozením Prahy a že většinu Československa osvobodil Sovětský svaz, Rudá armáda a s ní postupující jednotky Rumunska a Poláků, a nikoli Američané a Britové, je historickou skutečností, nad kterou je zbytečné nevěcně spekulovat. Fakta jsou přece známá. Bylo to stejně jako dobytí Berlína Rudou

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Vláda lidu, všeobecné refrendum a dar církvím.

 Rozhodnutí prokorupční vlády Petra Nečase a Miroslava Kalouska oškubat stát a občany a dát církvím mnohamiliardové dary v nemovitostech i penězích bylo nemravné, nespravedlivé a bylo samozřejmě i proti biblickým křesťanským zsadám a přikázáním. Ústava České republiky sice stanoví, že všechna moc pochází z lidu, ale většina politických stran n

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Jak jste dospěli k tomu, kolik mají církve od státu v rámci vyrovnání dostat?

 Netřeba nic cucat z prstu. Jsou zde nesporná fakta. Kardinál Duka a jeho preláti se ve světle těchto fakt svými nenasytnými požadavky na majetek České republiky, krajů, obcí a českých občanů a firem dopustili a  dopouštějí nemravného jednání. Porušují dobré mravy světské, ale i biblické desataero, které poctivým křesťanům přikazuje nevzt

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Pěkný podvečer pane docente.

 Příslovečné tunelování majetku státu, krajů, obcí, ale i firem a majetku a úspor občanů probíhalo v posledních třech desetiletích vždy v režii pravicových vládních koalic v čele s ODS Václavem Klausem počínaje přes Mirka Topolánka až po Petra Nečase. V řadě případů i s přímou účastí špiček ČSSD, které vyprodávaly do cizích rukou banky a umožn

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Účel světí prostředky

  Odpověď na to, co Vás trápí, a mé postoje k tomu  naleznete v mé knize Ve znamení kříže, která na sklonku roku 2018 vyšla v Ottově nakladatelství. Z ní alespoň pá úryvků: „Ne, vůbec nehodlám zpochybňovat, že po únoru 1948 nastala vyhrocená situace, kdy se státní mo

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Kniha

 Téma zcizení či privatizace národního majetku v případě velkých pivovarů, jako byl Prazdroj a pod., je nesporně zajímavé. V tom Vám dávám za pravdu. Zisky, které z nich dříve plynuly do státního rozpočtu, jak ukazuje příklad nezprivatizovaného a nevytunelovaného  úspěšného Budvaru, byly značné a dnes bohužel odplývají jinam. Obdobně tomu

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Kdo je nenažranej??

 Většina majetku, který římskokatolická církev užívala, jí od dob josefínských reforem nepatřila, byl jí jen státem jako majetek veřejný propůjčen do užívání. Značná část tohoto majetku pak byla církvím odňata podle pozemkové reformy započaté v období 1. republiky a dokončené v roce 1947. Po roce 1948 byly církve, jejich potřeby zabezpečovány

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Hlasování o důvěře

 Po zkušenostech s mnoha médii a se všemi dosavadními korupčními vládami, které tolerovaly nebo přímo podporovaly a spoluvytvářely systém zneužívání moci, korupce, klientelismu a nepostihované velké hospodářské kriminality a tunelování státu a obcí, je nutné uvažovat racionálně. Osobně jsem vždy proti tomuto klientelistickému systému vystupova

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Tunel ČSSD na české lithium jako Sobotkův na OKD?

 Současnému premiérovi B. Sobotkovi rozhodně věřit nelze, vždyť dodnes kryje pachatele tunelu na OKD a zcizení bytů OKD a drze občanům a podvedeným desetitisícům nájemníků bytů OKD tvrdí, že když navrhl vládě prodej OKD a prodal jejich byty Z. Bakalovi za směšnou cenu 40 tisíc Kč za kus, tak prý je to úplně v pořádku. Co se týče lithia, je log

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Socialismus versuz kapitalismus

Pane inženýre, jako historik Váš dotaz chápu jako výraz velkého zklamání Vašich osobních nadějí a očekávání. Věřte ale, že to, co berete jako konečný výsledek, je jen dílčí etapa dějin. Ale v dějinách skutečně mnohé chce svůj čas. Tak jako Vy se mnozí před Vámi ptali nesčetněkrát. Jen pro příklad, v době, kdy republiku ve Francii vystřídalo Napoleo

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

církev

 Rozežraná česká pravice a s ní bohužel i špičky sociálních demokratů dlouhodobě prokazují jen malou vůli k účinným opatřením proti spekulaci a ohrožování půdního fondu. Ostatně nejen půdního fondu. V mnoha případech jdou buď svou nečinností nebo i různými aktivitami proti zájmům českého státu a těch, kdo na půdě hospodaří a kdo ji chtějí chrá

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Milada Horáková

 Nejednou jsem veřejně vyjádřil, že kategoricky odsuzuji vykonstruované procesy, justiční vraždy, ale i neospravedlnitelné tvrdé tresty. Nezbývá mi přitom než vzít na vědomí, že se to dělo a že dobu, ve které byly popraveny v roce 1950 Milada Horáková a po ní v roce 1953 i Ethel Rosenbergová, nazývali politici a po nich ten termín převzali i h

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Občanská neposlušnost

 Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, výslovně uvádí, že: "Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny." Ve

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Prý Vás na jižní Moravě navrhli zase jako kandidáta do podzimních voleb

 Svým dotazem jste mne docela překvapil. Už víte více, než vím já, protože nominační krajská konference se koná až 11. března a teprve z jejího jednání vzejde pořadí na kandidátce. Přičemž je mně naprosto jasné, že v popředí bude určitě šest kandidátů v produktivním věku či dokonce výrazně mladých osobností. Vím o tom, že řada členů Komunistic

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

KSČM přišla o polovinu mandátů

 KSČM, pokud jde o volby do zastupitelstev krajů, nebyla pro voliče protestní stranou, podílela se na vládnutí ve většině krajů a její zastupitelé úspěšně zvládali práci ve prospěch regionů a občanů. Ukazuje se ale, že o výsledku krajských voleb nerozhodují tolik skutečné výsledky vládnutí a činnosti zastupitelů v krajích, ale krajské a zejmén

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

NATO

Nejste první, kdo se mne navzdory tomu, že to už bylo opakovaně publikováno a řečeno i ve Sněmovně, ptá na to, na co jsem už opakovaně odpovídal.  Svého času mne oslovila jistá vysokoškolská studentka a položila mi mimo jiné otázku. "Vy sám jste byl proti vstupu spojeneckých vojsk na naše území. Dočetla jsem se, že jste byl ve stávkovém v

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Co říkáte na novelu branného zákona?

 Nemíním komentovat fámy. Faktem ale je, že dosavadní vlády lokajsky a nedůstojně podporovaly vždy přímo či nepřímo agrese Spojených států, kryly a bagatelizovaly válečné zločiny Spojených států a armád NATO. Byly srozuměny s tím, že životy českých vojáků poslouží potřebám amerických agresí a okupací. Co by mělo přijít v budoucnu, o tom by měl

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

proč

 Mediální cenzura nebo jednostranné kampaně pořádané proti levici v médiích stranících pravici, včetně takzvaných veřejnoprávních, jsou realitou. Je to sice mnohdy i v rozporu s ústavou, ale je to praxe, se kterou je nutné počítat a hledat cesty, jak tomu čelit. Kapitalistický systém, tím spíše ten restaurovaný český, jak už s tím máme opět bo