doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

  • KSČM
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 4,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18.06.2019 12:53:43

Přeje česká justice dědičce nacisty Walderodeho?

Přeje česká justice dědičce nacisty Walderodeho?

Také henleinovci a říšskému Němci Karlu Walderodemu, který za války sloužil konečnému vítězství Hitlerovy tisícileté říše, se dnes může stát, že je vydáván a bude snad dokonce i českou justicí prohlášen za loajálního k republice.

Podle zprávy ČTK ze dne 18. června 2019 dědička nacisty Karla des Fours Walderodeho, který se přihlásil v době ohrožení republiky k němectví a stal se členem nacistické SdP, může slavit. Dle ČTK: "Odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok rodu Walderode na vydání panství na Turnovsku. Rod se majetku domáhá od roku 1992. Ve sporu jde i o zámek Hrubý Rohozec. O tom, že Karel des Fours Walderode je oprávněnou osobou a na majetek zkonfiskovaný Benešovými dekrety má nárok, rozhodl v září 2017 Okresní soud v Semilech takzvaným mezitímním rozsudkem. Státní instituce a další subjekty se odvolaly, odvolací soud nicméně dnes rozsudek okresního soudu potvrdil. Rozhodnutí o tom, že Walderode je oprávněnou osobou, je dnešním verdiktem krajského soudu pravomocné."
A mně nezbývá, než k tomu znovu připomenout a uvést následující:  
Také henleinovci a říšskému Němci Karlu Walderodemu, který za války sloužil konečnému vítězství Hitlerovy tisícileté říše, se dnes může stát, že je vydáván a bude snad dokonce i českou justicí prohlášen za loajálního k republice.
Již 12. září 2017 vydal soudce Okresního soudu v Semilech Michal Polák rozsudek, v němž vdovu po zrádci republiky Karlu des Fours Walderodem Johannu Kammerlanderovou označil za osobu oprávněnou požadovat majetek zkonfiskovaný Walderodemu podle dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše. Soudce Polák se podle médií »neztotožnil s pochybnostmi o Walderodově minulosti«.
A tak si pro pořádek připomeňme, že již v polovině devadesátých let se Pozemkový úřad v Semilech proti skandálním požadavkům na vydání konfiskátů oprávněně hájil poukazem na to, že zrádci republiky, říšskému Němci, členu Henleinovy Sudetendeutsche Partei (SdP) a wehrmachtu Walderodemu byl majetek konfiskován právem.
V případě Walderodeho existují důkazy, že byl v SdP, později součásti NSDAP. Je zde i žádost Walderodeho z doby pro ČSR nejtěžší, kdy roku 1939 spolu s dalšími členy rodu projevil vůli stát se občanem Velkoněmecké říše. Tak to také konstatoval i ústavní expert profesor Václav Pavlíček: »Walderode podepsal dotazník, že se hlásí k německé národnosti a že byl členem Henleinovy strany. Uvádí tam i další skutečnosti, které po válce popíral«. Podle genealoga Petra Stehlíka Walderode »od 5. září 1941 byl příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety …, později byl přeložen na Abwehrstelle Prag (nacistická vojenská rozvědka) jako překladatel. V roce 1943 byl propuštěn do civilu, protože se vyreklamoval ke správě svého velkostatku«. Zkrátka v tom uměl chodit.
O vydání majetku konfiskovaného podle dekretů Walderode přímo po válce nezažádal, jen o navrácení československého občanství. Ministerstvo vnitra jeho žádost v roce 1947 zamítlo. Pak si ale našel v Praze, kde za války sloužil, ochotné magistrátní úředníky, kteří mu vydali v rozporu s rozhodnutím vnitra nějaké prozatímní osvědčení. Když v roce 1949 odcházel do Rakouska, měl však už rakouské občanství.
Až po roce 1989 se začal za udělení českého občanství Walderodemu zasazovat navzdory zamítavému stanovisku prokuratury někdejší ministr vnitra za ODS Jan Ruml! Odbojáři a židé stejně jako početné řady českých vlastenců jsou dnes často pro současné mocné a jejich úřady uzavřenou, mrtvou kapitolou dějin. O to snáze se těší přízni někteří vlivní držitelé šlechtických titulů a oživují majetkové nároky někdejších nacistů a zrádců republiky a dorůstají stamilionových a miliardových rozměrů.
Dnes tedy i těm, kdo byli v SdP a za války sloužili konečnému vítězství Hitlerovy tisícileté říše, se může stát, že jsou vydáváni a budou snad dokonce i českou justicí prohlášeni za loajální k republice. Na 360 000 obětí nacistické okupace jako by už nic nevážilo, když se dědici nacistů nestydí a když se dokonce mohou s úspěchem domáhat pochopení pro své požadavky i u některých českých soudů.
Ještě v roce 2008 nároky rodu Des Fours Walderode semilský soud zamítl. Uplynulo ale přibližně deset let a jsou tu znovu. Lidská paměť slábne, pamětníci odcházejí, dokumenty se mohou časem ztrácet. A tak nakonec, jak poznamenávají zlé jazyky, zbývají jen dobře placení advokáti a lhostejnost těch, kdo by měli z moci úřední hájit památku obětí nacismu proti nestydatým nárokům viníků a jejich dědiců.
Miroslav GREBENÍČEK

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout