ing.arch. Zdeněk Kupec

  • ANO 2011
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.07.2014 11:11:20

Máme - máte zájem se podílet na veřejné samosprávě své městské části ?

Máme - máte   zájem se podílet na veřejné samosprávě své městské části ?

Strategický plán rozvoje obce (MČ Prahy 3) jako nástroj strategického vývoje a řízení obce

 

Ú v a h a  z  5. června 2014


            V úterý 3. června 2014 po 18. hod. představil kvalifikovaně místostarosta MČ Prahy 3 Mgr. Ondřej Rut v novém infocentru radnice  na rohu Milešovské ulice a nám. Jiřího z Poděbrad aktualizovaný „Strategický plán rozvoje MČ Prahy 3“ (dále jen SPR). Pozvánku najdete/našli jste v čerstvých radničních novinách č. 6/2014, ale spíše  jste je asi ještě k 3.červnu nenašli ve své listovní schránce!  SPR je opravdu správný, koncepční, důležitý, přehledný a metodický nástroj, který by měl být postaven na konsenzu  politického vedení obce s jejími obyvateli. Měl by !! Těm, kteří zatím netuší o čem to blábolím, tak SPR je taková „Santnerka“ (kuchařská kniha našich babiček) k dlouhodobé strategii vývoje a řízení  obce.

            V tzv. Plečnikově síni infocentra se nás, včetně mé maličkosti, „tísnilo“  8  (slovy : osm) občanů-voličů, a to jeden z nich se spletl a odešel – očekával diskuzi o revitalizaci Jiřáku. Jakmile se slova ujal autor SPR ing. Nehyba (AQE) omezily se dotazy, připomínky a protesty přítomných občanů již jen na zvuky přicházející zevnitř, tj. vrzání kloubů a střevní bouře (pravda až na výjimku).

            Pokud se chceme - chcete obdobně podílet na veřejné diskuzi k revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad (za týden 9. června), může paní starostka potřetí změnit místo konání  ze školní jídelny zpět do (před)síně. Budeme se tam „bát“ asi v šesti, ing.arch. Zdeněk Lukeš až z Pražského hradu, ved.odboru ÚP MČ Prahy 3  ing.arch. Zdeněk Fikar, jeden až dva stateční radní, autor studie a já občan Zdeněk  (asi bude přeZdeňkováno) !  Pro upřesnění : Já se tam budu bát o těch 89 mil Kč z rozpočtu MČ.

            Ale zpět k „jádru pudla“ : důležitým podkladem pro aktualizaci SPR bylo i anonymní dotazníkové šetření pro zjištění názorů, připomínek a podnětů obyvatel MČ.  V průběhu měsíce června a července 2013 byl v souvislosti s aktualizací Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 proveden na území městské části anonymní průzkum kvality života občanů. Průzkumu se údajně zúčastnilo (dle mého názoru „jen“) 707 respondentů, obyvatel MČ P3 i návštěvníků, turistů, hostů.   Pro upřesnění MČ P3  má 71.409 obyvatel (a ??? hostů). Např. z následujícího grafu je patrné, že v kategorii do 20 let je započítáno cca 15 (slovy : patnáct) respondentů, v kategorii 70 a více let cca 22 (slovy : dvacet dva) respondentů. Je s námi šikovně manipulováno již od průzkumů, bylo načasování představení aktualizovaného SPR na začátek června, tj. současně s termínem distribuce červnových Radničních novin s inzercí besedy s veřejností nad SPR náhodou, byla tato beseda málo inzerována  nebo se nechceme podílet na veřejné samosprávě své městské části ?

V Praze dne 5. června 2014

Graf 3: Struktura respondentů dle věku

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama