ing.arch. Zdeněk Kupec

  • ANO 2011
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,35. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

05.07.2014 12:23:29 - ergo

obchvat Prahy

Co říkáte na toto? http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jancura-nechal-zpracovat-vlastni-navrh-na-delsi-ale-levnejsi-obchvat-Prahy-325700

Zajímá Vás také odpověď na tento dotaz? Podpořte dotaz tlačítkem níže a my Vám odpověď zašleme na e-mail. Nicky uživatelů, které zajímá odpověď budou zobrazeny níže.

Prozatím dotaz nikdo nepodpořil. Buďte první! .)

Odpověď

10.07.2014 23:46:23 - ing.arch. Zdeněk Kupec

 Hezký den !

Jsem vystudovaný architekt a urbanista. Absolvoval jsem v roce 1981 Fakultu architektury ČVUT  diplomovou prací u klasika Československého urbanismu pana profesora Kriseho a to shodou okolností na téma : " Návrh ÚP sídelního útvaru Roztoky s návazností na severní variantu vnějšího okruhu ZÁKOSu s přemostěním Vltavy Roztoky-Klecany.

Bohužel, ke zpracovanému návrhu pana Jančury na delší, ale levnější obchvat Prahy, nemohu napsat (říci) kvalifikovaně nic ani o trase, ani o ceně, protože jsem neviděl čárku.........a i v opačném případě, bych byl velmi velmi opatrný.  Prostě nelze srovnávat  jablka s hruškami. Řešení tohoto urbanistického úkolu vyžaduje kvalitní přípravu, analytické zhodnocení podkladů, průzkumů a současného stavu. Nové trasování okruhu bude mít obrovský vliv nejen na dopravu v Praze a Středočeském kraji, ale i na funkční a prostorové uspořádání území, dotčených obcí a může být  v blízké budoucnosti překážkou dalšího vývoje, ale hlavně nemůže být v tak krátké době  ničím jiným než pouhým variantním "návrhem-studií" jiné trasy, který postrádá úplně všechny náležitosti (všechny patřičné průzkumy, předprojektovou přípravu, urb. studie pro změny ÚP, projednání změn ÚP jednotlivých obcí........) a když po mnoha a mnoha letech začnete projednávat projekt narazíte na majetkoprávní vztahy !   ... a ejhle, návrh je mnohem dražší !         Nejsme žádným rozvojovým státem, máme  metodiku, orgány územního plánování, nový Zákon o územním plánování a stavebním řádu.........bohužel, jsme  naprosto neschopni dokončit desítky let připravovaný a v ÚP vyznačený vnější okruh Prahy !!!   Chyba je podle mého názoru v naší legislativě.