ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Druhoinstanční odvolací orgán

Dotaz je poněkud nejasný. Obecně je Magistrát hl. m. Prahy druhoinstančním - odvolacím orgánem v otázkách většiny správních řízení a v otázkách samostatné působnosti městkých částí. Otázka je upravena zákonem o hl. m. Praze, Statutem hl. m. Prahy a dalšími právními předpisy.  Je nutné přihlížet k tomu, že MHMP vykonává jak kompetence obecního

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Dotace z evropských fondů

Snažíme se samozřejmě získat na tuto stavbu dotaci z evropských fondů. Pro případ, že by se to nepodařilo, zakotvíme do smlouvy s vítězem, že od zakázky bude možné odstoupit.

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Úkoly Městské policie

V roce 2010 činily výdaje na činnost Městské policie hl. m. Prahy 1 649 180,3 tis. Kč. (zdroj : Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2010 – tato zpráva je k dispozici na portálu praha.eu ) Městská policie hl. m. Prahy (MP) zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, specifikované především zákonem

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Zhruba 530 mil. Kč ročně

Roční náklady na čištění komunikací včetně pěších jsou včetně prostředků vynakládaných městskými částmi zhruba 530 miliónů korun ročně.

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Žadatelé a žádost

Žadatelé  si u Městské části Praha-Kunratice, kam jejich pole katastrálně spadá, zažádali o stavební povolení, územní plán ale se žádnou takovou stavbou v dané lokalitě nepočítá. Proto požádali o změnu územního plánu, ta byla MHMP zamítnuta, protože místo leží v záplavovém území.  Žadatelé proti tomuto rozhodnutí podali námitku, která

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Velká část toho, co hl. m. Praha dělá a do čeho investuje

Na tuto otázku se nedá stručně odpovědět. Do péče o majetek spadá přímo nebo zprostředkovaně velká část toho, co hl. m. Praha dělá a do čeho investuje, veřejné prostředky, tedy údržba, investice, z velké části i zajištění provozu atd. Doporučujeme seznámit se s rozpočtem hl. m. Prahy na rok 2011, který je v plném znění zveřejněn na stránkách <a

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Gutovka

 Vážený pane Křížovnický,zkuste  areál Gutovka. Velcí i malí milovníci sportu a zábavy ho najdou v Praze 10, pouze tři minuty od stanice metra Strašnická. Velká část areálu patří nejmenším návštěvníkům – rodiče si mohou vybrat podle věku dítěte - pro děti od 2 do 12 let je zde velké hřiště, kde si děti  mohou hrát na pískovišti, s ve

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

V Praze o žádné stávce dopravy nevíme

 Vážená paní, v Praze o žádné stávce dopravy nevíme. Samozřejmě určité alternativy pro případ ochromení veřejné hromadné dopravy z těch či oněch důvodů existují a existují i nouzové scénáře. Přesto, musíme si přiznat, že reálně vzato by takováto stávka přes veškerou snahu město ve značné míře ochromila. Hromadná doprava je v hl. m. Praze natol

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Dokud spor neskončí, nelze jej komentovat

Omlouvám se, ale v tuto chvíli probíhá spor a dokud neskončí, nemůžeme ho komentovat. Mohu jen odkázat na naši tiskovou zprávu z 20.4.2011.http://magistrat.praha.eu/86356_Vyjadreni-MHMP-zakazky-INF-MHMPMgr. Tereza M. Krásenská

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Zóny placeného stání na území hl. m. Prahy

Zóny placeného stání na území hl. m. Prahy jsou vymezeny Nařízeními hl. m. Prahy (dříve vyhláškami hl. m. Prahy). Zavedení zón placeného stání (ZPS) v jednotlivých městských částech (MČ) bylo Radou hl. m. Prahy schváleno na základě žádosti MČ a v koordinaci se sousedící MČ, s ohledem na požadavky na tzv. dopravu v klidu (možnosti parkování) a be

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Územní plán hl. m. Prahy a veřejná diskuse

Vážená paní Anno, využití ploch v hlavním městě definuje Územní plán hl. m. Prahy. Určuje jak plochy zeleně, tak území, které je možno využít k výstavbě a u těch definuje druh zástavby z hlediska využití i dalších parametrů. Přes obecný názor se plochy zeleně v Praze naopak zvětšují a v programovém prohlášení nového vedení města je úkol tento trend

kraj Praha
kraj Praha odpověděl na dotaz

Drogová problematika

Všechny požadované dokumenty včetně koncepce jsou uvedeny na webových stránkách hl. m. Prahy, link: http://magistrat.praha.eu/Urad/Odbory-magistratu/protidrogova-politikaKontaktní osobou pro tuto problematiku  je Mgr. Nina Janyšková, vedoucí oddělení