ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,69. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

18. 5. 2011 11:40:21 - valja.k

Zóny placeného stání na území hl. m. Prahy

Dobrý den, jak je to s parkovacími zónami v praze? Některé části prahy zóny mají, některé ne, je to nařízení magistrátu nebo je to záležitost městských čtvrtí?

Odpověď

18. 5. 2011 21:52:59 - kraj Praha

Zóny placeného stání na území hl. m. Prahy jsou vymezeny Nařízeními hl. m. Prahy (dříve vyhláškami hl. m. Prahy). Zavedení zón placeného stání (ZPS) v jednotlivých městských částech (MČ) bylo Radou hl. m. Prahy schváleno na základě žádosti MČ a v koordinaci se sousedící MČ, s ohledem na požadavky na tzv. dopravu v klidu (možnosti parkování) a bezpečnost provozu na dotčených komunikacích. Před tím, než MČ žádaly o zavedení ZPS, nechaly si udělat dopravní analýzu, z ní také vyšel návrh na výběr komunikací, počet parkovacích míst pro rezidenty (modré zóny) a návštěvníky (zelené a oranžové zóny). V současné době jsou ZPS zavedeny na vybraných komunikacích v MČ Praha 1, 2, 3, 7 a 16. Příslušná nařízení lze nalézt na magistrátních webových stránkách v rubrice Vyhlášky a nařízení:       

č.11/2010 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

č.16/2009 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

č.4/2009 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení č. 10/2008 Sb. hl. m. Prahy

č.10/2008 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

č.11/2007 Nařízení, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Podrobné informace k ZPS v jednotlivých MČ poskytnou úřady příslušných MČ.