ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,43. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.05.2016 13:36:00

Rada schválila peníze na rozvojové projekty muzeí a galerií

Rada schválila peníze na rozvojové projekty muzeí a galerií

Středočeský kraj dá na rozvojové projekty svých příspěvkových organizací působících v kultuře 3,296 milionu korun. Krajští radní to schválili v pondělí 23. dubna. „Podpořili jsme třináct projektů našich muzeí a galerií. Jedná se o konkrétní výstavy n

České muzeum stříbra dostane 150 000 korun jako příspěvek na pořádání XXV. Královského stříbření Kutné Hory, které je stěžejní pro profilaci a propagaci Středočeského kraje i na mezinárodní úrovni. Jubilejní tradiční akce se koná v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV.  Na výstavu Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně, která bude probíhat v Českém muzeu stříbra od 3.  června do 29. listopadu v sálech gotického Hrádku v Kutné Hoře, sídle Českého muzea stříbra, přispěje kraj částkou 50 000 korun. Výstava představí významné hmotné artefakty a současně zasvěceným historickým libretem a výtvarně přístupnou formou osloví širokou veřejnost. Lucemburskou dobu přiblíží autentické hmotné doklady, vzácné originály z vlastních sbírek muzea i zapůjčené exponáty od spolupořádajících institucí. Výstavní projekt bude po dobu jeho konání provázet řada doprovodných akcí.

Muzeum v Jílovém u Prahy obdrží 150 000 korun na výstavu Karel IV. – Zlato pro korunu, která je pojata jako velkoplošné představení hmotné kultury doby vlády Karla IV. se zvláštním přihlédnutím k historii těžby a zpracování zlata v době Karlově. Po dobu trvání výstavu doprovází také celá řada akcí, a to jak cyklu přednášek a audiovizuálních programů, tak i rodinných interaktivních projektů, dětských workshopů a dalších aktivit pro všechny věkové návštěvnické kategorie.

Rovněž 150 000 korun dostane Ústav archeologické památkové péče středních Čech, a to na realizaci interaktivního programu Pravěk hrou, který je určen převážně žákům prvního stupně základních škol. Děti se v něm zábavnou formou seznamují s každodenním životem lidí v pravěku a prací archeologů. Detailněji poznávají práci archeologů a prohlédnou si některé originální archeologické nálezy, případně repliky. Program funguje již pátým rokem a projekt se u pedagogů setkává s velmi pozitivní odezvou.

Stejnou částku obdrží také Hornické muzeum Příbram, zajistí si z ní vybavení interaktivní muzejní dílny, která je umístěna v objektu původních garáží Rudných dolů Příbram. Prostor garáží je upraven na interaktivní muzejní dílny, určené zejména školním skupinám a dětským návštěvníkům. Ke zprovoznění těchto muzejních dílen je nutné interiér dovybavit nábytkem, domácími elektrospotřebiči a audiovizuální technikou.

Rabasova galerie Rakovník získá 200 000 korun na pořádání výstav v roce 2016. Ve svých třech výstavních síních uspořádá celkem 26 výstav. Jejich náplní je v souladu se zaměřením galerie především současné výtvarné umění. Veřejnosti bude představena tvorba řady umělců; jsou to například Václav Rabas, Zbyšek Sion, Jan Švácha, Svatopluk Klimeš, Tomáš Kališ, David Janouch, Petr a Pavel Nejmanové, Jiří M. Trnka a Marie Trnková.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně obdrží 168 000 korun na obnovení protipožárního nátěru krovů památkově chráněné budovy knihovny.

Podblanické muzeum bude moci za 300 000 korun zrekonstruovat fasádu na části objektu zámku Růžkovy Lhotice. Stávající fasády byly provedeny v rámci celkové rekonstrukce areálu na přelomu 70. a 80. let minulého století. Jsou již v havarijním stavu a představují velké riziko vzniku úrazu osob, které se pohybují v blízkosti zámku. Areál zámku v Růžkových Lhoticích je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, známou pobytem hudebního skladatele Bedřicha Smetany v letech 1835–1843. Zároveň dostane 300 000 korun na opravu střešní krytiny a opravu a doplnění stávajícího zateplení střešní konstrukce a stropu objektu kancelářské budovy v areálu CSKD.

Muzeum Mladoboleslavska obdrží 250 000 korun na výmalbu vnitřních prostor v objektu barokní fary v Dolní Krupé. Výmalba je bezpodmínečně nutná k zahájení budování nové expozice a otevření objektu fary pro veřejnost. Dalších 228 000 korun dostane na instalaci zbývající části expozice a na vypracování libreta a výtvarného řešení Leteckého muzea Metoděje Vlacha. „Exponáty i záměry pro další etapu jsou připraveny. Jedná se zejména o dovršení dějové linky od období druhé světové války po současnost,“ dodal radní Štefek.

Muzeu T. G. Masaryka Rakovník kraj přispěje částkou 350 000 korun na restaurování sbírkových předmětů z fondu muzea a poboček. Jedná se restaurování vzácných sbírkových exponátů, které nelze restaurovat vlastními silami. Jde především o výběr textilu, dřevěného nábytku, podmaleb na skle, vybraného fotografického materiálu a archeologických nálezů, u kterých se do budoucna předpokládá s dlouhodobým vystavením v expozicích a výstavách.

Regionálnímu muzeu v Kolíně bude převedeno 750 000 korun na reinstalaci starých a instalaci nových expozic v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. „Po dokončení první etapy dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi vzniknou nové části expozice. Jmenovitě v usedlosti z Podbrdska – šperkovna ze Strašic a špýchar z Kornatic, v usedlosti ze středního Polabí a Českobrodska – chalupa z Masojed a výměnek z Krchleb. Současně bude potřeba doplnit také expozici v usedlosti z horního Pojizeří a Podkrkonoší. Účelová dotace bude použita na úpravy interiérů, výrobu informačních a doprovodných textů v expozicích, restaurování exponátů,“ upřesnil radní Zdeněk Štefek.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama