prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,42. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Je nutné urychleně usednout k jednomu stolu a intenzivně jednat

Vážený pane,  jak vidíme denně na obrazovkách, je situace na Šumavě velmi složitá  Proto jsme tam jako zástupci Výboru pro životní prostředí PS vyjeli zhruba před dvěma měsíci a setkali se s jednotlivými skupinami (starostové, ochranáři ....). Se zástupci MŽP jsme se domluvili, že budou pokračovat práce na koncepčních materiálech. jichž s

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Na značných plochách půdy je eroze vážným problémem

Vážený pane, je pravdou, že na značných plochách půdy je eroze vážným problémem a horní část půdního profilu je degradována (úbytek organické hmoty, živin ..). Pak můžeme zaznamenávat řadu negativních vlivů na životní prostředí (např. ovlivnění vodních zdrojů), tak na produkci. V zemědělství to může být snížení výnosů, v lesích pak např. ujímání sa

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Hynutí smrku v ČR

 Hynutí smrku v ČRSmrk ztepilý (Picea excelsa) je zastoupen v lesních porostech ČR padesáti pěti procenty a tvoří tak hlavní dřevinu našich lesů. V minulosti došlo k největším úhynům smrku zejména z důvodů imisního zatížení v severních pohraničních horách, kde vlivem znečištění ovzduší bylo silně poškozeno cca 100 tis ha převážně s

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

TOP09 a životní prostředí

Vážení, TOP 09 má v prioritách i životní prostředí s následujícími 4 oblastmi: 1. Ochrana krajiny. V rámci této priority je cílem TOP 09 péče o lesy, zemědělskou půdu, ochrana zdrojů vod a ochrana krajiny. Prostředkem k dosažení těchto cílů je zlepšení územního plánování, ochrana zemědělské půdy a přírodních ploch před živelným r